Historie poštovnictví – poštovní historie

Dostala se mi do rukou tato německá obálka prvního dne vydání ke Dni poštovní známky 1991. Romantický námět, kdy pruský poštovní doručovatel podává z člunu dopis dívce v nádherném lužicko-srbském kroji.

Historie poštovnictví – poštovní historie


Tak jsem si opět, již po kolikáté, uvědomil krásu námětu HISTORIE POŠTOVNICTVÍ a jeho přirozenou spjatost s klasickým filatelistickým oborem - poštovní historií. Poštovní poslové pěší i koňmo, dostavníky, poštovní vagóny, lodě, balóny, letadla, to vše na poštovních známkách, příležitostních razítkách, celinách, atd. K tomu pak bohatý pramen poštovně-historického filatelistického materiálu. Obrovský námět, se kterým se lze pohrát tím nejrůznějším způsobem. A nejen pohrát či pobavit. Je to vděčná, ale současně velmi náročná nabídka k sestavení exponátu. Nesmíme totiž zapomínat na platné zásady pro hodnocení exponátů, pokud máme ambice získat dobré ocenění za svůj exponát. Citujme třeba našeho předsedu Svazu českých filatelistů, Ing. Lumíra Brendla, uznávaného námětáře, který napsal (TEMAFÓRUM č. 34/2001):

- nebýt ponořen jen do vlastních představ

- všímat si na výstavách, jaké nejrůznější druhy a typy filatelistického materiálu lze využít co nejvhodněji pro vyjádření určitého tématu

- uvědomovat si téměř nekonečné možnosti, nekonečnou šíří témat

- hledat a nacházet odpověď na otázku, jak lze téma pojmout co do obsahu a jeho struktury (členění)

- existuje neobyčejná různorodost filatelistického materiálu, časová i geografická, kterou důkladným studiem a vlastním výzkumem objevujeme

Autor: Jaroslav Tomandl | 7. 11. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223