Historie zásobníků značky FILUX

Začátek výroby zásobníků na známky se v našich zemích podle nám známých informací datuje do počátku dvacátého století. Nejprve se sběratelé zaměřovali na lepení známek na předtištěné archy, které ukládali do krabic, později do desek s pérovým hřbetem. Během dvacátých let minulého století se pak vyvinul nový typ zásobníku nejprve s lepenými a brzy nato také se zasekávanými pásky. Na pásky byl nejprve používán velmi jakostní čirý, takzvaný "pauzírovaný" papír, též používaný pro technické výkresy. Doba průhledných plastových fólií přišla až po II. světové válce.

V počátečním stádiu byla výroba zásobníků prakticky zakázková, realizovaná v malých sériích. Na konci třicátých let nabyla již většího rozsahu a po roce 1945 můžeme na území Československa hovořit již o průmyslové výrobě.

V PAPÍRNÁCH BRNO a.s.(resp. Brněnských papírnách n.p.) začala výroba zásobníků v roce 1945. Od roku 1962 došlo ke zvýšení objemu produkce pro tuzemsko i export. Se stoupající spotřebou rostla i potřeba materiálů. Ne vždy byly tyto materiály k dispozici v potřebném množství a v potřebné kvalitě. Potíže byly s užitím "vyzrálých" silnějších dřevitých lepenek a s dokonalým vysoušením hotových zásobníkových lisů. Na každém tehdy vyrobeném listu byly 4 celoplošné nánosy dextrinového lepidla obsahujícího minimálně 50% vody, což při sušení způsobovalo značné plošné deformace těchto listů. Tento problém byl vyřešen tehdejším výzkumným a vývojovým střediskem podniku v roce 1966, které navrhlo novou technologii pomocí vysokofrekvenčního svařování, což v principu znamenalo podstatné vyloučení vody z výrobního procesu. V roce 1967 byla nová technologie zavedena do trvalého provozu. Došlo i k částečné modernizaci a mechanizaci, zejména dokončovacích operací. Přesto však v této speciální knihařské technologii byl, a dodnes zůstal zachován, podstatný podíl ruční práce.

Vyrobit jeden zásobník na známky dnes znamená uskutečnit 38 dílčích návazných pracovních operací. Kromě toho je nutná náročná výstupní kontrola každého jednotlivého hotového výrobku a prakticky neustálá kontrola mezioperační. Navíc výroba vyžaduje zkušené pracovníky, nejlépe vyučené knihaře. S počtem pracovních operací souvisí i počet použitých materiálů, kterých je v dnešní době třicet.

Náročný výrobní proces se však příznivě odrazil v kvalitě "brněnských" zásobníků na známky a jejich oblibě mezi filatelisty. V 70. letech minulého století se na výrobě podílelo asi sedmdesát pracovníků a zásobníky byly vyváženy například do Německa, Rakouska, Jugoslávie, Kanady či Austrálie. Během druhé poloviny 80. let začala poptávka po zásobnících postupně klesat. Tento pokles se prohloubil počátkem devadesátých let a na jejich konci dosahovala výroba zásobníků na známky v PAPÍRNÁCH BRNO a.s. jen malého zlomku dřívějších objemů.

Samotná obchodní značka FILUX byla zaregistrována v roce 1968. Název FILUX znamená v podstatě složení dvou slov (resp. jejich začátků). Jde o výrazy filatelie a luxus (ve vztahu k luxusnímu provedení). Kombinovanou obchodní známku tvoří nápis FILUX vpravo doplněný poštovním holubem a obrazem globu na pozadí, který vyjadřuje, že poštovní známky, stejně jako zásobníky FILUX, jsou používány na celém světě.

Po několikaletém zvažování přerušení nebo úplného ukončení výroby bylo v PAPÍRNÁCH BRNO a.s. rozhodnuto znovu oživit výrobu zásobníků FILUX, neboť i přes pokles počtu aktivních filatelistů a nárůst konkurence, jsou "brněnské" zásobníky FILUX stále oblíbeny a vyhledávány. Hlavními důvody je zachování výrobní technologie "zasekávaných pásků" (tento způsob výroby byl z důvodů náročnosti většinou velkých výrobců opuštěn) a vysoká kvalita provedení a výborné užitné vlastností.

PAPÍRNY BRNO a.s. se nehodlají vrátit k masové produkci, chtějí však vytvářet zásobníky v přiměřených sériích určených pro opravdové znalce v oblasti filatelie.
Historie zásobníků značky FILUX

Historie zásobníků značky FILUX

Zásobníky FILUX v nabídce našeho internetového obchodu Eshop.infofila.cz!


Autor: Redakce | 7. 12. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223