Filatelistická Revue 1/1929: O aukcích

Nevěřím, že aukce jsou přirozeným regulátorem cen a mám pro svůj pessimismus vážné důvody.

Váš komentář