Filatelie 10/2012

Datum vydání: 24. 10. 2012


Zásilka s desátým číslem časopisu Filatelie byla opravdu bohatá na obsah. Kromě již zmíněného desátého čísla obsahovala zásilka aukční katalog firmy PROFIL (aukce dne 24.11.2012), dále pozvánku na listopadový Den české filatelie do Poštovního muzea v Praze (8.11.2012) a nakonec i dárek v podobě nezoubkovaného výstavního aršíku PRAGA 1962 (Pofis A1268a).

V úvodním článku se Josef Weissenstein vrací ke článkům L.Kunce (ve F 5-9/2012), které se týkaly popřevratového poštovního provozu v separatistických oblastech československého pohraničí (Poštovnictví na území německých provincií 1918-19). K nalezení řešení je třeba filatelistické veřejnosti doložit historická a právnická fakta za použití citací nejvýznamnějších odborníků. O jaká fakta jde se dočtete ve zmíněném úvodním pojednání.

Pokračujeme krátkou informací o zajímavostech v podzimní aukci PROFIL. Připomínám unikátní materiály z pozůstalosti ředitele tiskárny známek České grafické unie, dále pak aukční losy firmy Svoboda z konce dvacátých a začátku třicátých let. Podrobnější popis zajímavých položek naleznete ve Filatelii 11/2012.

V novinkách České pošty nejdete tyto emise: 800 let Zlaté buly sicilské, Světový den pošty - Poštovní muzeum Vyšší Brod, legendy Masarykova okruhu v Brně, gratulační motiv - Orchideje „A“ - písmenková známka. Vyšla i nová příležitostná razítka a cenné nálepky Apost s přítiskem.

Velká cena WIPA za rok 2010 putuje do Česka. V soutěži,která proběhla ve Vídni počátkem září 2012, zvítězila česká výplatní známka Poštovní muzeum Praha (grafik Dušan Kállay a rytec Miloš Ondráček). Jedná se o číslo Pofis 654 - písmenková známka „A“. Pohár Velké ceny WIPA bude předán zástupcům České pošty v sobotu 1.prosince 2012 na vyhlášení výsledků ve Vídni.

V LISTÁRNĚ naleznete informace o vydání vlastní známky, o nové službě pro členy KF v aukci PROFIL, nová možnost, jak podpořit Svaz Filatelistů, prosba Aleše Náprstka z portálu www.filaso.cz, informace o prodloužení uzávěrky přihlášek exponátů na výstavu OSTROPA 2013 a blahopřání k jubileu Marie Chábové (40 let u čs.spojů a České pošty).

Od roku 1980 volí námětoví sběratelé nejhezčí známku světa s hudební tematikou. Pro Českou poštu je potěšitelné, že třetí místo obsadila známka k 255.výročí narození W.A.Mozarta.

Vyšly nové Filatelistické motivy 2011. Kde objednat a za kolik naleznete v článku na straně 16.

V tomto čísle také naleznete Informace ze SČF, zpravodaj číslo 3/2012. Z obsahu: usnesení 5.schůze předsednictva SČF, Salon du timbre 2012, Světová výstava INDONESIA 2012, Výstava LIDICE 2012 pohledem jurymana, Národní kolo mládežnické filatelistické olympiády, směrnice pro hodnocení třídy Otevřené filatelie a další drobné informace.

Uprostřed časopisu je vložena osmistránková informace Františka Beneše – 15 h Hradčany, známky ze 7.tiskové desky.

V novinkách Slovenské pošty jsou 2 emise: osobnosti – Anton Bernolák a Národní park Nízké Tatry – Lomikámen oranžový – Skalenka poléhavá.

Jan Kramář z Poštovního muzea informuje o probíhající výstavě - Pošta a poštovní bankovnictví v českých zemích. Výstavu můžete navštívit až do 25.listopadu 2012.

Martin Říha - rovněž z Poštovního muzea informuje o zajímavé výstavě v Jilemnici – Známková tvorba Oldřicha Kulhánka. Výstava trvá jen do 30.10.2012.

Vyšel nový španělský katalog EDIFIL – Španělsko 2013, dále pak vyšly nové katalogy MICHEL: Jihovýchodní Evropa 2012/13, Severní Evropa 2012/13, Východní Evropa 2012/13, Německo 2012/13, Austrálie, Oceánie a Antarktida 2012/13, Mince Euro 2012/13.br>
Internetové aukce se hemží padělky. O jednom z nich informuje František Beneš na základě upozornění čtenáře T.Fijaly.

Krátká informace přináší odpověď na otázku, jak se stát filatelistickým znalcem. Z hlediska odbornosti odhady cen a posuzování pravosti a jakosti a z hlediska postavení znalci soudní a svazoví. Více v článku na straně 41.

Správná odpověď na hádanku ze srpnového čísla je film Sicilský klan. Naleznete tady i hádanku novou, tentokrát z oboru numismatiky.

Josef Šolc píše o pojmu „paměť národa“, kam patří i poštovní známky. Často se o nich říká, že jsou vizitkami států. Více informací naleznete v článku na straně 46.

V závěru časopisu naleznete 12 nových důvodů, proč i v roce 2013 „JE DOBRÉ BÝT ČLENEM“ Klubu Filatelie. Seznámíte se s 12 členskými výhodami pro rok 2013. Nezapomeňte, že do 15.12.2012 je nutné zaplatit členský příspěvek.

Filatelie 10/2012


Autor: Ing. Jiří Marko
jirka.marko@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz