Filatelistická Revue 2/1929: Jak jsem se stal filatelistou?

Víte, pane redaktore, to ani sám nevím. Tak nějak mě to chytlo, když byly vydány naše jubilejní známky v r. 1928. Ty přesně ryté známky, jasných barev, řekl bych "naše" - byly příčinou, že jsem se začal zajímati i o jiné československé známky atd. - a stal se filatelistou.


Již jako chlapec jsem sbíral a lepil pilně známku ke známce, aniž jsem si byl vědom účelu. Tehdy jsem chodil do měšťanské školy ve vzdáleném městě a tam kupoval jsem první "sáčky" známek za 20,50 h, někdy i za 1 Kč. To bylo v Lažanech u Blatné.

Ale jak to tak bývá, první vášeň přejde - po čase jsem sbírku prodal, tuším za 30 Kč. Bylo to snad v r. 1912 nebo 1913. Nepamatuji se přesně.

Asi po 16 letech, tedy v 29. roce mého věku, "polapila mě filatelie opět do svých tenat". Tentokráte to byly příčiny jiné. A jako učitel hledím využíti filatelie nejen po stránce vnější, ale i po stránce vnitřní. Vnější míním úpravu sbírky, sbírání serií - zkrátka úpravu po stránce estetické. Vedu i vlastní žáky ke sbírání. Při tom studujeme obraz známky po stránce umělecké a dostáváme se k jádru věci druhé, k její vnitřní hodnotě.

Každá známka představuje určitou periodu či zvláštní událost v životě státu. Nejsou to jen změny v osobách představitelů států, jež zajímají snad s hlediska historického, k němuž i jiné obrazy se pojí, ale lze zde vyčísti i bohatství přírodní, lidové umění a náboženství obyvatelstva národa. S této stránky zajím mě filatelie a jí užívám ku prospěchu žactva. Z prakse vím, že žáci-sběratelé ovládají nejlépe zeměpis a částečně i dějepis a všímají si i jinak veřejného života. Je zajímavo, že značné procento mezi nimi jsou děvčata.

Přiznám se, že mne nezajímá ani zoubkování ani průsvitka známky, třeba že si s nimi vím rady. Považuji je sice za důležité, ale pro sebe méně rozhodující, poněvadž filatelií se zabývám z důvodu shora uvedených. To bylo příčinou, proč jsem se filatelistou stal. Odpusťte, chtěl-li jsem do krátké zprávy "vpašovati" i trochu školácké učenosti. Myslím, že filatelie má značný význam výchovný a ten třeba zvlášť akcentovati. Jan Polánka, odb. uč., Žatec

Převzato z Filatelistické Revue 2/1929. V redakci nám přišlo zajímavé začít vydávat staré články z pokladnice naší filatelistické literatury. Není nad to si přečíst názory našich kolegů z dávných dob. Jsou to sice články většinou již spíše úsměvné, ale věříme, že potěší a začneme tím nový seriál na pokračování. Pouze na žádost našich čtenářů.


Autor: Filatelisická Revue | 9. 7. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář