Filatelistická olympiáda v Brne

Moja nedávna, inak nepravidelná návšteva Brna sa nemohla zaobísť bez toho, aby som sa nešiel pozrieť na oblastné kolo filatelistickej olympiády. Pozvánku som si prečítal v Kurýrovi, ktorý vydáva Oblastná komisia mládeže SČF južnej Moravy. Voľný čas som mal, miesto som poznal, nebolo ďaleko od stanice a teda nebola žiadna prekážka z mojej strany pozrieť na súťaženie mládežníkov. Ľahko som našiel Jánsku ul. a budovu školy, kde sa olympiáda konala. Na čísle 22 však sídlili dve školy a ja som sa márne dobýjal do uzamknutej základnej, namiesto vedľajšieho otvoreného druhého vchodu školy do učilišťa. Našťastie sa na ulici ukázal RNDr. Okáč, ktorý FO s komisiou mládeže zabezpečoval a tak som vedel, že som už na správnom mieste. Téma FO, ktorú vyhlásila KM SČF zrejme pod vplyvom tohoročnej výstavy PRAGA, bola Praha. Vhodne zvolená téma, ku ktorej bolo vydaných veľa známok Československa aj súčasnej ČR, celiny, pečiatky, OVS atď., takže súťažiaci nemohli mať problém s množstvom, skôr s výberom toho najvhodnejšieho materiálu. V porovnaní organizácií našich súťaží olympiád sú niektoré rozdiely: podľa vypracovaných exponátov sa mi nezdalo, že tu obmedzujú používanie iného materiálu, lebo aj najmladšia veková kategória používala hárčeky, vhodné bolo využitie iného FM – príležitostné poštové pečiatky, OVS a pod. Súťažiaci dostali klasické albumové listy (formát POFIS, so štvorcovým rastrom, ale boli vopred opečiatkované komisiou. Kým naši súťažiaci väčšinou preferujú usporiadanie všetkých známok pod horný 2-3 riadkový text alebo nadpis, tu som videl texty na albumových listoch, medzi ktorými boli umiestnené známky. Zdalo sa mi, že počet známok na listoch bol skromnejší. Časté bolo aj asymetrické usporiadanie materiálu na listoch. Skoro všetci súťažiaci robili rámiky okolo známok, havidky sú vylúčené. Tematicky boli exponáty podľa mojho názoru spracované dobre.

Testy mali náročnú zostavu odborných úloh. Okrem jednoduchých otázok, s odpoveďou áno-nie, boli niektorté, pri ktorých treba skutočne premýšľať, lebo výber príbuzných odpovedí prinútil k zvýšenej pozornosti. Boli aj otázky v negatívnom poňatí (čo nie je…atď. Výber otázok bol poňatý dosť lokálne, na Brno, čo nepokladám samozrejme za chybu. Všeobecne sa domnievam, že testové otázky bolu dosť náročné a domnievam sa, že keby sa podobné znalosti požadovali od dospelého filatelistu, nejeden by rozmýšľal, či chce byť organizovaný. Testy sa písali až po vytvorení exponátov.

Nečakal som do záveru súťaže, takže nepoznám presné výsledky ani celkové hodnotenie oblastného kola. Víťazi však celkom určite budú zo Znojma (ved. S. Dušek) alebo z Jihlavy (M. Tůma), ak som si dobre všimol, odkiaľ sú deti. Bola tam väčšina chlapcov a jediné dievča, u nás to býva naopak, dievčat býva viac. Súvisí to zrejme s väčšou tradíciou zberateľstva u našich susedov. Celkový počet súřažiacich bol nízky, len 7. FO sa však zúčastnili vedúci aj z ďalších KMF (Vizovice, Kroměríž, Brno).

Vybavil som si niekoľko záležitostí (odovzdať pozvanie na Regionálnu výstavu TIRNAVIA 2008, získal som pár dôležitých informácií o salóne českej mládeže počas Pragy a vymenil aj zopár materiálov. Odovzdal som mládežníkom slovenský skart a na oplátku som dostal staršie výstavné katalógy a niekoľko čísiel Merkur revue. Zo vzájomných debát prítomných som vypozoroval pomerne značný záujem v Česku o zbieranie Apostov.

Súťaž oblastného kmola bola dobre pripravená, a k mojej úplnej spokojnosti pri inak dobrej organizácii a príprave „zahraničného“ pozorovateľa chýbalo len viacej účastníkov. Dostal som aj diplom účastníka, na ktorom som si v rubrike kategória vyplnil: dôchodca. Aha: a ešte prikladám pár foto.
Filatelistická olympiáda v Brne

Filatelistická olympiáda v Brne

Filatelistická olympiáda v Brne

Filatelistická olympiáda v Brne

Filatelistická olympiáda v Brne

Filatelistická olympiáda v Brne


Autor: Ján Mička | 5. 6. 2008

Komentáře

Gratulácia a otázka

trošku oprava

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223