Filatelistické minimum VIII. - zoubkování

Datum vydání: 26. 5. 2003


Další pokračování filatelistického minima se tentokrát věnuje zoubkování známek. Vhodné nejen pro mladé a začínající filatelisty.

U našich známek rozeznáváme:
zoubkování úřední - oficiální
zoubkování soukromé – neoficiální.

Zoubkování se měří zoubkoměrem a udává se číslem (např. 12 1/2), které znamená počet zoubků na 2 cm.


Rozlišení zoubkování podle použitého zařízení:

a) řádkové - perforačními otvory se opatřují zvlášť řady svislé a vodorovné, otvory se křižují nahodile, vzniká nepravidelné seskupení otvorů v rozích

b) hřebenové - jedním úderem se perforují všechny známky jedné vodorovné řady ze tří stran, obdobně následují svislé řady, spodní okraj listu je svisle zoubkován

c) rámcové - otvory se opatřují jediným úderem do celého tiskového listu, dosáhne se tak pravidelného uspořádání v rozích (typické pro čtyřbloky)

smíšené zoubkování - čísla (rozměry) zoubků nejsou stejná na všech stranách

sdružené zoubkování - kde je použito několik druhů zoubkování (např. řádkové a hřebenové)

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz