Filatelistická slávnosť v Piešťanoch

Príležitosť k nie každodennej udalosti v piešťanskom kúpeľnom dome Thermia Palace poskytlo vydanie poštovej známky Alfons Mucha: Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia! Jej podklad – rovnomenný obraz českého secesného maliara a autora prvých známok Československa, legendárnych Hradčian – je na stene tohto luxusného liečebného domu. Vydaný tlačový list so štvoricou známok z výrezu obrazu, nad ktorými je umiestnený päťuholníkový Muchov obraz podľa návrhu autora a rytca známky Františka Horniaka, priviedol do Thermie na inauguráciu vari stovku filatelistov aj oficiálnych hostí. Prológom k inaugurácii bolo otvorenie výstavy obrazov Alfonsa Muchu vo Vile dr. Lisku, po otvorení ktorej sa účastníci presunuli po Kolonádnom moste na Kúpeľný ostrov do Thermia Palace. Priečinok pošty bratislavského POFISu s predajom známok, FDC a príležitostnými pečiatkami k inaugurácii, k výstave aj k vyhodnoteniu ankety najkrajšej slovenskej známky r. 2014 pracoval do úmoru, pretože záujem návštevníkov bol obrovský. Riaditeľ Thermia Palace Josef Provázek, ktorý moderoval celý akt inaugurácie, privítal účastníkov slávnosti, z nich bezpochyby najvyšším bola veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku p. Lívia Klausová. Novovydanú známku predstavila Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru poštových služieb Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. O emisii prehovoril aj vedúci POFISu Martin Vančo, ktorý ocenil snahu piešťanských filatelistov pri vydaní známky. Známku na cestu so želaním  plnenia poštovej služby vyprevadili pokropením panela s tlačovým listom známky a FDC kvapkami liečivej termálnej piešťanskej vody oficiálni hostia, vrátane autora emisie, grafika a rytca Františka Horniaka.

Podpredseda ZSF Miroslav Bachratý na slávnosti inaugurácie oznámil výsledky ankety Najkrajšia poštová známka r. 2014, ktorou sa stala známka emisie Umenie od Petra Bohúňa s portrétom jeho manželky Žofie.

Filatelisti z klubov v Bratislave,  Žiline, Nitre, Trenčíne, Trnave, Piešťanoch, Vrbovom a v ďalších mestách posielali svoje zásielky s pečiatkami inaugurácie, zhotovili si analogické pohľadnice Muchovho obrazu na „pátracej“ pohľadnici KF Piešťan, pričom viacerým chýbala domáca pošta s dennou pečiatkou, R nálepkou Piešťan a podacími lístkami, keď z dôvodov vyššieho nominálu známky chceli posielať FDC doporučene.

Kultúrny program na slávnosti aj malé občerstvenie v peknom prostredí hotela dôstojne doplnili poslanie akcie a prispeli k zhodnoteniu diela Alfonsa Muchu, navždy spojeného s prvou československou známkou v roku vzniku ČSR.SR.

Filatelistická slávnosť v Piešťanoch


Autor: Ján Mička | 8. 12. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223