Nabídka našeho eshopu

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč

Fischmeisterovy známky 4 K a 10 K žilkované – padělky potvrzeny

Infofila.cz zveřejnila 18. 1. 2011 první článek Padělky skupiny K noční můrou i pro F. Beneše? a 21. 1. 2011 pokračování Největší padělatelská aféra na našem území – padělky skupiny K. Nyní jsme v redakci obdrželi Filatelii 2/2011, kde se na straně 15 potrvzují naše názory již dříve zveřejněné v našich příspěvcích. František Beneš otevřeně přiznává Fischmeisterovy žilkované – bohužel padělky.

Před pokračováním předkládáme čtenářům několik dat:

18. 1. 2011 zveřejněny Padělky skupiny K noční můrou i pro F. Beneše?

18. 1. 2011 - 19:40 - K dvojici žilkovaných známek, kterým se věnujete v dnešním článku, jsem se vyjádřil např. ve Filatelii 10/98, a na tomto stanovisku nemám co měnit. Pokud by mi byly nyní předloženy, rád o nich napíšu článek do Filatelie, který byste pak mohli převzít pro informování svých čtenářů. – citace z vyjádření F. Beneše

21. 1. 2011 zveřejněno Největší padělatelská aféra na našem území - padělky skupiny K

29. 1. 2011 - 15:15:08 - pod článkem se objevuje komentář:
Známky zakoupil u Feldmana pan Kučera pro pana -B- z Prahy.....

31. 1. 2011 - Už na základě vašeho předchozího článku jsem si známky vyžádal k prohlídce a podrobně se jimi zabývám v článku ve F2/2011 – email Františka Beneše na náš, kde ho prosíme o reakci na další článek

10. 2. 2011 – vychází F 2/2011, v které je i článek F. Beneše – Fischmeisterovy žilkované – bohužel padělky.

F. Beneš měl logicky pouze dvě možnosti. Buď padělky obhájit nebo je odhalit. Je pro naší filatelii určitě dobré, že je odhalil, ale to nám bohužel nemůže stačit a vysvětlíme dále proč. První možnost by pro něj byla mnohem horší, protože hájit vyložené padělky několikrát popsané například ve F 6/2009 by byla znalecká sebevražda. V záloze jsme totiž měli připravený sken 4 K Znak na žilkovaném papíru ze sbírky Fischmeistra v grafickém editoru přiložený na zaručeně pravou známku. Vyšel nám stejný posun jako byl již několikrát zveřejněn například ve Filatelii 7/2005 str 26 nebo F 8/2009 str. 9. Pokud by F. Beneš známky hájil, bylo by nutné obrázek použít.

Fischmeisterovy známky  4 K a 10 K žilkované – padělky potvrzeny
Přetisk 4 K ze sbírky Fischmeistera (padělek) pomocí grafického editoru vložen na zaručeně pravou známku (přetisk). Má charakteristický posun jaký byl již několikrát zveřejněn ve Filatelii. Je to opravdu tak nebezpečný padělek, když je posun značný?


Článek F. Beneše – Fischmeisterovy žilkované – bohužel padělky je sice plný faktů, ale velmi stručný a navíc neodpovídá na naše další otázky, o kterých se již dříve rozepisujeme. Jelikož byl SČF informován dávno před zveřejněním všech našich článků, věříme, že vše postupně prověří a zajistí písemnou odpověď na všechny naše otázky.

Dále F. Beneš ve svém článku na stejném místě píše:

„Původní majitel totiž dostál svému slovu a nabídl, že obě známky v aukci koupí zpět. To také za mé pomoci prostřednictvím aukčního agenta učinil“

a také následující:

„Především je dobré obchodovat s partnery, kteří i po letech drží slovo. A radit se s takovými znalci, kteří v případě omylu uhradí vzniklou škodu. Osobně jsem rád, že jsem v roce 1998 nebyl požádán o vystavení atestu pravosti; nejspíš bych to na základě tehdy známých skutečností udělal – a teď bych známky musel podle podmínek Garančního certifikátu koupit sám.“

Navrhujeme, aby byl za pomoci F. Beneše od onoho zmíněného obchodního partnera uhrazen i rozdíl 3 250 000 Kč pozůstalým po Fischmeisterovi. V roce 1998 tyto známky byly prodávány za 5 miliónů (nyní v aukci Feldmana za pouhopouhých 1 750 000 Kč) a nebylo by pro rodinu pozůstalých fér, aby to bylo takto uzavřeno. Doporučujeme předání rozdílu provést prostřednictvím SČF a nezávislých svědků – jinak tomu můžeme a nemusíme věřit.

Fischmeisterovy známky  4 K a 10 K žilkované – padělky potvrzeny
Sken z již zmiňované aukce D. Feldmana – provenance PROFIL 1998

Není cílem tohoto článku jakkoliv soudit F. Beneše či další znalce té doby, ale přesně ukázat na problém, který v našem znalectví bohužel je a trvale ho odstranit včetně všech padělků, které se tu za milióny prodávaly/prodávají a jsou ve sbírkách našich sběratelů. Bohužel divoká devadesátá léta jsou znát nejen v naší společnosti, ale i v rámci celé naší filatelie. Teď je na nové generaci, aby nastolila pořádek.

Zveřejňujeme ještě několik informací, které v redakci těžko chápeme.
Prodej 4 K a 10 K žilkovaných padělků Fischmeisterovi proběhl někdy v roce 1998 před výstavou PRAGA 98.
Seriál padělků skupiny K od F. Beneše začal vycházet ve F 1/2009, což je přesně 10 let, kdy začíná být vše právně promlčené. Tato fakta jsou lehce ověřitelná přímo z odborné literatury, ale zda je to pouhopouhá náhoda nebo záměr již nehodláme ověřovat a do svědomí kohokoliv zasahovat. Obzvlášť, když o Fischmeisterovi se ve F 12/98 v příspěvku Herr Fischmeister, jste volný! píše následující: „Pan doktor Fischmeister na výstavu PRAGA 98 nakonec skutečně přijel, a to doslova – na invalidním vozíčku, a přes rukou psané popisky za svůj exponát předválečného Československa dostal zlatou medaili.“

Mohl takový starší pán, který asi již i špatně viděl rozeznat v roce 1998 padělky, i když o něm F. Beneš píše ve F 2/2011, že je i on ověřil znaleckou značkou – nebo spíše majetnickou? Proč nebyl celý materiál o padělcích skupiny K zveřejněn již po jeho objevení (někdy v roce 2000 až 2001), ale až v roce 2009, kdy byl v seriálu F. Beneše teprve detailně rozepsán? Nebýt tohoto seriálu nemohla by Infofila upozornit, že známky Fischmeistera jsou ve skutečnosti padělky skupiny K. Ano, byly pochybnosti, ale nikdo padělky přesně neurčil. Až z práce F. Beneše se nám je podařilo určit a na vše upozornit. Pokud by to bylo zveřejněno mnohem dříve, mohl p. Fischmeister podle toho určit zda i jeho známky jsou ve skutečnosti padělky skupiny K? To se již bohužel nedozvíme. Pro upřesnění p. Fischmeister zemřel v roce 2003.

Filatelie 12/2006 –„Důvěryhodnost znalců je dobré měřit jejich výsledky“ od F. Beneše kromě jiného přinesl autor i mezi řádky následující věty: „To jenom na vysvětlenou k legračnímu tvrzení ing. Karáska a ing. Pittermanna, že jsem prý řadu rozpoznávacích znaků /padělků/ znal, ale neseznámil s jejich popisem ostatní členy znalecké komunity či sběratelské veřejnosti a tím vlastně způsobil, že tito dva členové AIEP ověřili falzum...“

Když jsme si poprvé v té době uvedené řádky pročetli, přišlo nám to opravdu legrační, ale dnes s odstupem času nám přinášejí další zklamání. F. Beneš měl jako člen komise znalců na nové a nebezpečné padělky upozornit ostatní členy a rozpoznávací znaky padělků již tenkrát upřesnit! Takto to bohužel vypadá tak, že F. Beneš opravdu vlastní kompletní srovnávací materiál z padělatelské dílny a nechal ostatní znalce tímto způsobem lehce znemožnit, protože jim nesdělil jak padělky rozeznat. Jak F. Beneš obhájí, že vlastní i padělky německých známek, které on nikdy nezkoušel a nikdy se o ně nezajímal? Více třeba jeho článek F7/2005 – F. Beneš: Nové nebezpečné padělky a česká filatelie. Kromě toho má ve srovnávacím materiálu padělky skupiny K další 4 K a 10 K na žilkovaném papíru, které nikoho nenapálily a nikdy o nich nepsal – F6/2009. Jakým způsobem nám toto znalec vysvětlí?
F. Beneš ve Filatelii 2/2011 píše, že v r. 1998 by na požádání majitele p. Fischmeistera na známky 4 K a 10 K vystavil atest pravosti na základě tehdejších známých skutečností, třebaže již tehdy existovaly názory, že známky jsou padělky ke škodě sběratelů (například F10/1998). Kdo byl tedy tehdejším majitelem – tedy prodejcem známek?
A proč tehdy svoje oponenty zesměšnil v článku ve Filatelii 10/1998 „ Fámy, šuškandy a jiné zaručené zprávy“, když se nyní ukázalo, že měli vlastně pravdu?

Na druhou stranu znalec Karásek sám ověřoval žilkované rarity jako na běžícím páse a není asi vhodné se ho zastávat. Během krátké doby 4 až 6 kousků těchto rarit bez jakéhokoliv důvěryhodného rodokmenu. Dnes se ukazuje, že to jsou vše padělky! Nemluvě o tom, že máme podezření i na další známky, které mohou být padělky a nesou FA Karásek, o čemž se zmiňujeme dále.

P. Pittermann udělal též několik chyb, ale obáváme se, že ten byl znemožněn naprosto zbytečně a mohl toho pro naši filatelii ještě hodně udělat. Je jasné, že teď už pro ni nic neudělá a odešel do ústraní mimo tyto poměry, kde se hromadí pouze osobní zájem a ziskuchtivost.

Se závěrem článku F. Beneše F2/2011 je možné souhlasit, ale doplnit ho o to, že je více než nutné, aby dostali prostor další znalci. Kam se například poděl p. Stupka? Proč je znalcem ZSF? Doporučujeme i Z. Nygrýna, S. Šablatúru, J. Škalouda, možná i návrat P. Pittermanna a další, kteří jsou znaleckými poměry u nás znechuceni. Měli by se nové situace chopit a ukázat, že naše znalectví není pouze o jednom znalci. Obzvlášť, když se ukázalo, že žádný znalec není neomylný a že i F. Beneše napálila skupinka padělatelů. Teď je čas pro vstup dalších – možná nových znalců. Musí to být ale znalci, kteří mají bohatý srovnávací materiál a prostudovanou kompletní literaturu a nebát se střetu i s takovou kapacitou jakou je bezesporu F. Beneš.
Nepopíráme jeho znalecké kvality, ale kritizujeme především jeho kroky: prezentování jeho vlastní neomylnosti ve svém časopisu Filatelie, zvláště když se nyní ukázalo, že se v případu Fischmeistera zmýlil, ale hlavně naprostou diskreditaci našich znalců, kteří neměli k dispozici materiály padělatele K a nebyla jim ani umožněna veřejná obhajoba v časopisu Filatelie.

V redakci Infofily doporučujeme v rámci nově zjistěných informací prověřit následující aukci PROFIL z roku 1998, která se konala 12. 9. 1998. Především tyto jmenované položky:

72 – 4 K znak žilkovaný papír I. Typ, Pof. 50 III., nejvzácnější čs. známka (!), podle Monografie známo 8 – 12 kusů, zk. Gilbert, Karásek + FA Karásek, NFAB. Po r. 1945 nebyla tato známka u nás veřejně prodávána!

76 – 10 K znak žilkovaný papír II. Typ, Pof. 51 III., druhá naše nejvzácnější známka, podle Monografie doposud známo 12 – 14 kusů, zk. Gilbert, Karásek + FA Karásek, NFAB, lep k prohlédnutí. Rovněž tato známka nebyla po r. 1945 u nás veřejně prodávána!

69 – 3 K znak tmavá široká II. Typ, Pof. 49A II., převrácený přetisk, katalogy neuvádějí, doposud jediný známý kus – UNIKÁT, zk. Gilbert, Karásek + FA Karásek

71 – 4 K znak tmavá široká II. Typ, Pof. 50A II., převrácený přetisk, katalogy neuvádějí, doposud jediný známý kus – UNIKÁT, zk. Gilbert, Karásek + FA Karásek

Dále položky číslo 63, 64, 65, 68, 70, 75 a 83.

Fischmeisterovy známky  4 K a 10 K žilkované – padělky potvrzeny
Podezřelé položky, které je nutné dle našeho názoru dále prozkoumat

Bude nutné je detailně znovu prostudovat a ověřit, zda se nejedná o stejné padělky, které tak napálily nejen znalce, ale i obchodníky a sběratele. Pokud se najdou majitelé těchto známek, doporučujeme vždy sken známek zaslat i do naší redakce Infofily na náš redakční email: infofila@infofila.cz, a to v co nejlepším rozlišení (minimálně 300 DPI).

Za redakci Infofila.cz – Zdeněk Jindra a Jaromír Petřík


Autor: Redakce | 14. 2. 2011

Komentáře

Bez názvu

RE: Bez názvu

padělky

Bez názvu

PADĚLKY

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč
Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč