Filatelie 3/2013

Ve třetím čísle Filatelie najdete tyto informace:
Jaroslav Maleček se ve třetím pokračování o exponátu Jiřího Škalouda věnuje celistvostem tentokrát za období únor 1919. V úvodu si ale připomeneme ještě 2 doporučené dopisy z ledna 1918.

O výsledku ankety (20.ročník ankety České pošty) rozhodlo celkem 8165 čtenářů Práva a Filatelie. Jasným vítězem se stala známky Pofis 741 – 800 let Zlaté buly sicilské s počtem 1704 hlasů. Na druhém místě se umístila známka Pofis 749 – Jan Kupecký – Autoportrét s rodinou (1486 hlasů). Třetí skončila známka 100 let korunovace sochy Panny Marie (Pofis 725) s počtem 571 hlasů.

V novinkách České pošty je uvedena nová emise Historické dopravní prostředky (výtvarný návrh Pavel Sivko, rytec Jaroslav Tvrdoň). Jedná se o Vrtulník Aero HC2 – Heli Baby a vlačný remorkér – parník „Péčko“. Do řady výplatních známek patří i emise Lidová architektura s nominální hodnotou 14 Kč (výtvarný návrh Jan Kavan, rytec Bohumil Šneider). Listy známek s kupony (devítibloky s tuctem kuponů) se tisknou ve dvou variantách. Pro zájemce o velké objemy (nad 200 listů) jsou přítisky zhotoveny ofsetem (listy jsou označeny „V“). Pro „obyčejné lidi“, kterým stačí jeden či několik kusů vyrobí počítačová tiskárna (listy s písmenem „P“). Nyní přichází další možnost, tisknout přítisky na písmenových známkách (hodnota „A“) s kupony potištěnými přímo Postfilou. 17. Dubna bude vydán tento list k desátému výročí jejich zavedení. Obsahuje 12 různých kuponů a jeho cena je 390 Kč.
Závišův kříž je emise ohlášená na konec května 2013. Vedle malého PL o pěti známkách se připravuje úplná novinka – nová podoba příležitostného (grafického) listu. Tento list bude součástí přílohy katalogu výstavy PM ve Vyšším Brodě a jeho cena bude 950 Kč.
Vyšla nová příležitostná razítka, příležitostné R-nálepky a cenné nálepky Apost s přítiskem. Vznikla rozkresba poštovní známky s portrétem nového presidenta od tvůrce Miloše Ondráčka. Dále byl vytvořen pracovní návrh podoby suvenýru Ankety České pošty, magazínu Právo a časopisu Filatelie O nejkrásnější českou poštovní známku 2012.
Jana Brožová a Zdeněk Pěnkava připravili rozlišení SL 720 – Technické památky – Baťův kanál a následně na to i SL 754 – Tradice české známkové tvorby.
Česká pošta už třetím rokem vydává pro své zaměstnance časopis Poštovní Noviny. Jedná se o čtrnáctideník o osmi stranách formátu A3. Objevily se zde i články, které zaujmou filatelisty. Břetislava Janíka (ředitele odboru známkové tvorby České pošty) zpovídal Miroslav Špaček. Dále Vladimíra Procházku (provozního ředitele Regionu jižní Morava) zpovídal Břetislav Janík.

Jiřík Bejsta a Petr Gebauer sledují proces o optimalizaci poštovní sítě. Česká pošta ukončila pilotní projekt testování různých provedení razítek pro pobočky Partner a Výdejní místo a vydala směrnici, která sjednocuje závazný vzhled pro denní razítka výdejních míst a partnerů. V článku naleznete pracovní označení typů razítek a jejich ukázky, dále přehled nově otevřených výdejních míst a partnerů.
Vladimír Feldmann se vrací k turnusovým razítkům (články ve F 11 a 12/2012). Doplňuje informace o jejich katalogizaci, trasách turnusových razítek a další postřehy.
Součástí třetího čísla časopisu Filatelie je první číslo zpravodaje SČF. Tradice portrétů prezidentů, královen a císařů na poštovní známce je stará, jako první poštovní známka s královnou Viktorií. Článek Josefa Šolce popisuje, jak vznikaly jednotlivé portréty a kdo byl jejich autorem.
František Beneš se zabývá terezínskou připouštěcí známkou. Konkrétně se jedná o formulář (celistvost ??) s terezínskou známkou. Ve znalecké hlídce se setkáme s odhalením tohoto druhu filatelistického materiálu. V další části i padělek známky (3 kr první rakouské emise) s Ondřejským křížem. Jiří Horák zahájil nový seriál věnovaný tvorbě tematických exponátů. V prvním díle se autor věnuje pojmu tematická filatelie, dále pak filatelistickým materiálům, jak tyto materiály získat a jak tvořit exponát (podle určitých podmínek výstavního řádu SČF).
Pavel Švejnar popisuje vnitrostátní dobírkové zásilky v šesti TO 1.republiky. Dobírka, jako poštovní služba byla na našem území zavedena v roce 1860 a je na zásilce označována nápadnou trojúhelníkovou nálepkou. Více ve zmiňovaném článku s obrazovými přílohami. V šestistránkové listárně najdete informace ze SČF, o dopisech čtenářů, o úmrtí O. Hornunga (legendární postava naší, britské a světové filatelie). Na konci pak naleznete hádanku známky, na které není uveden název státu. Je to známka, spolková či propagační nálepka?
František Beneš se zabývá zajímavými poštovními schránkami. Tentokrát se věnuje poštovní schránce DHL.
V Poštovním muzeu se v době 7.2. – 21.4. 2013 uskuteční výstava mistrů slovenské ocelorytiny.

Filatelie 3/2013


Autor: Ing. Jiří Marko | 12. 8. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář