Filatelistická Revue 2/1929: Pryč s odborníky a znalci!

Kdosi, kdesi a kdysi napsal větu:
"četní jsou nepřátelé filatelie, žádný z nich však není tak nebezpečný jako VĚDECKÝ PRACOVNÍK".

A opět kdesi a kdysi jsem četl od kohosi větu, podle niž jsou sběratelé, "kteří nejprve známku studují a pak teprve kupují. U takových sběratelů jest jisté, že nebudou mít svoje sbírky přeplněné falsy, protože každou známku studují a známce rozumějí." Přitom však je možno, že pravý sběratel a zejména velký sběratel, jenž kupuje jen u solidního obchodníka, přehlédne falsum a tu má vždycky možnost dostat zpět svoje peníze, jakmile zjistil, že se zmýlil při nákupu."

Teď mi, prosím, řekněte, jak jmenujete sběratele, který "každou známku studuje a jí rozumí?" Já bych takové sběratele nazval "vědeckými pracovníky" čili "nebezpečnými nepřáteli filatelie." To by mi bylo jasné a Vám také, že ano?

Ale že by některý sběratel "nejprve známku studoval a pak teprve kupoval" - něco takového jsem dosud neviděl! A litoval bych velice a ze srdce obchodníka, u něhož by kupující usedl, poručil si nějakou známku a počal by ji studovati!

Představuji si to asi takto:
Nejprve sáhne do jedné kapsy a vytáhne lupu, pak do druhé pro "zoubkoměr" a do třetí pro "tloušťkoměr" na zjištění tloušťky papíru; z jiné vytáhne lahvičku s benzínem a černou misku, pak "šířkoměr", měla-li by známka přetisk, a konečně z kufříku, jejž vždy s sebou nosí - "křemičitou lampu."

A užívaje postupně těchto přístrojů, by známku "studoval", aby jí "rozuměl" a ovšem také sám dovedl poznati, je- li pravá. Za půl hodiny, snad za hodinu by byl hotov, zaplatil by za známku 3 K 50 h nebo ji vrátil, když by podle svého "rozumu" seznal, že je vadná nebo padělaná.

Nu, a kdyby se stalo, že by "přehlédl falsum", ne snad aby ho napadlo, toho obchodníka chytiti za krk a ostouzeti ho v "odborných" časopisech, které "informují rychle, nebojácně a sběratelsky", nýbrž i v novinách, kam se píše pro "nefilatelisty" - chraň bůh, toho přece není třeba, když je "vždycky možnost dostat zpět svoje peníze, jakmile zjistil" - poněvadž známku předem studoval a jí rozumí! - "že se zmýlil při nákupu"...

Vidíte, jak by to mohlo býti na filatelistickém nebi krásné. kdyby si každý sám známku prostudoval, aby jí rozuměl, neboť pak by nebylo třeba zvláštních znalců, poněvadž by byl každý znalcem pro sebe a nehrozilo by ani nebezpečí z vědeckých pracovníků"... Recept, který vynalezl pan Kdosi, je jistě znamenitý a domnívám se jistě právem, že způsobí ve filatelistickém světě převrat a pan Kdosi se dočká konečně popularity, po které tolik touží a o niž by chtěl "nějakého pána z ministerstva" připraviti...

Ale "finis coronat opus" praví latiník. (Konec korunuje dílo.) Když na jedné straně jsou vědečtí pracovníci, kteří se mohou roditi ze sběratelů, kteří známky studují a jim rozumějí, proč běhati již od jara po ulici s lucernou, proč burcovati telefony a proč volati zoufale do světa:

"HLEDÁ SE ZNALEC!"

K čemu, probůh, potřebí znalce? To je přece zcela zbytečno! A je to, můj bože, tolik jednoduché! Sběratel si dojde k obchodníkovi a požádá o některou "P. Č. 1919" nebo některé "SO 1920". Obchodník nemusí již říkati: "Ale není zkoušena, nemohu za ni ručiti!" Sběratel si ji vyzkouší sám před jeho zraky, to mu bude velmi snadným, poněvadž každou známku "studuje a jí rozumí." Zaplatí a jde klidně domů, zpívaje si vesele:

"Na tej louce zelený
pasou se tam jeleni..."

Proč má s ní "utíkati k znalci, "mimo to" čekati několik dní na vyzkoušení a "hlavně" platiti za to "současně" horentní "obnos"?...
Vědecký pracovník je zbytečný, odborník je zbytečný, znalec je zbytečný - všechno je zbytečné, jenom jedno jest "nepostradatelné" pro blaho filatelie a to je zase latinské:
"calumniari audacter, semper aliquid haeret."
(ostouzeti "nebojácné", vždy něco uvázne.)

Převzato z Filatelistické Revue 2/1929. V redakci nám přišlo zajímavé začít vydávat staré články z pokladnice naší filatelistické literatury. Není nad to si přečíst názory našich kolegů z dávných dob. Jsou to sice články většinou již spíše úsměvné, ale věříme, že potěší a začneme tím nový seriál na pokračování. Pouze na žádost našich čtenářů.

Autor: Filatelisická Revue | 12. 5. 2009

Komentáře

dotaz na cenu znamky

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223