Filatelistická výstava OSTROPA 2013

Tato tradiční pátá Česko-Německá výstava proběhla v Jihlavě ve dnech 18. -28. dubna 2013. V Jihlavě je výstava Ostropa už podruhé a do krajského města Vysočiny se vrátila po deseti letech. Historie výstav s tímto jménem sahá až do roku 1935, tehdy se konala v Königsbergu.
Dosavadní výstavy byly:
OSTROPA 1935, Královec (Königsberg) v Prusku, 23. červen - 3. červenec 1935 (10 dní)
OSTROPA 1979, Bayreuth, 2. - 4. duben 1979 (3 dny)
OSTROPA 2000, Münchberg v Bavorsku (Oberfranken), 8. - 10. září 2000 (3 dny)
OSTROPA 2003 v Jihlavě 24. - 27. duben 2003 (4 dny)

Filatelistická výstava OSTROPA 2013

Tuto významnou sběratelskou výstavu provázela po celou dobu konání v Jihlavě řada akcí, například autogramiáda tvůrců poštovních známek, celostátní setkání sběratelů, ukázka dřevořezby Spolku přátel betlémů v Třešti nebo aktivity jihlavské poštovny, díky níž mohli zájemci získat otisk unikátního příležitostného razítka.

Výstava OSTROPA 2013 se konala pod patronací FEPA (Evropské filatelistické federace), na níž byl přítomný i její prezident Jorgen Jorgenson z Dánska. Z představitelů české organizované filatelie zde byli předseda SČF Walter Muller, místopředseda SČF Jiří Sedlák, z jury např. Václav Kopecký, Jaroslav Maleček, Vít Vaníček. Ze slovenských funkcionářů pan Bachratý a další. Byl též přítomný zástupce jihlavské radnice i zástupce hejtmana kraje Vysočina.

Přihlášených bylo 100 exponátů, vystaveno celkem 99 exponátů. Bylo jich tolik, že se nevešly do Oblastní galerie Vysočiny na Masarykově náměstí, proto byly využity i prostory na Komenského ulici v Jihlavě. Kromě českých a německých vystavovatelů zde měli svoje exponáty i filatelisté z Polska, Rakouska a Lichtenštejnska. Tím se tato výstava stala opravdu mezinárodní. Bylo celkem 7 soutěžních výstavních tříd a jedna nesoutěžní.
N.1 tradiční filatelie
N.2 poštovní historie
N.3 celin
N.4 tématické filatelie
N.5 mládeže
N.6 jednorámových exponátů
N.7 filatelistické literatury
Nesoutěžní výstavní třídy: A. 1 pozvané exponáty

Způsob hodnocení exponátů byl již ověřeným experimentem, spočívajícím ve využití virtuální filatelistické výstavy Exponet. Podmínkou přijetí exponátu na výstavu bylo předání naskenovaného exponátu v předstihu, a to buď elektronicky (e-mailem), nebo na CD/DVD. Naskenované exponáty byly umístěny v samostatné výstavní sekci výstavy Exponet, která nebyla přístupná veřejnosti, pouze členům jury pomocí přiděleného osobního hesla. Členové výstavní jury provedli hodnocení exponátů s předstihem a na místě v podstatě jen zkontrolovali, zda vystavené materiály souhlasí s naskenovanými.

K vlastní výstavě. Osobně jsem na této výstavě byl v sobotu 27. 4. a v neděli 28. 4. 2013. Prohlédl jsem si vystavené exponáty a jako vystavovatel se zúčastnil i slavnostního Palmáre.

Nyní už k výsledkům a exponátům. Výstava byla "nabita" mimořádně kvalitními exponáty, což dosvědčuje udělených 7 velkých zlatých medailí a 22 zlatých medailí! Není v mých silách popsat všechny exponáty, které získaly velkou zlatou, nebo zlatou medaili (ostatně výsledky jsou zde: http://www.ostropa.cz/CZ/palmare.htm ), tak se zmíním o některých, které mne zaujaly. Začnu třídou Tradiční filatelie. Jelikož jsem v době mojí návštěvy již výsledky znal, moc jsem byl zvědavý na vítězný exponát Clause Petryho" Die Luftfeldpost-Zulassungsmarke des Deutschen Reiches“, který získal 92 bodů, velkou zlatou medaili a cenu výstavy. Skutečnost předčila moje očekávání. Netušil jsem, jaké materiály se z těchto vydání dochovaly. Vícebloky, celistvosti, dokonce i padělek, který Velká Británie nechala za druhé světové války vyrobit pro špionážní účely. Navíc exponát velmi dobře zpracovaný. Osobně si myslím, že tento exponát má šanci na velkou zlatou medaili i na světových výstavách. Druhá velká zlatá medaile byla udělena za exponát "Polnische Postwertzeichen 1944 - 1947" německého vystavovatele Otto Geisselbrechta. Jedinečné materiály, perfektně zpracované a velká zlatá medaile plně zasloužená.

V této třídě zlatou medaili získaly exponáty Afghánistán 1871-1900 od Jaromíra Petříka, dále Pretlač Pošta Československá 1919 na známkách rakouského původu od Petera Severína, Moderne Tschechoslowakei 1943-1983 Besonderheiten zu den Markenausgaben od Georga Wilhelmse a exponát Deutsches Reich-Freimarkenausgabe Pfenige 1875 - 1879 od Svena Martense. Za zmínku určitě stojí exponát od Petra Bláhy Azerbajdžan 1919 - 1923, který na národní výstavě ve Vysokém Mýtě v r. 2011 získal Velkou zlatou medaili a cenu výstavy s 92 body. Zde z nepochopitelných důvodů pouze 80 bodů a velkou pozlacenou medaili. Třída poštovní historie byla nejlépe zastoupenou výstavní třídou a "nabita" jedinečnými exponáty. Za vše hovoří udělených 5 velkých zlatých medailí!

Začnu asi exponátem Rolf-Dietera Wrucka z Německa "Portugal Schiffspostverbindungen 1750 - 1875", který získal 93 bodů - největší dosažený počet bodů na výstavě, ale těsně následovaný dvěma našimi vystavovateli Milošem Červinkou s Poštovní historií na Děčínsku a Jiřím Škaloudem za exponát "Cenná psaní v období platnosti emise Hradčany." Oba tyto exponáty získaly 92 bodů a cenu výstavy a byl to též největší úspěch naší filatelie na výstavě OSTROPA 2013. Velkou zlatou medaili v této kategorii ještě získali Gerhard Hanacek za exponát Theresienstadt 1941 - 1945 a Ingo von Garnier za exponát "Bahnpostsendungen zur Zeit der Norddeutschen Post 1868 bis 1871". Mně osobně se ještě velmi líbil exponát Nikolause Hantzaridise "Deutsches Reich - 2. Weltkrieg: Die Inselpost 1944/45, který získal zlatou medaili. Výborně doplňoval exponát Clause Petryho, který zvítězil ve třídě Tradiční filatelie.

Ve třídě celin, která byla slabě zastoupena pouze 4 exponáty, nejvyšší dosažená ocenění byly velké pozlacené medaile. I tak stojí za zmínku exponáty Vladimíra Dražana "Dopisnice v českých zemích z let 1869 - 1920" a velmi atraktivně působící "Celiny Japonska z let 1873 - 1906. Za oba tyto exponáty získal Vladimír Dražan velké pozlacené medaile.
Třída tématické filatelie byla slušně zastoupena a udělené 2 zlaté medaile za exponáty Jurgena Schildeho "Vorbeugen ist besser als loschen" a Dietera Germanna "Lockender Lorbeer - Der Sport in der griechischen Antike. Kvalitní exponát Davida Schillera "Lipsko - nejen město veletrhů" získal velkou pozlacenou medaili.

Následovala třída mládeže se 26 exponáty, což na výstavě konané u nás nemá obdoby! O to více jsme byli zvědavi na exponáty naší vystavovatelky Pavlíny Ondrejkové, o které se dá říct, že je několik let královnou naší mládežnické filatelie. Pavlína nezklamala. Za vystavené exponáty Zelená lékárna a Čertoryje získala 2 zlaté medaile a z mládežníků byla jednoznačně nejúspěšnější. Měla zde již slušnou konkurenci, zlaté medaile ještě získalo dalších 7 vystavovatelů.

Ve třídě jednorámových exponátů byly uděleny dvě zlaté medaile za exponáty "P" der rechten Wahrungsangabe am Fuss + Stamm beschadigt od Petera Harsdorfa a "Die ersten Datumsstempel von chile 1853/54" od Jorga Maiera.
Ve třídě literatury byla udělena 1 zlatá medaile Raineru von Scharpen za exponát "Firmenlochungen des Konigreiches Bayer."
Z mimosoutěžních exponátů určitě zaujaly exponáty Jana Pelikána „Předznámkové období poštovního úřadu v Jihlavě 1741- 1850“ a Bohuslava Makovičky „Poštovní historie jihozápadní Moravy II“.
Zajímavé je, že velké zlaté medaile byly udělené pouze ve třídách Tradiční filatelie a Poštovní historie. Určitě je vynikající, že velké zlaté medaile z této mezinárodní výstavy získali i naši vystavovatelé, což je předpokladem úspěchu pro výstavy vyššího řádu, tedy evropské či světové.
Co říct k hodnocení exponátů ze strany JURY, které často bývá terčem kritiky, jelikož je velmi obtížné skutečně objektivně a spravedlivě zhodnotit vystavené exponáty? Myslím si, že tentokráte k žádným vysloveným excesům nedošlo, jak se někdy stává. Exponáty byly hodnoceny objektivně a většinou jsem se s hodnocením jurymanů shodl. Určitě bylo přínosem to, že jurymané měli možnost nastudovat si exponát vystavený virtuálně na Exponetu a nebyli v časové tísni, což bývá největším nepřítelem filatelistických výstav. Osobně jsem byl překvapený nízkým hodnocením exponátu Azerbajdžan 1919-1923 od Petra Blahy, který ve Vysokém Mýtě 2011 za tento exponát získal velkou zlatou medaili a cenu výstavy se ziskem 92 bodů, nyní ten samý exponát získal pouze 80 bodů a s „odřenýma ušima“ velkou pozlacenou medaili. Též jsem se divil i nízkému hodnocení exponátu Bavorsko od Martina Tůmy, kdy za ně dostal pouze 70 bodů, přestože bylo kvalitně zpracováno včetně slušných vystavených materiálů.

Slavnostní vyhlášení výsledků- Palmáre proběhlo v sobotu 27. 4. 2013 a začalo v 17.00v jihlavském divadle DIOD, které bylo téměř zaplněné. Vyhlašování výsledků moderovali Martin Tůma a Michal Musil, který měl též roli překladatele do německého jazyka. Předávání cen byli přítomni zástupci vedení SČF Walter Muller a Vít Vaníček, zástupci vedení BDPh (Svazu německých filatelistů), dále pan Bachratý za Slovensko a čestný host prezident FEPA Jorgen Jorgenson.

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Držitelka dvou zlatých medailí Pavlína Ondrejková s prezidentem FEPA Jorgenem Jorgensonem

Nyní něco k zástupcům Diskusního fóra, kteří reprezentovali Infofilu. V Jihlavě se sešli ve složení: David Schiller, Jiří Černý, Pavlína Ondrejková a její ministr financí Jura Ondrejka, Jan Regula, Jindra Šimůnek (jisi). Když vezmeme v úvahu, že získali celkem 3 zlaté medaile a 1 velkou pozlacenou, je to asi i největším dosavadním úspěchem a Infofilu "reprezentovali" skutečně vzorně. Na tuto výstavu si ještě Pavlína Ondrejková odnesla osobní vzpomínku v podobě společné fotografie s prezidentem FEPA Jorgenem Jorgensenem. Na rautu, který následoval po Palmáre (i když ne již v plné sestavě) jsme vše náležitě oslavili. Moravský "etylalkohol" přítomným chutnal (jakož i výborné točené pivo, víno a ostatní pamlsky) a přejezení, přepití a přejásaní jsme se rozešli až po půlnoci.

Co říct závěrem? Především klobouk dolů před pořadateli, protože uspořádat takovouto akci vyžaduje obrovské celodenní vytížení včetně víkendů po řadu dní. A po organizátorské stránce všechno zvládnuto na jedničku! Všechno klapalo, jak mělo, vytknout se pořadatelům nedalo absolutně nic. Takže bych závěrem poděkoval členům jihlavského KF, hlavně Martinu Tůmovi v roli předsedy organizačního výboru a Michalu Musilovi. To byli dva hlavní "tahouni" této vydařené výstavy, kterým bych chtěl ještě tímto poděkovat. Bez podobně pracovitých a nadšených lidí se tak náročné akce konat nedají.

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Členové fóra Infofily

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Jaromír Petřík a Michal Musil

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Jaromír Petřík a Stanislav Dušek

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Jorgen Jorgenson

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Martin Tůma a Pavlína Ondrejková

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Muller, Vaníček, Bachratý

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Muzeum

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Muzeum-výstava

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Palmáre-Muller, D. Schiller

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Palmáre-raut

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Peter Severín a Jaromír Petřík

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Pohled na exponáty

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Raut Infofila

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Stanislav Dušek a Jiří Sedlák

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Tůma, Petřík, Ondrejková

Filatelistická výstava OSTROPA 2013
Velká zlatá-Tradiční filatelie


Autor: Jaromír Petřík | 30. 4. 2013

Komentáře

26 exponátů ve třídě mládeže

Přidat komentářZobrazit komentáře