Filatelistická Revue 2/1929: Rytecké značky na nových známkách

Na 3 korunové známce, vydané 15. října, nalezl a prvně nám ukázal p. J. Mrňák ryteckou značku, zcela nepatrné "S" (=Seizinger), v pravém dolejším rohu nad hodnotovou číslicí. Tím byla také nalezena tato značka na 2 korunové modré jubilejní z r. 1928 s touže kresbou. Na této známce nebylo o ní nikde referováno, ani "TR. F.", poněvadž jí tenkráte nikdo, ani "Tr. F." nenalezl. Napsal jsem tudíž v 1. č. "F. R.", že na 3 korunové není značky, což byla podle pana Kohosi "nesprávná filatelie v rubrice, která má býti vedena co nejsvědomitěji". Proč tedy o této značce nereferovala "Tr. F." "co nejsvědomitěji?" Je směšno takové odsuzování se strany, která se stala svým "PRÁVĚ VYŠLA" již příslovečnou a která ještě dnes - po 11 létech! - tvrdí, že pocházejí známky s obrazem Hradčan - z rytiny! a která myslí, že československé známky byly "gumovány arabskou gumou! Můj ubožáčku! Kde bychom ji byli tenkráte vzali, vždyť stál malý kornoutek - 5 Kč! Neznal-li tedy tyto věci pisatel článku, měl je znáti neomylný pan redaktor "Tr. F." K informaci tedy: naše první známky jsou tištěny z leptaných a galvanických desek pro tisk knižní (neboli knihtisk). Byl to tisk z výšky z desek zinkových. "Pan úřední rytec" tedy nemá viny, že mu všetečná jehla "uklouzla" a narodila se chyba v plotně" - ani netřeba dávati do špiritusu "rytce, který plotny ryl". Snad by tam patřil někdo jiný...


Tr. F. = Tribuna filatelistů
F. R. = Filatelistická Revue

Převzato z Filatelistické Revue 2/1929. V redakci nám přišlo zajímavé začít vydávat staré články z pokladnice naší filatelistické literatury. Není nad to si přečíst názory našich kolegů z dávných dob. Jsou to sice články většinou již spíše úsměvné, ale věříme, že potěší a začneme tím nový seriál na pokračování. Pouze na žádost našich čtenářů.


Autor: Filatelisická Revue | 10. 6. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223