Filatelie 10/2010

Poslední, 5.díl, seriálu „Frankované poštovní formuláře“ autora Karla Mezery dokončí informace o formulářích pro telefonní službu a fonogram. Na konci seriálu se autor ještě zmínil o službách poštovní spořitelny a připojil několik obecných principů k hodnocení formulářů tohoto období.

V novinkách České pošty najdeme novou emisi „Osobnosti“ a „Technické památky – mosty“. Dále jsou zde informace o nových příležitostných razítkách, cenných nálepkách Apost a R-nálepkách s čárovým kódem.

Helena Hodková připomněla výstavu v Poštovním muzeu s názvem „Užitá grafika ve službách pošty“.

Michal Hauzr upozorňuje na padělky tvořené na etapy, z nichž se jeden objevil (tedy spíše neobjevil) v nedávné pražské aukci. Jednalo se o připouštěcí známku Terezín a její umístění na výstřižku z balíku.

František Beneš zaměřil svůj článek na „Známku 50 h OR – bez hlavy“. Každý o ní slyšel, málokdo jí viděl a kdo ji vlastní bychom asi snadno spočítali. Červená 50 haléřová známka Osvobozená republika 1920, která má místo hlavy jen červenou plochu. Článek nás seznamuje s tím, na co se zaměřit, pokud se nám tento exemplář dostane do rukou.

Andrej Tekel je autorem článku o “Čs. leteckých známkách 1920 na terezínských a kadaňských dopisech“. Tento filatelistický znalec se zabývá celistvostmi z naší aerofilatelie. Jako důkaz uvádí nalezené terezínské a kadaňské dopisy.

První díl článku „Přechodná razítka vlakových pošt na Slovensku 1918-1920.“, od autora Miroslava Bachratého řeší problematiku používání přechodných razítek vlakové pošty. Zveřejňuje nálezy razítek. Je to zatím málo prozkoumaná oblast, ale kdo se zajímá o tuto problematiku, jistě si výše uvedený článek přečte.

V období meziválečného Československa si pošta připomínala 28.říjen červenými razítky. Červeně se někdy razítkovalo i normálními denními razítka. Více v článku Vladimíra Feldmanna.

Velký vzestup nabralo sbírání celistvostí. Mohou se zde vyskytnout i některé zajímavosti jak upozorňuje článek Miloslava Fencla o tiskopisech.

Zda jde či nejde o objekty filatelistického zájmu řešila diskuze v letech 1987-1988 o poštovních projektech známky J2 a ZÁVADA. Nikdy však nevzešlo závazné stanovisko. Více v prvním díle článku Josefa Weissensteina. Mnoho sběratelů známky Prémiový řád a Závada dosud nevidělo. Chystá se jejich katalogový záznam.

Kdo se věnuje zkusmým tiskům Hradčan, jistě si přečte článek Petra Folprechta o jejich zvláštnostech.

Dokončení seriálu Vítězslava Houšky „Nejen modrý Mauritius“ přináší poslední tři krátké příspěvky o filatelistických perlách.

Walter Müller zhodnotil výstavu poštovních známek „Dobříš 2010“. Uspořádáním byl pověřen příbramský KF 01-068, výstava se konala v září 2010 na zámku Dobříš, záštitu nad ní převzal i hejtman Středočeského kraje. Exponáty byly soustředěny do tří kategorií – národní, regionální a premiéru. Článek hodnotí všechny kategorie.

Josef Šolc věnuje pozornost tradicím „Majestátu a jejím hlubokým kořenům“. Nový prezident, nová známka, vydání v roce 2003. nebyl to jen Václav Klaus, ale i další prezidenti se nechali zvěčnit na známkách.

Veletrh Sběratel se dostal i na stránky tisku. Jednalo se o článek redaktora Lidových novin Němce, který zaslal svoje otázky redakci. Na otázky pak odpovídal František Beneš. Jaké jsou odpovědi, tak to zjistíte až si zmíněný delší článek přečtěte. Doporučuji nevynechávat tento poučný článek.

Novinky na EXPONETU, nové katalogy MICHEL a EDIFIL a další nová odborná literatura.

Filatelie 10/2010


Autor: Ing. Jiří Marko | 26. 12. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223