Filatelistické pomôcky II.

Datum vydání: 21. 12. 2003


Katalógy

Ďalšou dôležitou pomôckou sú katalógy známok. Dnes na trhu sú dostupné katalógy od mnohých vydavateľov napr. POFIS (Slovensko), MICHEL (Nemecko), YVERT (Francúzsko), SCOT (USA), STANLEY GIBBONS (Veľká Británia), ZUMSTEIN (Švajčiarsko) a ich cena nie je zanedbateľná. Veď kompletná sada katalógov MICHEL vás môže stáť aj 14 000 Sk čo nie je málo. Katalógy rozdeľujeme na tematické – fauna, flóra, železnice, huby, aerofilatelia a pod., katalógy krajín – Slovensko, Veľká Británia, Česká republika a pod. a katalógy regiónov – Severná Európa, Východná Afrika, britské kolónie a pod. Katalógy jednotlivých krajín sú väčšinou špecializované a katalógy regiónov prevažne obsahujú generálny zoznam známok. Na Slovensku z mojej praktickej skúsenosti viem, že väčšina obchodníkov a zberateľov používa na katalogizovanie zahraničných známok katalóg MICHEL. Katalóg si vyberáme podľa zamerania a hĺbky špecializácie.

HavídkyZásobníky

Základná výbava každého zberateľa. Slúži na zakladanie známok. Zásobníky majú rôzne veľkosti (A6, A5, A4) a rôzny počet listov (8, 16, 32, 64). Známky sa zakladajú za vodorovné pásiky, ktoré sú priehľadné. Cenová hladina zásobníkov je pri A4 s 8 listami cca 220 Sk až A4 s 32 listami za cca 800 Sk.Nálepky

Nálepky sa v dnešnej dobe veľmi nepoužívajú, lebo pri použití môže dôjsť k poškodeniu lepu alebo aj papiera známky. V minulosti keď neboli bežne dostupné zásobníky používali sa prevažne nálepky, s ktorými sa vlepovali známky do zásobníkov.

Pomôcky na zisťovanie priesvitiek

Priesvitka na známke má ochranný charakter proti falšovaniu. Určovanie priesvitiek môžeme urobiť viacerými spôsobmi. Asi najľahší je podržať známku oproti svetlu, ale ak je známka staršia nie je vždy priesvitku vidieť a tak môžeme použiť technický benzín kde známku namočíme a keď otočíme na zadnú stranu uvidíme tmavšiu priesvitku. Ale najlepšie nám na zisťovanie priesvitiek poslúžia rôzne pomôcky, ktoré sú založené na pôsobení tlaku na známku, kedy sa nám ukáže priesvitka.Farebná stupnica

Počas tlače známok môžu vzniknúť rôzne farebné odchýlky známok. Niekedy má zberateľ problém určiť názov farebného odtieňa podľa katalógu a k tomu mu pomáha farebná stupnica. Kvalitnejšie stupnice majú farby tlačené na prúžkoch, ktoré sú spájané do vejára. V strede každej farby je dierka, ktorá slúži na porovnanie so známkou.Autor: Július Fedáš
fedas@inmail.sk

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz