Filatelistické motivy 2003

Kolektiv autorů České námětové společnosti Svazu českých filatelistů vydal nový ročník edice Filatelistických motivů. Publikace je zaměřena na veškeré předměty filatelistického zájmu (soubor známkového i neznámkového materiálu), které vydal oficiální vydavatel a jím pověřené subjekty.

Objekty filatelistického zájmu jsou řazeny chronologicky. Odborná část publikace obsahuje podrobný popis všech textových a zobrazených motivů, které se v daném kalendářním roce objevily na vydaných známkách, známkových sešitcích, celinách, FDC, razítkách prvního dne, příležitostných R-nálepkách, cenných nálepkách APOST, používaných razítkách ručních i strojových a otiscích výplatních strojů pošt. Samostatná pozornost je věnována otiskům výplatního stroje České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT a tematicky zajímavým otiskům výplatních strojů fyzických a právnických osob. Evidována jsou i strojová razítka i otisky výplatních strojů z dřívějších let, které byly používány i v daném kalendářním roce.

V obrazové příloze Filatelistických motivů jsou vyobrazeny popisované filatelistické materiály s výjimkou známek a celin (protože jsou v každém vydávaném katalogu).

Filatelistické motivy byly původně vydávány pro námětové filatelisty s cílem usnadnit jim využití našeho filatelistického materiálu v tematických exponátech ve všech tematických souvislostech. Značný zájem o ně však projevují i tradiční filatelisté a sběratelé ostatních filatelistických materiálů, i když publikace nesleduje filatelistické zvláštnosti vydaného materiálu (odchylky zoubkování, papíru, retuše ap.).

Zájemci si mohou předmětnou publikaci objednat na adrese
Ing. Walter Müller, Živičná 8, 702 00 Ostrava 2.
Její cena činí 120,- Kč včetně poštovného.

Filatelistické motivy 2003


Autor: Walter Müller | 4. 2. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223