Historie kroužků mladých filatelistů

Komise mládeže SČF připravuje k světové výstavě Praga 2008 a Salonu mládeže Praga 2008 publikaci o historii filatelistického hnutí mládeže v našich zemích. Chceme zachytit informace o počátcích organizovaného sbírání známek, o prvních kroužcích mladých filatelistů, o historii komise mládeže SČF a o všech aktivitách, které s tím souvisejí. Důležité místo tu bude mít filatelistická olympiáda a kongresy mladých filatelistů, ale také výstavy a vystavovatelé se svými exponáty. Naším cílem je dát dohromady co nejvíce dokumentů o mládežnické filatelii, abychom mohli co nejúplněji popsat její vývoj u nás. Důležitá je nejen faktografie, ale také vzpomínky pamětníků a jejich vyprávění.

Obracíme se proto se žádostí o pomoc na všechny, kteří mají nějaké zajímavé materiály a jsou ochotni je komisi mládeže zapůjčit k okopírování. Hledáme filatelistické materiály z různých akcí, fotografie, články z novin a časopisů apod. Ale hlavně máme zájem o vzpomínky těch, kteří se práce s mládeží aktivně účastnili anebo sami vyrůstali jako mladí filatelisté a nyní by nám mohli nabídnout svoje vzpomínky a zážitky.

Výsledkem této práce bude jednak databáze informací o činnosti mladých filatelistů a historii komise mládeže (výstavy, kongresy, nositelé OOZ, …) která by mohla být dostupná na CD ROM a potom také publikace, která vyjde k výstavě Praga 2008 a která bude obsahovat průřez historií mládežnické filatelie, vzpomínky pamětníků a výběr nejdůležitější faktografie.

Přípravy publikace se ujali Václav Špatný (vaclav.spatny@zs.zabori.indos.cz) a Zdeněk Töpfer (ztopfer@volny.cz). S nabídkami materiálu pro publikaci se můžete obracet na ně nebo na komisi mládeže SČF. Za veškeré příspěvky předem děkujeme.

Zdeněk Töpfer
KM SČF

Autor: Zdeněk Töpfer | 8. 12. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223