Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč

Filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011

Ve dnech 12-16. října 2011 proběhla ve Vysokém Mýtě 1. česko-slovenská filatelistická výstava. První společná výstava od rozpadu republiky od r. 1993.

Výstavu uspořádal Klub filatelistů 05-11 Vysoké Mýto. Tato výstava byla nejvýznamnější v dějinách tohoto klubu vzhledem k tomu, že zde probíhala výstava Premiéra i Národní a současně česká i slovenská.

Výstava byla instalována v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, v jednom z nejstarších muzeí v Čechách, jehož sbírky se začínají datovat od roku 1871. Letos si připomíná 140. výročí a 1. česko-slovenská filatelistická výstava byla určitě významnou událostí tohoto jubilea.

Filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011Budova muzea

Klub filatelistů Vysoké Mýto byl založený v roce 1922 a první výstava se zde konala v roce 1937. V současné době má tento KF 39 členů, z nichž řada z nich je velmi aktivních. Vždyť na samotné výstavě se pořadatelsky podílelo 7 jejích členů. Určitě stojí za to, abych členy organizačního výboru z Vysokého Mýta vyjmenoval. Pod vedením předsedy Petra Fencla pracovali jako tajemník Jan Sobotka, roli hospodáře měl Vladislav Beneš, vedoucí filatelistického a výstavního odboru Luboš Sodomka, a členové Ladislav Katzer, Jiří Prušek a Václav Šraut.

Organizační výbor doplňovali Zdeněk Okáč jako gestor výstavy jmenovaný SČF a Vojtěch Jankovič - slovenský národní komisař.

Jury pracovala ve složení: Walter Müller jako předseda, Zdeněk Okáč - tajemník a členové Miroslav Bachratý, Július Cacka, Bedřich Helm, Vojtěch Jankovič, Václav Kopecký a Vít Vaníček.

Filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011Vystavovatelé Jiří Černý, David Schiller s předsedou organizačního výboru Petrem Fenclem


Co se týká exponátů, opravdu zde bylo co k vidění. Na Národní výstavě bylo celkem 80! exponátů, na výstavě Premiéra 38 exponátů. Bylo jich tolik, že nebylo možné všechny instalovat a tak jich 18 bylo hodnoceno v trezoru, což je velká škoda pro tuto výstavu. Některé z nich byly špičkové jako třeba exponát Petra Bláhy- Ázerbajdžán 1919-1923, který získal Velkou zlatou medaili, cenu výstavy a návštěvníci neměli možnost jej vidět.

Součástí výstavy byla řada přednášek, kterých jsem se všech zúčastnil. Byl jsem příjemně překvapený odbornou úrovní přednášejících a dozvěděl se řadu nových informací. Přednášky začal známý sběratel, vystavovatel a spoluzakladatel Exponetu Milan Černík na téma: Obnovování poštovního provozu v ČSR v letech 1945-1946. Na svém exponátu Milan Černík prezentoval toto historicky zajímavé období, protože rozdílná situace byla na území bývalého Protektorátu, Slovenského štátu, bývalých Sudetech, ale i na jižním Slovensku či Podkarpatské Rusi. V přednášce pokračoval Michal Hauzr o Holokaustu v poštovních dokumentech. Na toto téma bylo zpracováno nemálo literatury či televizních pořadů, ale vidět "in natura" dokumenty, které psaly oběti holocaustu bralo někdy dech. Člověk si naplno uvědomoval strašnou zrůdnost nacistické doslova "průmyslové vyhlazovací mašinerie."

Dále v přednáškách pokračovali Miroslav Bachratý a pan Földes na téma: Slovenská republika 1939-45 a její místo v čs. filatelii. Přednáška začínala o známkové emisní činnosti Slovenské republiky v období slovenské autonomie v r. 1938 a končila Slovenským štátem. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavostí z tohoto nešťastného historického období na Slovensku, mnoho údajů, které jsou velmi těžko dostupné i ve specializované literatuře. Přednáška dokumentovaná bohatým filatelistickým materiálem.

Závěrečnou přednášku měl juryman a slovenský národní komisař Vojtěch Jankovič na téma: Aktuálne trendy v námetovej filatelii (tématické exponáty IV. generácie), které prezentoval pomocí svého zlatého exponátu My life as a Bicycle (Můj život jako bicykl). Posluchači byli hlavně zvědavi, co to je "tématický exponát IV. generace", protože to byl nový filatelistický termín. Vojtěch Jankovič začal s úsměvem vysvětlovat, co to byly exponáty I.-3.5 generace podle svého vývoje až postupně přešel na IV. generaci. Dá se říci, že tak jak se vyvíjejí exponáty ať už v třídě tradiční filatelie či třídě filatelistické historie, tak se vyvíjí i požadavky na tématickou filatelii. Prostě tvorba exponátu je logická stavba, která musí mít svoje zákonitosti a použité materiály musí s názvem exponátu filatelisticky souviset, za což se potom na výstavách získávají toužebné body navíc. Za sebe bych jen dodal, že na odpovídající úrovni musí být i znalosti jurymanů, aby se dokázali "vcítit" do uvažování vystavovatele. Protože, i když předpisy pro tvorbu exponátů jsou dané, přece jen se dá jedna věc vysvětlit několika způsoby. Ale i tohle je pro soutěže přínosem, protože není nic horšího než nudný, nic neříkající exponát.

Nyní, abych už snad začal o vlastní výstavě a exponátech. Vzhledem k tomu, že jsem na výstavě byl 3 dny, tak jsem měl možnost si je dobře prohlédnout a pohovořit s celou řadou vystavovatelů. Začnu Národní výstavou, která se dá klasifikovat jako obdoba mistrovství České a Slovenské republiky (výsledky jsou zde: http://www.csvystava.blogspot.com/ ) Ve třídě Tradiční filatelie získal Velkou zlatou medaili a cenu výstavy Petr Bláha za exponát Ázerbajdžán 1919-1923. Velkou škodou pro všechny návštěvníky i vystavovatele, jak jsem již uvedl, že byl hodnocený v trezoru a nikdo tedy neměl možnost prohlédnout si zajímavý, ale i atraktivní exponát. Zlatou medaili v této kategorii ještě získal Petr Tuček za Siam. Třídu Poštovní historie vyhrál a Velkou zlatou medaili s hlavní cenou výstavy získal Zdeněk Filípek za exponát "Silesia Orientale". Exponát "nabitý" jedinečnými materiály, ale též výborně obsahově zpracovaný s řadou unikáních celistvostí. Zdeněk Filípek je u nás zřejmě i největším odborníkem na přetisky SO 1920 na známkách Hradčan a důstojným nástupcem Oldřicha Tovačovského. Vzhledem k tomu, že i za další dva exponáty získal zlaté medaile, lze o něm hovořit jako o nejúspěšnějším vystavovateli této výstavy. Určitě si jeho úspěch zaslouží samostatný rozhovor.

Filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011
Silesia Orientale – Velká zlatá medaile a hlavní cena výstavy

Zlatou medaili získal Michal Hauzr za exponát "Perzekuce židovského národa v P Č+M a ghetto Terezín. Návštěvníci měli možnost podrobně se s jeho exponátem seznámit na jeho přednášce, která byla v pátek dopoledne. Další zlatou medaili získal František Divok za "Poštovníctvo na Spiši do roku 1920" .
Ve třídě Celin získal zlatou medaili Milan Černík ze exponát "ČSR 1945-1946: Obnovování poštovního provozu. Také s tímto exponátem měli návštěvníci možnost seznámit se na přednášce Milana Černíka.
Ve třídě Aerofilatelie byly vystaveny dva exponáty a oba získaly zlaté medaile. Ladislav Fekete - Medzi nebom a zemou a Pavel Bouda - Československá letecká pošta 1920-1938. Ve třídě aerofilatelie a astrofilatelie zlaté medaile nebyly uděleny, ale za zmínku určitě stojí exponát Jaroslava Punčocháře - Československé letectví 1918-1939 za který získal velkou pozlacenou medaili a cenu.

Ve fiskální třídě byl jediný exponát Jiřího Černého - Kolky a kolkové papíry indického feudálního státu Bonai. Tento pozoruhodný exponát, vystavený letos na světové výstavě Indipex v Indii, získal ve Vysokém Mýtě velkou pozlacenou medaili.
Ve třídě Literatury byly uděleny dvě zlaté medaile. Zdeněk Filípek - Weipert falsum a Jan Starec - Specializovaný katalog celin ČR 1933-2010 CD. Vzhledem k tomu, že větší počet bodů získal Zdeněk Filípek, dá se o něm psát i jako celkovém vítězi třídy Literatury.
Ve třídách Jednorámových exponátů i otevřené třídě nebyly zlaté medaile udělené, jako zajímavý byl určitě exponát "Dobytčie pasy" od Evinica Dušana, který získal pozlacenou medaili. Ve třídě mládeže jednoznačně dominovala známá filatelistka a vystavovatelka Pavlína Ondrejková. S exponátem "Nat. Nature Reserve Čertoryje and its Flora" získala velkou zlatou medaili již v Dobříši a vysoké hodnocení a medaile i na mezinárodních výstavách. Tento exponát se svojí kvalitou vymykal ostatním exponátům i na této výstavě ve Vysokém Mýtě a získal zlatou medaili a cenu výstavy. Chyběly pouze 2 body k získání velké zlaté medaile!

Filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011
Pavlína Ondrejková s vítězným exponátem Čertoryje

Též výstava Premiéra byla obsazena kvalitními a zajímavými exponáty.

Začneme jako obvykle třídou Tradiční filatelie. Vítězem s největším počtem bodů a zlatou medailí se stal Peter Severín s exponátem "Pretlač Pošta československá 1919". Tento jistě kvalitní exponát neměli možnost návštěvníci shlédnout, protože byl v trezoru. Výborný a atraktivní exponát byl od známého vystavovatele a specialisty na Indii Jiřího Černého "Známky Travankóru 1888-1951". Právem získal zlatou medaili a jak jsem byl svědkem, vzbudil značnou pozornost návštěvníků. Něco takového se u nás hned tak nevidí. Velké množství různých variant materiálů, celistvostí, deskových vad, ale hlavně identifikace pošt, na jejíž určení téměř neexistuje literatura. Osobně věřím v budoucnost tohoto exponátu, který je navíc naprosto perfektně zpracovaný. V této třídě Tradiční filatelie si určitě zaslouží pozornost i exponát Jiřího Škalouda "Cenná psaní v období platnosti emise Hradčany". I tento exponát získal právem zlatou medaili. I pro laika je srozumitelný svým popisem a množstvím zajímavých a atraktivních materiálů.

Ve třídě Poštovní historie získal zlatou medaili exponát Vladimíra Malovíka - Poste restante.

Celinám jednoznačně vládl známý odborník a vystavovatel celin Vladimír Dražan. Jeho exponát "Celiny Japonska z let 1873-1906 byl kvalitně zpracovaný, prezentovaný u nás těžce dostupnými materiály a u jeho exponátu se často tvořily diskutující hloučky. Získal zlatou medaili a cenu výstavy.

Ve třídách Aerofilatelie a Tématické nebyly zlaté medaile uděleny.

V "Jednorámovkách" dominoval exponát Zdeňka Filípka "Weipert Falsum". Uvedená Weipertská falsa jsou sběratelsky nesmírně vzácná a udělat z těchto materiálů exponát je velmi pozoruhodné. Zdeněk Filípek zde navíc prezentoval několik unikátů, např. celé tiskové listy 25 a 300 hal. Hradčan, unikátní neupotřebené kusy 100 haléřů, 200 haléřů velmi dobře zpracovaný exponát. Určitě jeden z nejzajímavějších, protože Weipertská falza budí pozornost celou řadu roků a po jejich původu dosud marně pátrala řada filatelistů. Další zlaté medaile v této kategorii získali Vladimír Malovík - "Doplatné ve výši 5 haléřů, Vladimír Münzberger - "Perfiny na emisi TGM 1920", František Straka - "Výskyt perfinů na kolcích na našem území 1901-1942" a Michal Příkazský - "Mezinárodní odpovědky Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945".

Ve třídách - Otevřená třída, mládež a Maximafilatelie nebyly zlaté medaile uděleny, ale ve třídě mládeže si určitě zaslouží další exponát Pavlíny Ondrejkové - "Zelená lékárna- tisíce let přírodního léčitelství", který získal velkou pozlacenou medaili a cenu výstavy. V Maximafilateli určitě zaujal exteticky působící exponát Josefa Fronce "Analogické pohlednice České republiky". Tato třída je tak trochu opomíjena a získat vyšší bodové hodnocení v této třídě není snadné. Tolik k výsledkům.

Filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011
Vyhlášení výsledků - palmáre

Nyní osobní dojmy "odnesené" z výstavy. Na prvním místě rozhodně patří velké poděkování členům KF z Vysokého Mýta. Zvláště předseda výstavy Petr Fencl byl doslova na "roztrhání", jak jsem měl možnost poznat, ale celou situaci s přehledem zvládal a během výstavy nedošlo k žádným organizačním "zádrhelům." Prostory muzea byly vhodně zvolené, zajímavá byla budova muzea blízko centra - tedy náměstí krále Přemysla Otakara II. Z hlediska návštěvníka by se snad dalo vytknout jen nedostatečné osvětlení některých exponátů, které bývá tradičně na výstavách problémem. Pro exponáty je zase příznivější nedostatečné osvětlení než prudké slunce, které exponátům škodí, jak se to někdy též stává, potom zase mají připomínky vystavovatelé, takže asi věčné dilema.

Město Vysoké Mýto, hlavně náměstí a historické centrum stojí za prohlédnutí. I společný nápad Petra Fencla a Vojtěcha Jankoviče uspořádat česko-slovenskou výstavu lze hodnotit jako vynikající. Sešlo se velké množství exponátů, což výrazně zkvalitnilo celou výstavu a došlo k vzájemné výměně informací. Ale na druhé straně to přineslo "zádrhel" v podobě velkého množství přihlášených exponátů hodnocených v trezoru. Číslo 18 je vysoké a pokud byly v trezoru exponáty, které získaly zlatou, nebo dokonce velkou zlatou medaili, je to škoda nejen pro vystavující, ale hlavně pro diváky. Já osobně jsem například od vystavování odstoupil, když jsem byl vyrozuměný, že můj exponát bude hodnocený v trezoru. Přece jen výstava je výstava a trezor, kde nikdo nic nevidí je prostě trezor. Tuto svoji osobní poznámku bych rád dal jako bod do diskuse při pořádání dalších výstav.

Další osobní názor na hodnocení exponátů. Hodnocení exponátů je vždy určitý problém, protože pokud vystavovatel obdrží nižší hodnocení než očekává, cítí se poškozený a většinou hledá chybu ne u sebe, ale u jurymanů. Tyto situace bývají složité a problematické, proto se osobně stavím za co největší diskuse vystavujících s jurymany na výstavách. Co se týká hodnocení exponátů ve Vysokém Mýtě, myslím si, že probíhalo objektivně a ve většině případů bylo hodnocení odpovídající. Ale na jeden "exces" chci přesto upozornit. Jedná se o hodnocení exponátů Petra Bláhy-Azerbájdžán1919-1923 a Jiřího Škalouda - Velký kalendář Hradčan. Na výstavě Premiéra v Hluboši 2008 získal exponát J. Škalouda - Hradčany 96 bodů a exponát P. Bláhy- Azerbájdžán 73 bodů. Tehdy exponát J. Škalouda zvítězil s rozdílem 23 bodů. Nyní na výstavě ve Vysoké Mýtě zvítězil exponát P. Bláhy s 90 body oproti 70 bodům exponátu J. Škalouda. Tedy exponát P. Bláhy zvítězil o 20 bodů. Tento rozdíl ovšem musíme sečíst a dělá to neuvěřitelných 43 bodů. Mám sice informaci, že exponát Azerbájdžánu byl přepracovaný a vylepšený, ale rozdíl 43 bodů v hodnocení na 2 výstavách mi připadal příliš a jak jsem poznal při diskusích s jinými vystavovateli, tak nejen mně. I kdyby byl exponát přepracovaný zcela zásadně a udělal např. z výstavy Premiéra na Národní výstavu pokrok 17 bodů (což je možné), přesto je pořád ještě ve hře 23 bodů rozdílu!

A celkový závěr? Výstava, rozhodně vydařená, ze které bude návštěvník zpracovávat dojmy řadu dnů. Výstava, na které dominoval vystavovatel Zdeněk Filípek. Nepamatuji výstavu, aby jeden vystavovatel získal velkou zlatou medaili s hlavní cenou výstavy a k tomu ještě za další dva exponáty dvě zlaté medaile. Nezbývá než Zdeňkovi Filípkovi popřát mnoho úspěchů na zahraničních i světových výstavách. Totéž chci popřát i dalším úspěšným vystavovatelům, kteří získali velké zlaté, nebo zlaté medaile.


Autor: Jaromír Petřík | 18. 10. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč
Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

  • Cena: 935 Kč