Filatelie 2/2011

Datum vydání: 13. 2. 2011


Kdo se zabývá specializací známek České republiky, jistě ho zaujme článek Vladimíra Zedníka o známce „Vánoce 2010“ (Pof. č. 664). Pro tisk byl upraven počet přepážkových archů v tiskovém archu (z důvodu nevyužité plochy). Z původních 2 na 4. Tisk proběhl bez problémů, problémy však nastaly při provádění hřebenového zoubkování. Více v článku včetně názorných ukázek.

Jana Brožová a Vladimít Zedník seznámí čtenáře s deskovými vadami (DV) českých známek vydaných roce 2010. Jedná se o DV na známkách vytištěných rotačním ocelotiskem v kombinaci s hlubotiskem. Přehled začíná známou Pof. č. 619 a končí známkou Pof. č. 659. Jedná se o velice dobře zpracovaný přehled DV známek.

A máme tu zase námět Čtyřlístku. 9.února 2011 vychází výplatní známka s Pinďou, již třetí postavou Čtyřlístku. Součástí vydání je i novinka – číslovaný „Pamětní list České pošty“ s ochrannými prvky. Více se o vydání nových pamětních listů dozvíme v přístím čísle Filatelie.

Další novinkou České pošty je nová výplaní emise – Lidová architektura. Změna souvisí s velkým zájmem o písmenkové výplatní známky. Protože na poštách chybí malé písmenkové známky pro běžnou korespondenci, je tato emise písmenková (A, E). Břetislav Janík podává informaci o vydání této emise a zdůvodnění návrhu Jana Kavana. Tato emise se rozroste v květnu 2011 o písmenkovou známku (Z).

Vyšla i nová příležitostná razítka, nová dopisnice pro přítisky a cenná nálepka s přítiskem.

Již 20.ledna 2011 vyšly další 2 novinky České pošty. Tradice české známkové tvorby věnovaná jedné z nejvýraznějších osobností, grafiku a rytci – Josefu Herčíkovi. Sv. Anežka Česká, jejímž autorem je paní Renáta Fučíková.

Vladimír Zedník se ještě v krátkém článku věnuje stříbrné a zlaté barvě na známkách. Zmiňuje se o známkách Pof. 2778 a 2789. Prohlédněte si svoji sbírku, možná se tam ukrývá nemalé překvapení.

Znalecké hlídce jsou věnovány plné 4 strany textu a fotografií. František Beneš spolu s Marcelem Arbeitem se věnují padělku perforace aršíku Interkosmos 1980. Případů padělků perforace je více, ale tento případ je trochu jiný. Inspirace byla vzata z aršíku Francouzské revoluce 1989, který se vyskytl s převráceně umístěným zoubkováním. Jistě vás článek zaujme. Tak neváhejte a zalistujte ve druhém čísle Filatelie 2011.

V dalším článku hledá František Beneš odpověď na záhadu kolem dvojité perforace emise Staré rytiny lodí 1976 (Pof. č. 2208). Je to dvojité zoubkování pravé nebo velmi dobře padělané? Odpověď pošlete do redakce poštou nebo emailem do 25.2.2011. Jeden vylosovaný ze správných odpovědí obdrží filatelistický dárek.

K padělkům se snadno dostanete i při koupi známek na Internetu. Více článek o padělcích přetiskové emise Slovenský štát 1939.

Převrácený přetisk SO 1920 na známce 500h Hradčany je znám jen s II.typem spirály. Tolik tvrzení pana Folprechta ve Filatelii 2/2000. Předložený a zkoumaný exemplář má však II.typ příčky. Příčka je tedy na světě a co I.typ spirály? Hledejte, zkoumejte, možná budete úspěšní.

V loňském roce byly na aukci švýcarské firmy D.Feldman prodány dvojice známek 4 a 10K Znak z emise Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru. Protože známky byly dlouhou dobu v USA, nebylo možné ověřit jejich pravost. Nyní se vše podařilo, pan František Beneš je podrobil zkoumání s výsledkem, že jde o padělky „skupiny K“ (viz filatelie 6/2009). Znalecký omyl byl odhalen, původní majitel koupil známky zpět, tyto jsou nyní označeny a publikovány jako padělky. (poznámka redakce: na tento článek navazuje příspěvek na Infofile Fischmeisterovy známky 4 K a 10 K žilkované – padělky potvrzeny)

Sbíráte staré poštovní tiskopisy? Opět pan František Beneš informuje o tiskopisu „Průkazenka“. Článek se věnuje použití poštovních známek na jiných dokladech, než na poštovních zásilkách.

Literatura patří neodmyslitelně do knihovny každého filatelisty. Ne vždy má filatelista vše co potřebuje a tak čas od času musí navštívit odbornou knihovnu. Knihovna SČF je toho příkladem. Její obsah je skutečným pokladem. Najdete ji v Praze 5, v Holečkově ulici. Je to nejbohatší filatelistická knihovna v republice. Josef Šolce informuje o jejím uspořádání, provozu a dalších podrobnostech. Bližší informace v samostném článku.

Prvním dílem začíná série článků o „Perfinech Moskevských poštovních úřadů“. Pan Dick Scheper (Holandsko) se věnuje zajímavé kapitole poštovní historie carského Ruska, perfinům, s nimiž se můžeme setkat i u nás. Tento obsáhlý článek (téměř 5 stran) objasňuje okolnosti jejich používání.

Na jaře 2011 vyjde nový katalog POFIS ČR 2011 (1993-2010).

K novinkám Slovenské pošty se zařadily známky „Mezinárodní rok chemie“ a „Kulturní dědictví Slovenska – Kostel sv. Jiří ve Svätém Juru“ vydané v lednu 2011.

Nám všem známý Vladimír Feldman popisuje pojem „CENA“ z pohledu filatelistického a filologického. Jedná se také o rozsáhlý článek (4 strany), kde se dozvíme, kde všude se slovo „cena „ vyskytuje, či může vyskytovat.

Článek Jan Krátkého, patří opět k těm rozsáhlejším (téměř 5 stránek), se v poštovní historii věnuje razítkům rakousko-uherského válečného námořnictva. A proč ve spojení s Albánií? Protože „domovskou louží“ rakousko-uherského námořnictva bylo Jaderské moře a na území dnešní Albánie byly 4 poštovní úřady. Věřím, že článek je zajímavý, protože razítka tohoto období patří k oblíbeným sběratelským úsekům.

Na základě upozornění Jana Krátkého uvěřejňujeme článek věnovaný historii filatelistických výstav, tentokrát z Paříže roku 1925. Článek vyšel v časopise „Český filatelista – dvojčíslo 13-14.

Devátým pokračováním vychází článek Jaroslava Rubišara – Otisk výplatního stroje, který se tentokrát věnuje slučování podniků, přemístění výroby, osamostatnění činnosti, změnám majitele a dalších.

Kdo se podívá na návrh emisního plánu roku 2012, jistě ho potěší obnova vydání emise „Pražský hrad“, která se má vrátit k velkému formátu a 4 známkovému přepážkovému listu.

Josef Šolc informuje o novinkách virtuální výstavy EXPONET.

Známková klasika – Hradčany 1918. Čtení na pokračování z knížky Vítězslava Houšky. Článek se věnuje přípravám na vydání a dalším zajímavostem kolem všech hodnot emise Hradčany.

Listárna shrnuje ukázky přání k Vánocům, pohlednice a novoročenky. Věnuje se i dopisům čtenářů a jejich postřehům.

Pan Emanual Lukeš popisuje zpracování tzv. „synopse“ (tedy shrnutí obsahu). Příspěvek je inspirovaný materiály a lužbami Americké asociace filatelistických vystavovatelů. Příspěvek upozorňuje na jednu důležitou a u nás dosud opomíjenou možnost, jak prezentovat svůj exponát.

V závěru je přehled vylosovaných výherců z řad včasných předplatitelů ročníku 2011.

Filatelie 2/2011


Autor: Ing. Jiří Marko
jirka.marko@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz