Generální konference Mezinárodní rada muzeí ICOM v Praze

Datum vydání: 15. června 2022

Název emise: Generální konference Mezinárodní rada muzeí ICOM v Praze

Nominální hodnota: 39 Kč

Katalogové číslo: 1163

Tiskové listy: á 50 ks známek

Výtvarný návrh: Miroslav Roubíček


Generální konference Mezinárodní rada muzeí ICOM v Praze


Symboly související s českou kulturou a historií Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums), založená v roce 1946, je jediná celosvětová muzejní asociace a patří mezi nejvýznamnější profesní organizace na světě. Hlavním úkolem ICOM je prezentace a ochrana muzeí, kulturního a přírodního dědictví, hmotného i nehmotného, z minulosti i současnosti pro budoucnost. Od svého založení sdružuje zhruba 3 500 muzeí po celém světě ve 119 národních radách, což představuje téměř 50 000 muzejníků a muzejních odborníků v jediné organizaci. Jejím vrcholným shromážděním je generální konference, která se koná jednou za tři roky. Účastní se jí ředitelé, vedoucí pracovníci a další odborníci z muzeí a galerií, veřejné správy i soukromého sektoru celého světa. České muzejnictví je významným společenským fenoménem, který se podílí na tvorbě kulturní identity české, evropské i světové. Celosvětově mimořádné je už samotné množství sbírkových předmětů, které dosahuje počtu asi 65 milionů. Poměrně hustá je také samotná muzejní infrastruktura a řada sbírkových předmětů, které jsou v jednotlivých muzeích uloženy, přesahuje svou hodnotou regionální kontext (např. nejstarší keramická socha na světě Věstonická Venuše, nejstarší portrét na světě – žena z Dolních Věstonic, stroj na výrobu prvních měkkých kontaktních čoček na světě atd.). Čeští muzejníci se také výrazně podíleli na formování evropské a světové muzeologie. ICOM od roku 1977 také koordinuje Mezinárodní den muzeí 18. května, který je slaven ve více než 150 zemích světa.

(zdroj www.cpost.cz)


FDC – obálka prvního dne vydání:


Se známkou je vydaná obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

(zdroj www.cpost.cz)


Generální konference Mezinárodní rada muzeí ICOM v Praze

Generální konference Mezinárodní rada muzeí ICOM v Praze

Generální konference Mezinárodní rada muzeí ICOM v PrazeAutor: Zdeněk Jindra | 20. 6. 2022

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář