Filatelistické pomůcky V.

Katalog poštovních známek je pro sběratele, ať je na jakékoli úrovni, důležitou a nezbytnou pomůckou. Podle něho se učí poznávat známky a dovídá se o nich důležité a zajímavé podrobnosti. I když se třeba bude později specializovat například na celiny nebo razítka a obstará si k tomu zvláštní katalog, každý filatelista obvykle začíná jako sběratel poštovních známek.

Filatelistické pomůcky V.


Katalogy obsahují seznamy známek určitých známkových zemí, chronologicky seřazených podle data vydání. V zájmu společného řazení známek jedné emise, které však byly vydány po etapách, se někdy činí výjimka od důsledného chronologického řazení. Mimo vyobrazení známek, popř. i jejich detailů katalog zpravidla uvádí i další informace o vydaných známkách. Bývají to charakteristické rysy typů, dále údaje o barvě, způsobu oddělování papíru, průsvitce, o lepu, o autorovi návrhu, rytiny, způsobu tisku, nákladu, datu vydání a době platnosti. Některé katalogy – specializované - uvádí i známé deskové vady a odchylky či jiné zdokumentované výrobní vady. Většina katalogů uvádí i stručnou informaci o námětu známky a samozřejmě cenové hodnocení známek, vycházející z všeobecného tržního průzkumu dle nabídky a poptávky. Toto se v průběhu času může měnit proto je vhodné si katalogy obměňovat podle toho, jak je vydavatelé uvádějí na trh.

Filatelistické pomůcky V.


Cenové záznamy bývají uspořádány sloupcově. V prvním sloupci jsou ceny známek neupotřebených, dále upotřebených. Některé katalogy mají sloupců více, bývá v nich hodnocení známek neupotřebených se stopou po nálepce a také hodnota známek upotřebených s lepem, tedy takových, které byly opatřeny válečkovým razítkem vydavatele a neprošly tudíž poštovním provozem. Vždy je nad patřičným sloupcem správný symbol a v úvodu katalogu je vše dostatečně popsáno. U některých známek se můžeme setkat ještě s cenovým hodnocením známky na celistvosti. V minulosti u sběratelů vcelku opomíjená věc, většinou sběratel známku odlepil z celistvosti. Pro výstavnictví mají ale celistvosti jednoznačný význam a bez nich lze těžko získat ocenění, proto dobře zvažte, co Vám přišlo do ruky a jak s tím naložíte. Každá známka má v katalogu své katalogové číslo, které usnadňuje orientaci při výměně, nabídce, v korespondenci, ve filatelistickém tisku apod.

Jakmile se sběratel začne známkami zabývat podrobněji a používat při své práci katalog, dříve nebo později narazí na známku, u níž bude muset určit průsvitku nebo zoubkování.

Pokračování příště

Autor: Josef Fronc | 17. 9. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223