Hezky umístěné příležitostné razítko

Hezky a čitelně umístěné příležitostné razítko je podmínkou pro jeho použití v námětové sbírce i exponátu.

Váš komentář