Filatelie 3/2012

Seriál o Rudolfu Gilbertovi (RG), od Františka Beneše, pokračuje 8. dílem, kde se dozvíme o působení RG za protektorátu a jaké důsledky to pro něj mělo po osvobození. Dozvíme se o údajné zpronevěře sbírky pana Subáka. Dále pak o tom, jak probíhalo po válce jeho vyšetřování a řízení. V řadě dobových dokumentů se dozvíme, že po zastavení řízení se objevil další nepřítel, a to nepřítel třídní. V dalších dílech se dozvíme i o jiných oblastech jeho života.

V novinkách české pošty jsou 4 nové emise: Jiří Trnka – 100 – umělec opravdu národní, 150.výročí založení Sokola, Kuks – barokní sídlo umění a 150. výročí založení jednoty českých matematiků a fyziků. Vyšla nová příležitostná razítka, cenné nálepky Apost s přítiskem a také R-nálepky.

Rudolf Kučera informuje o 75. výročí klubu filatelistů v Ústí nad Orlicí.

Další článek se týká hádanek, tentokrát k platnosti dofrankovaných souběžných celin. Z řady odpovědí bylo vybráno 5 nejzajímavějších.

Jsou známé výsledky anket o nejkrásnější známku roku 2011 a nejkrásnější ruční příležitostné razítko roku 2011. Vítězem v kategorii známek je známka Pofis 706 – Zimní krajina a v kategorii razítek stále vítězí razítka s vánoční či velikonoční tématikou. Tuto anketu vyhrálo razítko Pošta Partner Boží Dar – Vánoce. Pořadí na dalších místech najdete v článcích na straně 14, resp. 15.

Ve znalecké hlídce nás František Beneš seznámí s padělkem vzácné průsvitky z emise Praha-Tatry 1926. Jedná se o hodnotu 2 Kč – modrá – průsvitka 1 (Pofis 225).

Josef Weissenstein vybral z poštovní historie tentokrát téma, které se týká obnovení poštovní dopravy s Rakouskem po II. sv. válce. Popisuje postupně 3 období (rozdělené pro české země i |Slovensko a za pomoci dobových poštovních předpisů odhaluje tajemství několika zajímavých celistvostí.

Další článek se věnuje novým pohlednicím Poštovního muzea, které se vymykají tématem i provedením běžné produkci. Série obsahuje osm námětů (4 portréty malířů a 4 momentky). Můžete si je zakoupit v muzejní prodejně nebo ve Filatelii Pěnkava.

V novinkách Slovenské pošty jsou 3 známky: Jonáš Záborský, Samo Chalupka a známka k Velikonocím.

Většině filatelistů si při vyslovení pojmu Terezín vybaví židovské ghetto a připouštěcí známka pro balíkový styk. Avšak Miroslav Bachratý nás seznámí s Internačním táborem v Terezíně v roce 1919 a jeho zásilkami.

Miloslav Fencl popsal ve svém článku R-nálepky a cenné nálepky APOST v roce 2011 podle jejich ohlášení Věstníkem České pošty a.s.

Co vše si lze zapůjčit v knihovně SČF? V článku Josefa Chudoby je uveden přehled periodik a informací z let 1918 – 1944.

V pátém pokračování článků o filatelistickém nebi se dozvíme o vzniku ankety o nejkrásnější známku a pak o korespondenci s různými osobnostmi.

Při sbírání známek je nutné také dbát na jejich ukládání a ochranu. Článek se tentokrát zabývá tímto tématem trochu šířeji.

V informacích ze SČF se dozvíme o reakcích na přiložení zpravodaj (F2/2012) „Informace SČF“. Příjemné je, že všechny reakce jsou zatím pozitivní.

Josef Šolc v poznámce na okraj píše o oslavách Lichtenštejnského knížectví. I u nás mělo sbírání Lichtenštejnska své skalní příznivce a to i ne vždy snadnou dostupnost filatelistického materiálu.

Odešel Karel Mezera, významný filatelista, poštovní historik a badatel. Jeho přáním bylo dotvořit své sbírky do takové podoby a formy, aby je mohl věnovat Poštovnímu muzeu. Tento cíl mu čas nedovolil naplnit. Čest jeho památce.

Na Exponetu jsou další novinky s čísly 756 – 763. Jedná se mimo jiné o Trávankór a Trávankór-Kóčín, dále pak o Slovenský Aršík Dětem z 18.12.1944 a další. Více v článku na straně 42.
Z odborných zpravodajů vybíráme nová čísla: Polární zpravodaj, Perfiny, Zpravodaj, Celiny, postilión a Poštovní nálepky.
Ze třístránkové listárny vybírám informace o mladém filatelistovi, padělky na Internetu, barvy známek, dodatek katalogu ČR a další. V závěru je gratulace paní Heleně Hodkové, dožívá se 83 let a úplně na konec jsou umístěné výsledky losování cen Klubu Filatelie.

Filatelie 3/2012


Autor: Ing. Jiří Marko | 20. 5. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články