Filatelistická Revue 1/1929: Trh československých známek

V Praze 17. X. 1929

V měsíci říjnu bylo pozorovati na trhu československých známek jistou ochablost. Těžko říci, zaviněnou-li více umělým poklesem cen v katalogu Michlově nebo celkovou hospodářskou situací. Konsumenti, vyčerpaní beztak nákladnou letní saisonou, vyčerpali se poslední činží a nákupy pro blížící se zimu, což přirozeně zmenšilo kupní sílu filatelistů i obchodníků. To je konečně zjev opakující se každoročně v tuto dobu. Ani krásné podzimní počasí nepřispívá k oživení trhu. To, že vzdor zmenšené poptávce a právě absolvované okurkové saisoně ceny československých známek se udržují přibližně na výši, na jaké byly ku konci minulé saisony, ukazuje k tomu, že nelze očekávati většího poklesu cen československých známek, naopak některé druhy s nastávající saisonou jistě stoupnou v ceně.

Cenově poklesly pouze některé druhy doplatních provisorií, zejména upotřebených. Mám však za to, že ani zde nejde o pokles trvalý. Náš velkoobchodní trh totiž reaguje velmi na zvýšenou nabídku, neboť, kapitálově ne příliš silný, nestačí absorbovati nabízené zboží. Přebytky, které jinde zmizí ve skladech obchodníků a spekulantů, zůstávají u nás na trhu a stlačují ceny. Přijde-li baisse, ukáží se na trhu hned skryté zásoby. U poklesu cen provisorních známek viděli jsme sice, že se zboží objevilo ve větším množství, ale nikoli v takovém, aby se mohlo mluviti o nějakém debaklu. Ceny neupotřebených, alespoň starších druhů, podle mého mínění nejsou ohroženy vůbec, u upotřebených možno čekati další menší pokles.

Co všeobecně překvapuje, je zvýšená poptávka po známkách s přetiskem "P. Č. 1919", kde začíná se ukazovati nedostatek materiálu. Ceny známek SO 1920 zatím jsou nezměněny, ale myslím, že budeme brzo svědky jejich vzestupu.

Známky s presidentem Masarykem, zejména vzácné průsvitky a plotnová čísla, dostupují v cenách závratných čísel, tak závratných, že se nutno obávat, aby nepřišla reakce. Taková náhlá hausse není zdravým zjevem. Ovšem materiálu tohoto jest vskutku málo. Také průsvitkové krajinky začínají v cenách stoupati. Zde možno raditi sběratelům, aby své zásoby nevyhazovali, o tyto krásné známky se zajímá cizina, čimž poptávka se přirozeně zvětšuje.

Jubilejní známky 1928 jsou známkami budoucnosti. Nizké ocenění jejich v Michlu jest podezřelé a varuji sběratele, aby se snad na základě těchto cen svých zásob nezbavovali. O tyto známky se zajímala cizina více než o kterékoliv jiné známky československé a stále zajímá.

Vůbec od doby, co poštov. správa československá přikročila k vydání krásných krajinkových známek, stoupá poptávka ciziny: zájem přenáší se i na emise druhé. A to jest dobrou předzvěstí pro české známky!

Dosud poměry byly velmi groteskní. Domácí trh, kde každý třetí sběratel specialisuje Československo, vyhnal ceny známek malých nákladů, které stačil skonsumovati, do nemožnosti, kdežto ceny známek, které nenalezly většího odbytu u českých sběratelů, zůstávaly nezměněny nebo dokonce klesly, jelikož nebylo tu zájmu ciziny. Zahraniční firmy nemají téměř nijakých zásob našich známek (nehledic ke kilovému a balíčkovému zboží), ale jen velmi zvolna odhodlávají se je doplniti, bojíce se podobného krachu, jaký se dostavil u československých známek v letech 1921-23 a pro který ovšem dnes vůbec není předpokladů. Zvýšená poptávka donutí zajisté i tyto firmy, aby československým známkám vykázaly ve svých skladech místo, odpovídající jejich vnitřní ceně.

Mám za to, že ruku v ruce se stoupajícím zájmem ciziny o normální známky bude ochabovati dosavadní zájem o různé "neoficielní" a "polooficielní" tisky, zkusmé tisky, návrhy a p., neboť specialisté domácí mají je již většinou ve sbírkách a cizina nám sotva podobné specialisty přinese. -ek.

Převzato z Filatelistické Revue 1/1929. V redakci nám přišlo zajímavé začít vydávat staré články z pokladnice naší filatelistické literatury. Není nad to si přečíst názory našich kolegů z dávných dob. Jsou to sice články většinou již spíše úsměvné, ale věříme, že potěší a začneme tím nový seriál na pokračování. Pouze na žádost našich čtenářů.


Autor: Filatelisická Revue | 4. 3. 2009

Komentáře

Trocha historie

Přidat komentářZobrazit komentáře