Filatelistická Revue 2/1929: Dražba Ing. C. J. Kesslera

(Praha I., Benediktská 8), konána byla od 6. do 9. listopadu.

Na poslední dražbě těšil se starý klasický materiál velkému zájmu a bylo u některých hledaných kusů docíleno zvláště dobrých cen. V celku však dlužno konstatovati, že na našich aukcích lze kupovati i velmi pěkný materiál poměrně levně.

Českoskoslovenskem, jež mělo 1000 položek, započato 8. listopadu odpoledne některými věcmi převratovými a známkami legionářskými (různé nátisky), které vynesly mírné ceny. Ze známek vydání "P. Č 1919" byly prodány: 6 h s černým přetiskem za 396.-, 2 K tmavá II. za 1870.- (s chybou), 3 K tmavá I. za 286.-, úplné letecké za 517. -, 5 h trojúhelník za 539.-, 10 h Merkur za 450.-, 30 a 50 doplatní velká čísla za 456.-, 1 a 70 f. turul za 968.-, 70 f za 385.-, 20 f Mag. posta za 990.-, 12 f černá za 2530.- (vzoubkovaná) atd.

Velmi dobře prodány známky s obrazem pres. Masaryka s deskovými značkami. Rychlé tempo, které vyžadovalo příliš mnoho materiálu, bylo mnohdy překážkou rozmyslného dražení. V sobotu dopoledne bylo draženo hromadné zboží, zejména výpotřebné doplatní až po 100 kusech, většinou upotřebené a prodáno za ceny, odpovídající správně zásobám ještě dosti hojným. Z pěkných návrhů šly některé kusy za 100-150 Kč hladce do rukou sběratelů. Chod aukce byl vzorný, návštěva četná (i z venkova) a prodáno vše, až na několik kusů.

Převzato z Filatelistické Revue 2/1929. V redakci nám přišlo zajímavé začít vydávat staré články z pokladnice naší filatelistické literatury. Není nad to si přečíst názory našich kolegů z dávných dob. Jsou to sice články většinou již spíše úsměvné, ale věříme, že potěší a začneme tím nový seriál na pokračování. Pouze na žádost našich čtenářů.

Autor: Filatelisická Revue | 1. 7. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223