Filatelie 4/2013

Čtvrté číslo časopisu Filatelie obsahuje:
V článku „Hlavy státu na známkách“ od Františka Beneše se dozvíme, že tato tradice je již 155 let stará a na našich známkách se již vystřídal tucet hlav našeho státu. V článku jsou popsány jednotliví státníci i s filatelistickým materiálem. V zahraničí je zobrazování hlav států na známkách běžné, avšak u presidentů je tomu jinak – řada států totiž na své známky žijící osoby nepřipouštěla.

V soutěži o nejkrásnější poštovní známku světa za rok 2011 (v roce 2010 zvítězila známka Poštovní muzeum Praha) se na stříbrné příčce umístila známka W. A. Mozarta podle návrhu M. Richterové (získala 123 bodů). První místo si odvezl lichtenštejnský aršík (149 bodů) a třetí místo získal aršík Spojených arabských emirátů (115 bodů). Jedná se o další mezinárodní úspěch české známky.

V novinkách České pošty naleznete emise: 750. Výročí založení kláštera Zlatá Koruna a osobnost – Georg Orwell.
Vyšla nová příležitostná razítka, příležitostné R-nálepky a cenné nálepky Apost s přítiskem a také 2 nové dopisnice (70 výročí KF 00-15, Praha a dopisnice k výstavě OSTROPA 2013). Na vydávání Vlastních známek jsme si už zvykli a většina sběratelů si k nim našla přístup. 10. Dubna přichystala Česká pojišťovna vydání svého druhého listu u příležitosti sportovní akce RUNTOUR.
V Anketě o nejkrásnější ruční příležitostné razítko roku 2012 zvítězilo razítko Pošta Partner Boží Dar, Vánoce s počtem 365 hlasů. Pořadí na dalších místech naleznete na straně č. 11 časopisu Filatelie.

Ve čtvrtém pokračování o exponátu Jiřího Škalouda (Jaroslav Maleček) se dozvíme o několika výjimečných celistvostech, jejichž smíšené frankatury byly zaznamenány na samém konci platnosti a dokonce ještě v březnu 1919. Jedná o velmi vzácné exempláře.
Jak je to se zoubkováním leteckých známek 1930? Více se dozvíte v článku Petra Folprechta. První letecké známky vyšly 10 let po zahájení letecké přepravní pošty. Jedná se o emisi z prosince 1930, KTEROU TVOŘILO 8 HODNOT. S ŘÁDKOVÝM ZOUBKOVÁNÍM 13¾. Po šesti letech vzbudil pozornost sběratelů další náklad těchto známek s odlišným zoubkováním. Více ve zmiňovaném článku.

Pošta v Letohradě má už 150 let. Jména Kyšperk, Orličné a Letohrad jsou názvy, které byly v průběhu 150 let používány jak pro stejné město, tak i pro místní poštu. Ve F 5/2013 bude podrobněji připomenuta historie této pošty včetně několika ukázek.
Jiřík Bejsta a Petr Gebauer popisují současný stav vývoje partnerů České pošty. V tomto článku dokončí informace. Seznámí nás s variantami tisku nálepek APOST u partnerů. Dále se věnují kašetům a přítiskům. V závěru se pak snaží nastínit, jaký můžeme očekávat vývoj u smluvních partnerů v roce 2013. Samotná tabulka v závěru ukazuje srovnání hustoty poštovní sítě v Rakousku, Slovensku a České republice.
Kouzlo filatelie má mnoho stránek. Jednou z nich je i studium dokladů poštovního provozu. O tom všem se seznámíte v článku Pavla Švejnara.

Ve znalecké hlídce od Františka Beneše dostaneme informaci, že nebezpečí padělků hrozí i v zahraničí. Můžeme se setkat s nesprávně ověřenými exempláři (ukázka 10 h Spěšná 1919). V další části se věnuje jedné z položek aukce firmy Württembergisches Auktionshaus ve Stuttgartu. Jedná se o Heydrichův aršík.
Ve druhém díle o tvorbě tematických exponátů nás Jiří Horák seznámí a tématem a názvem exponátu, dále pak s výběrem materiálů a tematickém využití materiálů pro exponát. V Listárně se dozvíme o drobné chybičce na nové emisi (vrtulník a remorkér), o Zlatém – Modrém Mauritiu a nostalgickou vzpomínkou. Dále pak o časopise Motorjournal a nakonec o filatelistické výstavě v Senátu Parlamentu ČR. V rozluštění hádanky se dozvíme, jak je to se známkou bez označení státu a nechybí ani hádanka nová. V říjnu 2012 proběhla v nizozemském městě Apeldoom národní výstava poštovních známek POSTEX. V jejím rámci byla uspořádána specializovaná výstava českých a slovenských exponátů jako oslavu 35. výročí založení krajanské filatelistické společnosti. Lubor Kunc píše o této výstavě a hlavně o exponátech naší republiky.

Rubrika „Černá kronika“ se vrací k březnové vraždě českého podnikatele Ing. Petra Vlacha ve Francii. P. Vlach měl v osmdesátých letech úzký vztah k filatelii. Byl zástupcem ředitele obchodní skupiny 04 v podniku zahraničního obchodu Artia, které se zabývala vývozem poštovních známek. Zdá se, že to vše spolu nějak souvisí. Více v článku Františka Beneše. V článku Petra Gebauera se dozvíme o vydání ilustrovaného katalogu příležitostných razítek Rakouska.
V Německu mají novou službu – Internetmarke – rychlá online poštovní služba. Podrobnosti v článku J. Petráska.
Vyšly nové katalogy MICHEL: Státy Zálivu 2013, mince Německo 2013.
Všechny tři letošní světové výstavy pod patronací FIP budou v zámoří. V květnu AUSTRALIA v Melbourne, v červenci THAILAND v Bangkoku a v září BRASILIANA v Rio de Janeiru. Svaz českých filatelistů je všechny obešle kvalitními exponáty.
Na EXPONETU jsou nové exponáty s čísly 801 – 814. Podívejte se a posuďte sami, jak se exponáty vydařily.
Na Slovensku jsou 2 nové emise – Osobnost Dominik tatarka (1913-1989) a Léčba rakoviny prsu.
Výstava o poště 70. Let minulého století putuje Českou republikou. Minulý rok (2012) měla preminéru v Poštovním muzeu Praha výstava fotografií poštovního provozu 70. let 20. století. V květnu roku 2013 bude tuto výstavu hostit Mladá Boleslav a přes léto zámek Linhartovy.

Filatelie 4/2013


Autor: Ing. Jiří Marko | 13. 8. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář