Francouzské známky Červený kříž z doby první světové války

První světová válka si vyžádala velké množství obětí u všech válčících stran. V obzvláště obtížném postavení se nacházela Francie, která představovala až do vstupu USA do války v roce 1917 hlavní protiněmeckou vojenskou sílu na evropském kontinentě. Z Ústředních mocností bylo bezkonkurenčně nejsilnějším státem Německo, které soustředilo hlavní část svých vojenských sil právě na německo-francouzské hranici. V roce 1917 se zdálo, že Německo porazí Francii, kterou od vojenské porážky zachránila britská a americká podpora. Díky ní se situace obrátila a během roku 1918 se podařilo Spojencům vytlačit něm. vojska z území Francie, Belgie i Itálie. Cenou, kterou Francie za vítězství zaplatila, bylo rozvrácení jejího hospodářství, ze kterého se vzpamatovávala ještě ve 30. létech.

Starost o velké množství zraněných francouzských vojáků převzal místní Červený kříž. Ten získával peníze nejen od francouzského státu či soukromých dárců, ale i z emisí známek vydávaných ve Francii a v jejích koloniích.

První známky ve prospěch Červeného kříže vydala Francie v roce 1914 (obr. 1+2). Známku ve prospěch ČK vydalo následně i Monako (obr. 3). V létech 1915 – 1918 vydaly obdobné emise i zámořské kolonie Francie. Známky vydaly všechny důležité kolonie počínaje Indií, Alžírskem, Fr. Guyanou či Novou Kaledonií (obr. 4). Známky byly dokonce vydány i pro francouzské pošty v cizině – příkladem jsou pošty v Egyptě (obr. 5). Mimo Francie je jednalo vždy o přetisky na místních známkách, ať už příležitostných či výplatních.

Francouzské známky Červený kříž z doby první světové války

Francouzské známky Červený kříž z doby první světové války

Psáno pro server Infofila.cz (www.infofila.cz) a pro zpravodaj TERRA vydávaný sekcí Evropa Společnosti teritoriální filatelie ( http://philately.webpark.cz/stfscf.htm )

Autor: Lubor Kunc | 8. 12. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223