Filatelie 11/2010

Hned v úvodním článku pokračuje 2.částí článek „Přechodná razítka vlakových pošt na Slovensku 1918-1920“ autora Miroslava Bachratého. Článek se věnuje výsledkům studia a filatelistické dokumentaci druhé vývojové etapy a razítkům s označením „vlp“ (3.etapa). kromě přehledu razítek vlakové pošty jsou prezentované i nejnovější objevy v této oblasti.

V novinkách České pošty najdeme hned dvě vydání a to: Historická kamny a Vánoční svátky. Kromě toho zde najdeme nová příležitostná razítka, cenné nálepky APOST a R-nálepky s čárovým kódem. Dále pak nové dopisnice s přítiskem a krátkou informaci Břetislava Janíka o podmínkách objednání, výrobu a použití příležitostných poštovních razítek.

František BENEŠ nás seznámí s nejvzácnějším poštovním razítkem ČSR II. Jedná se o razítko připravené k III.Junáckému sněmu v roce 1948 ve Zlíně. V článku se dozvíte jak se vše seběhlo a jak se s razítkem nakládalo dále a jak byly zásilky otisknuty dodatečně znehodnoceným razítkem.

Stejný autor nás seznámí se zajímavostí na sešitku Mucha „Z“, který vyšel ve dvou základních nákladech, který má fialovou či modrou trubku v logu České pošty. Blíže se článek zaměřuje na nažehlený hologram. Byl zjištěn ve dvojí podobě. Více nám už řekne samotný článek.

Karel Mezera se snad už naposled věnuje k problematice předběžných a souběžných známek. Navazuje tak na články Josefa Weissensteina o „Územním principu poštovně historické koncepce 1918“. V závěru jsou zveřejněná fakta o činnosti pošt bratislavského okresu v roce 1919.

Druhým pokračováním článku „Nouzové novinové známky Národní politiky“ se autor Lubor Kunc zaměřil na nouzovou novinovou známku, její vydání, poštovní použití a katalogizaci.

Josef Weissenstein se v druhé části článku „Pozapomenuté poštovní projekty známky J2 a ZÁVADA“ věnuje 2.emisi těchto služebních známek a jejich brzkému konci v důsledku ústupu poštovní správy v důsledku přílišné byrokracie. V závěru se dozvíte o rozdělení doby používání známek a návrh ocenění jednotlivých variant.

Dne 4.12.2010 se sejde valná hromada SČF – článek předkládá doporučené znění „Stanov SČF“. V Další části je zamyšlení Josefa Běloubka ještě před konáním valné hromady SČF.

Walter Müller se věnuje metodice tvorby „Plánu exponátu“, což je ve většině případů slabina výstavních exponátů. Zaměřuje se i na to, proč exponáty nedocilují vyšší počet bodů a tím i kvalifikaci na výstavu vyšší kategorie.

Ve zprávách z SČF je informace o usnesení 12.schůze předsednictva SČF z 16.10.2010.

Ve znalecké hlídce Miroslava Malého nás překvapí pravost známek s padělanou značkou.

Vedoucí 37.aukce PRPOFIL, pan Hynek Eiselt, nás seznámí se zajímavostmi v nabídkovém katalogu této mezinárodní aukce.

V poznámce na okraj a na její následnou reakci se dozvíme, že se stejnými problémy se potýkají i pošty v zahraničí. Těžká, nečitelná či nesprávně umístěná razítka, nesprávné škrtání, poničené listovní zásilky atd. Určitě stojí za přečtení.

František Beneš popisuje svoji návštěvu v KF 04-01 Liberec. Určitě by se tímto mohly inspirovat i další filatelistické kluby. Názorný příklad, že to jde.

Klub Apolofila (KF 00-65) chystá propagační výstavu v poštovním muzeu s názvem „Filatelie jako pohled do historie“. Podrobný rozpis je ve filatelii 12/2010.

Exponet –Kolumbovo vejce. O tom proč se nepodařilo zorganizovat výstavu EUREGIA Egrensis – přitom je to promarněná příležitost. Více v zamyšlení autora a o tom jak najít cestu k efektivnímu pořádání výstav.

Jindřich Jirásek hodnotí letošní ročník veletrhu SBĚRATEL. Již nyní víme, že následujcí ročník bude opět v Praze – Letňanech ve dnech 8.-10.9.2011.

Novinky EXPONET a otevřený dopis delegátům Valní hromady SČF, to jsou závěrečné články v tomto vydání 11.čísla časopisu Filatelie.

Filatelie 11/2010


Autor: Ing. Jiří Marko | 27. 12. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223