Filatelie 7/2012

Článek o RG pokračuje 11.dílem. Tentokrát se František Beneš zaměřil na další činnosti jeho života. Dozvíte se o jeho pedagogické činnosti. Vystudoval ČVÚT, obor chemie a po škole vyučoval na grafické škole v Opletalově ulici. V oblasti chemie se zabýval zdokonalením fotografických postupů a tisku. V praktickém životě žil skromně. Měl vztah i k duchovnu. Jako odborník ve filatelii měl vztah i ke knihám, vlastnil řadu vzácných knih. Více a podrobněji najdete fakta v samotném článku. 12. dílem bude seriál o RG končit.

V novinkách české pošty naleznete emise: Koruna Panny Marie Svatohostýnské, Dvě olympiády na jedné známce, Vlastní známky (o kterých bylo psáno v minulém čísle F 6/12). Vyšly nové cenné nálepky Apost s přítiskem, příležitostné R-nálepky, nové poštovní dopisnice a nová příležitostná razítka 2012.

V září vyjde nová emise - Světová auta. S předstihem je zveřejněn návrh emise. Půjde o písmenkové samolepící známky. V příštím čísle vyjde k této emisi obsáhlý článek Jiřího Horáka.

Prázdniny jsou v polovině a ještě nekončí. Pokud se chystáte do jižních Čech, navštivte Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě a zúčastněte se letní poštovní detektivky. Mimo jiné můžete navštívit i expozici telegrafních a telefonních přístrojů, sbírku vozů a kočárů a mnoho dalšího s oblasti poštovnictví.

František Beneš popisuje ZT PT, se kterými se setkáváme zřídka. PT nevychází tolik, mají i menší náklady a existují k nim i ZT. V článku se zaměřuje na ZT PT vydané k výstavě Praga 1988 v nerozříznuté dvojpásce. Otázkou je, zda k jejich tisku bylo použito více desek či jen deska jedna. Více se dozvíte v samotném článku.

Chcete sbírat zajímavosti a za pár korun, určitě si přečtěte článek o tom, jaké lze nalézt zajímavosti v běžném poštovním provozu. Článku jsou ukázky celistvostí se známkami Pofis 1877, Pofis 1487 i Pofis 1948 s různými vadami. Nezkusíte také hledat? Třeba na něco dalšího zajímavého nerazíte a seznámíte s tím čtenáře časopisu Filatelie.

Josef Šolc se v poznámce na okraj věnuje poštovním suvenýrům. Jedná se o 32 dvojhlavých karet s poštovními motivy, které lze zakoupit v německém Regensburgu.

To že se vyskytují padělky mezi známkami není dnes nic výjimečného, ale padělky se vyskytují i v jiných oblastech. František Beneš popisuje padělek parkovacích lístků, vydaných v Praze za 120,- Kč. Napodobeniny jsou v určitých částech zdařilé, ale jinde značně nedokonalé. A právě o takových nedokonalostech se můžete dočíst v zajímavém článku.

Protichůdné dvojice Doplatních známek 1954 - záhada je objasněna. V 80.letech se na burze objevila nabídka doplatních známek 1,60 a 5 Kč ve svislém dvacetipásu. Převládal dojem, že pásy jsou nevěrohodné a tak nebylo nic prodáno. Nikdo si totiž nedokázal představit, jak tato zajímavost mohla vzniknout. Ve F5/89 vyšel článek o tom, že známky dvacetipás vznikl slepením dvou různých hodnot. V rozsáhlém článku je podrobně vysvětleno, že protichůdné dvojice skutečně vznikly. Byl tak vyvrácen letitý omyl. Rozhodně stojí tento šestistránkový článek za přečtení.

Lubor Kunc pokračuji ve 3.díle článku poštovnictví na území německých provincií v letech 1918-19 informacemi svého bádání o poštovnictví a poštovních ceninách. Věnuje se poštovním zaměstnancům, dále pak poštovním ceninám v poštovním systému Deutschböhmen. Článek je doplněn zajímavými ukázkami.

Vyšla dlouho očekávaná příručka pro sběratele známek a celin protektorátu ČaM. Od jejího posledního vydání uplynulo dlouhých dvanáct let. Na deseti stránkách je výtažek z příručky. Kromě známek, celin obsahuje i informace o kolcích, perfinech, R-nálepkách, mincích a bankovkách. Kdo se věnuje sbírání protektorátu, jistě si tuto příručku zakoupí.

Pan Otakar Vrbovec byl ředitelem České grafické unie, kde se tiskly všechny poštovní známky, vyjma emise PČ 1919 a Jubilejní 1923. Na lejstra, ktera po něm zbyla nikdo nesahal až do dnešních dnů. V článku naleznete ukázky zkusmých tisků, které se týkají 3 emisí. HaV 1920, Jubilejní TGM 1923 a 75.narozeniny TGM 1925. To je obsah pár obálek, které ležely přes půl století v zapomenuté pozůstalosti. Otakar Vrbovec, který nejspíš známky nesbíral, se tak stal důležitou osobou filatelistického poznání.

Vydávání známek s Olympijskou tematikou má u nás více jak 90-ti letou tradici. Článek Jaroslava Petráska nás seznamuje s emisemi věnovanými olympiádám od roku 1925.

V novinkách Slovenské pošty jsou emise 700.výročí bitvy u Rozhanovců a Olympijské a Paralympijské hry Londýn 2012. Na virtuální výstavě EXPONET jsou tři nové přírůstky. Exponát s číslem 770 - Martin Jurkovič - Zakarpatská Ukrajina 1945, dále 771 - Jaroslav Petrásek - Poštovny okresu Český Brod. Posledním exponátem je číslo 772 - Milan Černík - Obnovování poštovního provozu a definitivní vydání nových celin.

Listárna nabízí články o Hlavní poště v květnu 1945, o Internetu, kde jsou připomenuty stránky www.exponet.info, www.japhila.cz, www.filaso.cz, www.franz-josef.cz – znáte je všechny, už jste je navštívili? Dále pak hádance o razítku k výročí transportu do terezínského ghetta a spoustu dalších zajímavostí od pozorných sběratelů a čtenářů časopisu Filatelie.

Filatelie 7/2012


Autor: Ing. Jiří Marko | 3. 8. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223