Finále FO v Praze

Datum vydání: 10. 6. 2008


V sobotu 7. června se v Praze uskutečnilo národní kolo 35. ročníku Filatelistické olympiády. Letošní ročník je předzvěstí Světové výstavy Praga 2008, a proto jeho tématem byla Praha. Praha jako naše hlavní město, Praha jako místo, odkud se odvíjely dějiny naší země, Praha jako kulturní, umělecké a společenské centrum našeho státu, Praha ve všech podobách. Soutěže se zúčastnilo 19 dětí z celé republiky ve 4 věkových kategoriích. Účastníci soutěže nejprve změřili svoje síly ve filatelistickém testu a potom bylo jejich úkolem vytvořit několik albových listů na téma soutěže. Většina z nich se této práce zhostila velice dobře a bylo vidět, že se ve svých kroužcích už leccos naučili. Převládala témata spojená s historií, ale občas se vyskytly i originální nápady. Všichni soutěžící si vedli velice dobře a tomu odpovídalo i hodnocení, jejich práce. Po obědě byly vyhlášeny výsledky, předány ceny a všichni se zase vydali na cestu domů.

Poděkování patří všem účastníkům, jejich vedoucím, pražské komis mládeže za uspořádání finále FO a také sponzorům, kteří poskytli řadu pěkných cen.

Akce byla zpestřena připravenými obálkami, které skauti přepravili kurýrním způsobem na Pražský hrad, kde byly zásilky opatřeny příležitostným otiskem, a pak zpět do místa soutěže. Připomněli jsme si tak nadcházející 90. výročí skautingu u nás a všichni účastníci soutěže si tak mohli odvést hezký suvenýr.

příprava obálek pro přepravu skautským kurýremzahájení soutěžesoutěžící při prácisoutěžící při práciV. Špatný při opravě filatelistického testujury při hodnocení albových listů


Autor: Zdeněk Töpfer

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz