Filatelistická Revue 1/1929: Humor ve filatelii

Ve speciálním obchodě čsl. známkami:

Kupec: Dejte mi, prosím, 2 h. doplatní s přetiskem "Pošta čsl. 1919".
Obch.: Ach, lituji, právě jsem poslal 5 prima kusů do Holandska.
K.: Nevadí. Dejte mi 2 K tmavou I. typ.
Obch.: Oh, jak nemilé, včera jsem prodal poslední kus jednomu Španělovi.
K.: Máte však jistě pěknou 12 fil. černou.
Obch.: To je opravdu mrzuté, ani té známky dnes nemám, ale asi v týdnu budou, mám slíbeny dva kusy.
K.: Což 10 K parlament máte jistě!
Obch.: Ani tou nemohu té chvíle posloužiti. Poslední kus šel včera do Londýna lordu Bresboursthovi.
K.: Tedy mi dejte 5 kolovacích sešitků.
Obch.: Oh, prosím, vedu 15 různých soret od 50 h - 1 K kus. Račte si vybrati! Je libo snad také nálepky?

Soudce: "Vy jste tedy ukradl p. X. saskou trojku."
Žalovaný: "Ano, ale, kdyby byl pan předseda viděl ten prima kus na ústřižku a byl filatelistou, nevím, nebyl-li by to udělal - také!"

Překvapen.
Navšítivl pan A. pana B.
A.: "Co děláš stále?"
B.: "Ale právě teď koupu královnu Viktorii."

Z výstavy:
Ve výstavě poštovních známek byla sbírka s mnohými padělky. Jury se vyslovila: "Sbírka by mohla dostati pěknou cenu za padělky, kdybychom u ní nebyli objevili několik - originálů..."

Autor: Filatelisická Revue | 27. 4. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223