Filatelistické PEXESO

Klub filatelistov Tirnavia rôznymi formami zapája do tejto zberateľskej činnosti školskú mládež. Preto záujemcom o mládežnícku filateliu poskytol klub na začiatku školského roka prostredníctvom vedúcich školských družín na trnavských základných školách hru Filatelistické PEXESO, ktorá bola vydaná pred rokmi bratislavským POFISom s cieľom propagácie filatelie medzi mládežou. Školy mali usporiadať pre záujemcov “školské“ kolo hry a nahlásiť víťazov organizátorom mestského turnaja. Pre víťazov zo škôl KF následne pripravil mestské kolo tejto hry so známou filatelistickou náplňou. Uskutočnilo sa v novembri ako predpríprava pred Dňom poštovej známky v ZŠ na Námestí Slovenského učeného tovarišstva, kde už niekoľko rokov úspešne pôsobí krúžok mladých filatelistov. Súťaže sa zúčastnilo takmer 20 detí z viacerých trnavských ZŠ. Súťažiaci boli rozdelené do dvoch kategórií: mladší, narodení v rokoch 2000 - 2003, čo sú v podstate žiaci I. stupňa a starší žiaci z 2. stupňa ZŠ. Vo dvoch vyraďovacích kolách hrali o to, kto nazbiera najviac dvojíc obrázkov zobrazujúcich slovenské poštové známky, vydané po r. 1993. Medzi najmladšími súťažiacimi bola najúspešnejšia Timea Ručková zo ZŠ na Vančurovej ul., tesne sledovaná bratom Jakubom Ručkom a Emou Heskovou. Zo starších žiakov (ročníky narod. 1995 – 1999) bol najlepší Otto Schultz zo ZŠ na Námestí Slovenského učeného tovarišstva pred Jánom Mudrikom a Stanislavom Danišom z Forel international school na ul. Kornela Mahra.

Z ostatných členov „domáceho“ krúžku mladých filatelistov, ktorí pretekali mimo súťaž, najlepšie obstáli Janko Pravda, Veronika Chorvatovičová, Ondrej Izakovič a Michal Januščák. Filatelistické odmeny v podobe zostáv známok, skartu, analogických pohľadníc a zásobníkov na známky im zostanú peknou spomienkou na dobre zorganizovanú súťaž, ktorú v jej priebehu navštívil i aj vedúci odboru POFIS Slovenskej pošty , Mgr. Martin Vančo, PhD. a predseda komisie porotcov Zväzu slovenských filatelistov Ing. Mirko Bachratý, ktorý hneď súťažiacich preskúšal z toho, čo vedia o filatelii a o poštovej známke. Pripojené fotografie ukazujú prípravu súťaže, jej začiatok, dohľad zainteresovaných nad regulárnosťou a spoločnú fotografiu časti súťažiacich.

Okrem uplatnenia prvkov súťaživosti detí turnaj splnil svoj cieľ aj v tom, že krúžok získal ďalších záujemcov o prácu v krúžku mladých filatelistov.

Filatelistické PEXESO

Filatelistické PEXESO

Filatelistické PEXESO


Autor: Ján Mička | 11. 1. 2010

Komentáře

Čo znamená PEXESO?

Čo znamená PEXESO?

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223