Filatelie 9/2012

Datum vydání: 1. 10. 2012


To, co je v některých jiných státech (Kanada, Rakousko a další) dlouholetou praxí, u nás zažíváme poprvé. Na veletrhu Sběratel byla představena první emise Vlastních známek v České republice. Oficiální název je „Časopis Filatelie 2012“. Článek se věnuje návrhu známek, použitým námětům, výrobě, vydání a distribuci. Zájemci si mohou sérii prvních Vlastních známek České republiky (15 hodnot s okraji) zakoupit prostřednictvím zásilkové služby PROFIL.

Ve znalecké hlídce se František Beneš věnuje dopisnici s prvním přítiskem Poštovního muzea. Dopisnice s přítisky Poštovního muzea si nalezly své věrné odběratele a někteří nechtějí jenom samotnou dopisnici, ale i s pamětním razítkem, s denním razítkem, prošlou poštou. Někteří hledají dopisnice i s podpisem autora a ti, co nezachytili ty z prvních let, musejí je teď draze dokupovat. Při vyšší investici je však nutné se orientovat, zda se jedná o pravý kus či padělek. Studie v článku nám umožní v tomto lepší orientaci. Velikost formátu, mezery mezi objekty na dopisnici, sytost barev a další.

V novinkách České pošty naleznete novou emisi Pěstitelství – krása orchidejí a emise, o které bylo již psáno v minulém čísle - Václav Zapadlík – Světová auta – známkový sešitek. Další emisí je Cestovatel Alberte Vojtěch Frič (lovec kaktusů).

Vyšla nová příležitostná razítka, příležitostné R-nálepky a cenné nálepky Apost s přítiskem.

V tematické filatelii nás Jiří Horák seznámí s kluby a motocykly Harley-Davidson. V úvodu je zmínka o nové dopisnici, dále pak informace o Harley-Davidson Clubu v Praze. Pak následuje vývoj motorek od přelomu 19. a 20.století až po současnost. Článek obsahuje řadu ukázek známek s motivy motorek Harley-Davidson.

Na Exponetu jsou 2 nové exponáty (čísla 773 a 774). Číslo 773 - Julius Píša - Perfiny na Hradčanech a číslo 774 - Peter Witkop - Danzig - dopisy a lístky s firemními perfiny.

V časopise je vložena další část knihy Filatelie je víc než jen známky.

Pátým dílem pokračuje informace o výsledcích bádání Lubora Kunce o Poštovnictví na území německých provincií 1918-1919. Článek se věnuje politickým souvislostem a vývojem na tomto území a v závěru zazní návrh, jak začleňovat sběratelský materiál z těchto oblastí do filatelistických sbírek a exponátů.

Neznámá služba pošty – to je článek Miroslava Bachratého. Jedná se o „Lístek na dovolenou“, vydaný podle vládního nařízení č. 120 z 24.6.1947. Toto nařízení stanovilo postup zaměstnavatelů, pošty a zainteresovaných institucí při proplácení náhrad za dovolenou pro zaměstnance ve stavebních činnostech a pomocných stavebních provozech. Známky na dovolenou byly používány už za protektorátu (viz nový katalog POFIS). Ukončení známkového systému bylo na konci roku 1952.

Jiří Kratochvíl popisuje novinky v poštovním provozu České pošty. Jedná se o nové služebny pošty označované „DEPO“, centralizované jednotky v rámci logistické sítě, které zajišťují dodání v rámci svého atrakčního obvodu, včetně zpracovaných zásilek od „smluvních“ podavatelů České pošty. V závěru je přehled současných služeben DEPO.

Josef Šolc se věnuje tradici poštovních schránek. Seznamuje nás s barvami poštovních schránek v různých zemích, s jejich velikostí. Větší pozornost je věnována schránkám ve Velké Británii. Schránka může být i originálním turistickým suvenýrem.

Autorka švédských známek pochází od nás. Jmenuje se Eva Ede – grafička a moravská rodačka, která ve Stockholmu studovala na rytecké škole. Dlouholetý předplatitel časopisu Filatelie, který žije ve Švédsku poslal informaci o její spolupráci na nově vydaných známkách z 16.8.2012. Více se dozvíte na adrese www.evaede.se

Vladimír Feldmann se zmiňuje o realizaci St. Germainské mírové smlouvy, kdy bylo rozhodnuto používat češtinu ve vnitřním poštovním styku. Realizace se však protáhla. O tom jak probíhaly postupné úpravy razítek, poštovních poukázek, pečetidel se dozvíte v tomto článku na straně 43.

Byly vydány nové odborné zpravodaje: PERFINY, ZPRAVODAJ, Polární zpravodaj, poštovní nálepky, celiny, Postilión, Filatarsie.

5.10.2012 se v Jilemnici koná oslava 60 let klubu filatelistů v Jilemnici a odpoledne pak výstava - známková tvorba a volná grafika Oldřicha Kulhánka.

Poštovní muzeum připravilo výstavu grafiků otce Václava a syna Pavla Sivkových. Jedná se o autorskou výstavu s názvem Krajina grafiky - známková a grafická tvorba.

V novinkách Slovenské pošty je jedna emise Krásy naší vlastí – Bazilika Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně.

Klub filatelistů ve Vysokém Mýtě na podzim oslaví 90 let trvání klubu. Bude vydán ilustrovaný almanach. Mnozí si jistě vzpomenou na výstavu Aerospace 2004 či výstavu pořádanou v minulém roce.

Na poslední stránce je fotografie archu kompletní rekonstrukce ze 7.tiskové desky Hradčany (15 hal.) - složená z velkých bloků. Jedná se o jednu z položek podzimní aukce PROFIL. Více v příštím čísle Filatelie.

Filatelie 9/2012


Autor: Ing. Jiří Marko
jirka.marko@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz