Filatelistická výstava PREMIÉRA HLUBOŠ 2008

Ve dnech 26. – 29.6. 2008 proběhla premiérová výstava známek v galerii T. G. Masaryka na zámku v obci Hluboš poblíž Příbrami. Je to vlastně první stupeň pro vystavující, kteří se se svým exponátem chtějí kvalifikovat pro vyšší soutěž. Celkem bylo vystaveno 43 exponátů v několika soutěžních třídách.

Filatelistická výstava PREMIÉRA HLUBOŠ 2008
Pohled na zámek v Hluboši

Filatelistická výstava PREMIÉRA HLUBOŠ 2008
Plakát, propagující výstavu známek

Soutěžilo se ve třídách Tradiční filatelie, Poštovní historie, Celiny, Aerofilatelie, Astrofilatelie, Tematická, Mládež, Jednorámové exponáty a Otevřená třída. Většina uvedených exponátů byla velmi kvalitní, což dosvědčuje vysoký počet udělených bodů a odpovídající počet medailí.

K samotnému úvodu. Slavnostní zahájení bylo ve čtvrtek 26.6.2008 za účasti pořadatelů, vystavujících i hostů. Úvodní slovo měl tajemník SČF pan Jaroslav Maleček, který kromě zahájení a uvedení hostů připomněl přítomným slavnostní atmosféru umocněnou prostředím v zámeckých prostorách galerie zámku. Následovalo vystoupení tanečního spolku „Škvrňata“ v krojích a potom již proběhlo vlastní slavnostní zahájení. Čestní hosté byli starosta obce Hluboš pan Jiří Prokeš, senátor ČR pan Vladimír Volný, první náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Josef Vacek a předseda organizačního výboru pan Otakar Veselý. Každý z nich měl krátký proslov a všichni též potvrdili mimořádnou atmosféru v místnostech zámku.

Pak již začala vlastní výstava a rozhodně bylo na co koukat.Ve třídě tradiční filatelie byly zajímavé a kvalitní exponáty pana Ivo Berouna z Brna, který vystavoval Československo 1945 - 1953, získal za něj 80 bodů a zlatou medaili, dále Zdeňka Koupala – Česká republika 1993 - 2008 – zisk 85 bodů a zlatá medaile. V této třídě ještě vystavoval Jaromír Petřík – Afghánistán 1871 – 1900. Jeho exponát získal 90 bodů, zlatou medaili a cenu senátora ČR. Za zmínku rozhodně patří exponát pana Petra Bláhy z Brna, který měl přihlášený Azerbajdžán 1919 - 1923. Škoda jen, že byl v trezoru a návštěvníci neměli možnost jej vidět. Tento exponát získal 72 bodů a pozlacenou medaili.

Ve třídě poštovní historie jednoznačně dominoval pan Jiří Škaloud, který za svůj exponát Velký kalendář Hradčan + mezní data 4. tarifního vydání období v době platnosti Hradčan získal 96 bodů, zlatou medaili, cenu hejtmana středočeského kraje a absolutní vítězství ve všech kategoriích. Na dalších místech shodně s 88 body a zlatými medailemi skončili pánové
Milan Černík – Obnovování poštovního provozu a definitivní vydání nových celin a
Jaroslav Maleček – Doporučené celistvosti Čech, Moravy a Slezska 1918 – 1953.
Zlatou medaili v této kategorii ještě získali Pavel Aksamit – Československá měnová reforma 1953 – 75 bodů a
Pavel Hauzner – Československá polní pošta v roce 1938 se ziskem 76 bodů.

Ve třídě celiny získali shodně po 65 bodech pánové Jaroslav Benkovský za exponát Azory a Madeira – celiny 1878 – 1930 a Jaroslav Petrásek Zálepky z území ČR a SR.

V Aerofilatelii vystavoval pouze Pavel Bouda – Československá letecká pošta 1920 – 1938, získal 88 bodů a zlatou medaili.

V Astrofilatelii vystavoval jen Miloslav Veselý – Mezinárodní kosmické stanice a s 65 body získal pozlacenou medaili.

V tématické třídě nebylo několik exponátů doručeno, nejvyšší ohodnocení 87 bodů a zlatou medaili získal Ivan Vápenka – Pohledy do historie skautského hnutí v Česko-Slovensku 1918-2003. Další zlatou medaili získal pan Václav Stašek – Petr Parléř a jeho doba – 76 bodů.

Ve třídě mládeže získala nejvíce bodů Pavlína Ondrejková – NPR-Čertoryje floristické poměry – 72 bodů a velkou pozlacenou medaili. Je potěšující, že ve třídě Mládeže vystavovalo celkem 8 mladých lidí svoje exponáty. Osobně mne velmi zaujal exponát Kateřiny Doubravové – Deskové vady, který vzhledem k jejímu věku rozhodně vyžaduje odborné znalosti vyšší úrovně.

V jednorámovkách získali nejvíce bodů a pozlacenou medaili pánové Zdeněk Hrnčíř za exponát Druhé provizorní vydání čsl. leteckých známek a jejich zvláštnosti a Vladimír Munzberger - Československo – měnová reforma, korespondence do ciziny. Shodný počet bodů 85 a pozlacenou medaili získal exponát Jaroslava Malečka - Německo – dopisy cenzurované americkou cenzurou v letech 1946-1948.

V otevřené třídě získal nejvíce 81 bodů exponát Ivo Sedláčka – Známkové dílo B. Heinze s otisky původních rytin a pozlacenou medaili. Za zmínku určitě stojí exponát Františka Nejedlého – Mistr Bedřich Housa se ziskem 78 bodů – stříbrná medaile.

Filatelistická výstava PREMIÉRA HLUBOŠ 2008
Záběr na exponát Afghánistán 1871 – 1900

Co se týkalo dalšího programu, tak v pátek proběhla beseda jury s vystavovateli, kterou osobně pokládám za velmi důležitou. V tomto oboru jde o neustálé objevování a pátrání po něčem novém, takže obě strany si mají co říci a je dobré, když se vzájemně informují. Jinak jury pracovala ve složení: předseda pan Walter Muller, tajemník pan Václav Špatný, členové: Josef Dočkal, Jiří Šilhan, Jindřich Zronek a pozorovatelé Jiří Černý a Petr Fencl.

Po besedě následovalo slavnostní vyhlášení výsledků v sále zámku. Přiznám se, že jsem opět všemi smysly vnímal příjemnou zámeckou atmosféru a byl překvapen množstvím i kvalitou udílených cen. Výstavu též kromě jmenovaných navštívila celá řada návštěvníků i odborníků, z nichž mohu uvést například pana Marcela Arbeita, u něhož jsem obdivoval úžasné znalosti o Československých známkách 1945 – 1992 a Českých známkách od roku 1993.

Co říci závěrem? Tato výstava patřila bezesporu k jedné z nejvydařenějších v posledních letech, naprosto bezchybně klapala organizace, za což patří velkých dík místní organizaci KF 01-68 v Příbrami a hlavně pánům Jaromíru Čeřovskému a Liboru Krejčíkovi, kteří jak se říká měli všechno na starosti. Od instalace exponátů po ubytování hostů. Příjemně překvapený jsem byl i návštěvností, protože Hluboš je přece jen menší obec, ale díky propagaci organizátorů byla návštěvnost velmi slušná. Setkal jsem se dokonce i s filatelisty z Brna, kteří neváhali přijet z dost značné vzdálenosti. Jako vystavovatel, divák i reportér v jedné osobě ještě jednou děkuji za příjemný filatelistický zážitek.

Autor: Jaromír Petřík | 3. 7. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223