História Trnavy – filatelisticky

MVDr. J. Molnár a Mgr. Milan Šnirc urobili čosi výnimočné. Spracovali históriu prvého slobodného kráľovského mesta Uhorska – Trnavy – na poštovo historických a podobných dokumentoch. To, čo si záujemca o históriu prečíta v učebnici a v populárnej literatúre o najstaršom slovenskom meste (mestské výsady dostala Trnava od uhorského kráľa Bela IV. v roku 1238) , doložili vydanými poštovými známkami, celinami, FDC a príležitostnými pečiatkami. Našli toho naozaj veľa, aspoň náhodne menujem, že J. Haydn alebo J. Kubelík koncertovali v Trnave, že prof. Skupa bol so svojím Spejblom a Hurvínkom v Trnave už v dvadsiatych rokoch min. st., alebo že legačný radca Jan Masaryk bol pri odhalení sochy gen. M. R. Štefánika v Trnave (!), že uhorská kráľovská koruna bola za protihabsburských povstaní ukrývaná v Trnave. Atď. , atď. Samozrejme, všetko je dokumentované (ilustrované) príslušným poštovým alebo filatelistickým materiálom, vydaným najmä na Slovensku alebo v Maďarsku, príp. v iných krajinách. Verím, že kniha nebude ojedinelým dielom, ale čoskoro nájde následníkov v podobnom spracovaní dejín iných miest, ktoré tiež majú svoju históriu bohatú, ktorá sa dá vhodne filatelisticky doložiť. Len treba hľadať...Mgr. J. Mička

História Trnavy – filatelisticky


Autor: Ján Mička | 16. 8. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223