Filatelistická Revue 1/1931: Německý hlas o soukromých revolučních přetiscích

Na sjezdu německých filatelistických spolků přednášel pan red. Fleischmann z Prahy o českoslov. známkách. Z jeho zajímavé přednášky vyjímáme toto:

Poštovní správa přestala na tomto zákaze, aniž proti výrobci nebo výrobcům zakročila, jak bylo jejím právem a její povinností, aby je volala podle zákonu a předpisů k zodpovědnsti. V tehdejším shonu měla jistě důležitější práci, nestarala se již o to. Tím více se však starali obchod a spekulanti. "Pane, potřebuji tolik a tolik úplných řad Vašich přetisků pro své zákazníky a tolik a tolik pro členy našeho Klubu". - Stalo se. - Malá změna v přetisku poskytla 2. vydání. Původní známky již nestačily, chyběly zejména některé hodnoty. Jízda do Vídně odpomohla nedostatku. Obchod kvete. - "Co? Když jeden má právo, dělati si známky, mám je já také". A jiný má zřejmě také právo. A kde není žalobce, není soudce. V krátké době jsme měli řady obrovských řad všeho druhu a způsobu převratových známek, revolučních vydání a jak jinak byly nazývány, které však dnes nikdo nenazývá vydáními, ani známkami, ale skromně převratovými přetisky...

Všechny tyto výrobky, lhostejno, hotoví-li je páni Rösler, Mareš, Horner, Beck, Levec nebo jiní, jichž jména nejsou známa, jsou privátní zrůdy, spekulační výtvory pro pošetilost a rozjitření sběratelů známek.

Jsou to falešné známky - jsou-li pravými pouze známky, které vydává pošta, právě tak falešné, jako kousek skla nemůže býti nikdy považován za diamant. Tyto výrobky známkové nejsou pro nás sběratelsky hodnými, nemají s filatelií vůbec co činiti. Ovšem může tento materiál koupiti, kdokoli chce, i jej dáti do sbírky. Nemá však s ním předstoupiti před filatelistickou veřejnost.

Jest věcí filatelistických organisací zabrániti, aby se tento materiál nalézal v jejich výstavách a aby byl medailemi odměňován. Českoslovenští speciální sběratelé mají tolik vážného materiálu, který jim poskytuje, nebo poskytovala československá pošta (ne tudiž konkurenti pošty), že mohou a musí klidně privátní spekulační smetí, které není hodno sbírání, pomíjeti, nechtějí-li zabíhati na pole filatelistické směšnosti".

Je viděti, že v boji, který přes rok proti soukromým převratovým přetiskům vedeme, nejsme osamoceni.

Převzato z Filatelistické Revue 1/1931. V redakci nám přišlo zajímavé začít vydávat staré články z pokladnice naší filatelistické literatury. Není nad to si přečíst názory našich kolegů z dávných dob. Jsou to sice články většinou již spíše úsměvné, ale věříme, že potěší a začneme tím nový seriál na pokračování. Pouze na žádost našich čtenářů.

Autor: Filatelisická Revue | 5. 8. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223