Filatelistické minimum IV. - sbírky

Další pokračování filatelistického minima se tentokrát věnuje rozdělení sbírek. Vhodné nejen pro mladé a začínající filatelisty.

Sbírky se mohou dělit podle zaměření na teritoriální (regionální) a námětové.

1) teritoriální sbírky se zaměřují na známky určité země nebo daného světadílu.

Dále je můžeme rozdělit podle stupně specializace na:
a) generální - což jsou známky jedné dané země tak, jak byly vydané od začátku vzniku dané známkové země nebo v určitou dobu. Asi nejjednodušší způsob sbírání. Podle katalogu se shromažďují známky po jednom kusu bez ohledu na odchylky a deskové vady.

b) specializované - zde se vlastně jedná o sbírku už na větší úrovni a je k ní potřeba znát mnoho informací ke zdárnému rozšiřování dané sbírky jednoho státu. Vyžadují tedy velký rozsah znalostí, a to jak o známkách, tak i o daném státu a tedy i znalosti historické. Samozřejmě existují i sbírky specializované na jednu danou emisi. Třeba u nás nejoblíbenější první známky ČSR - emise Hradčany. Sběratelé do sbírek zařazují i celistvosti a další filatelistické materiály. Tyto sbírky dosahují většinou velkých ocenění na výstavách.

c) studijní - ještě více než specializované sbírky. Tyto sbírky zahrnují i například zkusmé tisky, návrhy a všechny možné doklady pro použití a zneužití známek (falza). Tyto sbírky jsou spíše vhodné pro zkušební znalce a opravdové odborníky.


2) námětové sbírky - tyto sbírky jsou vytvářeny podle toho, co je na dané známce zobrazeno. Protože je hodně témat z lidské činnosti a existuje miliarda známek, je vždy dobré si vybrat dané téma (např. květiny, fotbal, hokej, kočky apod.) a na to se soustředit. Je to asi nejvhodnější možnost sbírání známek pro začínající a mladé filatelisty. Námětové sbírky se dále mohou dělit na motivové a tématické.

Autor: Zdeněk Jindra | 26. 4. 2003

Komentáře

Minimum

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223