Filatelie 1/2013

Máme tady první číslo Filatelie roku 2013.
Hned úvodní článek, autor Jan Berr, nás zavede do podhůří Krkonoš, kde se dozvíme o místních poštách, především o poště Vrchlabí 3. Celý článek je provázen obrázky a dobovými dokumenty. Popisuje postupné rozrůstání poštovních služeb od konce 18. století až po současnost, kdy se město rozšiřovalo a vznikly tak pošty Vrchlabí 5 a 6.
V novinkách české pošty se dozvíte o změně barevnosti známky ČR - Pofis 674 - Lidová architektura „A“. Nedošlo ke změně kresby, jen byla zjednodušena barevnost vypuštěním jedné plošné barvy. Obě varianty známky jsou v platnosti a jsou vedeny pod stejným pořadovým číslem.

V říjnu 2012 byly v katarském Dohá vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže o nejlepší návrh na motiv, který bude používán na mezinárodní odpovědce. Vítězství znamenal návrh z české republiky, jehož autorem je grafik Michal Šindelář. Po následující 4 roky bude mezinárodní odpovědka kolovat po celém světě.
Vyšla nová příležitostná razítka, příležitostné R-nálepky a cenné nálepky Apost s přítiskem. Poštovní muzeum vydalo při příležitosti svého založení tradiční příležitostný tisk (PTM). Připomíná si tak 100 let od narození grafika, ilustrátora, básníka a tvůrce poštovních známek - Josefa Lieslera. Nový PTM je možné si zakoupit v prodejně muzea za 70,- Kč.
Lubor Kunc nás seznamuje se spuštěním nového projektu „Globální filatelistická knihovna“. Tento projekt sdružuje knihovny předních filatelistických institucí (APS, RPSL a dalších). Tato služba je dostupná na adrese www.globalphilateliclibrary.org/.

K zajímavostem novinek ČR patří nález nezoubkovaného aršíku z emise Umění 2012 (prodejna Postfila, Ortenovo náměstí). Další zajímavostí je nález nezoubkovaného sešitku Pat a Mat (podle schématu pochází ze druhého pole). Dá se předpokládat, že se stejnou výrobní vadou v jedné operaci je celkem 6 sešitků. Najdete je?
Pravoslav Kukačka z KF 00-15 informuje o konání vernisáže v Poštovní mini galerii a předání pamětního kašetu Marii Chábové (40 let u pošty). Jednalo se o výstavu prací amatérského fotografa Františka Raušera s názvem Stromy.
V německém městě Mainz se konala mezinárodní výstava IPHILA 2012. Mohly se vystavovat exponáty klasické, exponáty na elektronických nosičích nebo na Internetu. ČR zastupoval exponát E-katalog celistvostí Československo 1918-1938 na DVD. Čítá zhruba 1000 stran textů a 4500 obrázků. Je možné si jej objednat na adrese Miroslav.stefek@seznam.cz za cenu 270,- Kč + 40,- Kč poštovné a balné.

Na filatelistické výstavě LIDICE 2012 získal 87 bodů a zlatou medaili exponát Jiřího Škalouda. Jednalo se o Listovní zásilky Hradčan v období platnosti souběžných rakousko-uherských známek. Jedná se o první část, protože exponát obsahuje řadu unikátních celistvostí získaných v průběhu desítek let a často i nákupem v aukcích. Jaroslav Maleček informuje o zajímavostech a také i něco málo o Jiřím Škaloudovi. Hlavním tématem této části jsou celistvosti z prosince 1918.

Exponet zaznamenal další 4 přírůstky. Jan Broulík - Volíme nejlepší československou poštovní známku 1963-1990, dále Martin Jurkovič – Maďarský zábor Podkarpatskej Rusi, Thomas Berger – Poštovní historie nezávislé Ukrajiny 1918-1920 a Andreas Kessler - Dánsko-šilinkové hodnoty – reprinty.

Pavel Aksamit píše o známkách Kamila Lhotáka, jehož výstava nyní probíhá v Poštovním muzeu (až do 3.února 2013). Kamil Lhoták vytvořil pro Československou poštu 21 návrhů a 2 známky vznikly jako rytecký přepis jeho malířské tvorby. Tyto známky jsou zajímavé a přitažlivé i pro sběratele-specialisty. Na toto téma navazuje článek o již zmiňované výstavě v Poštovním muzeu (Alena Reichová a Martin Říha). K této výstavě je vytvořena i dopisnice s přítiskem a také příležitostný tisk PM s otiskem původní rytiny čs. poštovní známky podle návrhu Kamila Lhotáka, který do rytiny převedl Jindra Schmidt.

V dotazech čtenářů je odpověď na dotaz, zda ukládat známky do běžných zásobníků nebo do hawidek na albové listy. Přečtěte si zajímavé pro a proti u obou variant.
Tradičně vždy v lednu je čas různých anket:
Nejlepší článek časopisu Filatelie v roce 2012
Výroční cena časopisu Filatelie za rok 2012
Nejkrásnější české poštovní razítko roku 2012
Nejkrásnější české poštovní známka roku 2012

Všechny kupony najdete v časopise. Ankety jsou doplněny krátkými informacemi redakce. Najdete zde přehled známek vydaných v roce 2012, obrázkový přehled příležitostných razítek roku 2012 a jejich přehledný seznam.
Jiří Kratochvíl se zabývá zkratkami PHÚ, HÚS a dalšími aneb TÚS z pohledu sběratele R-nálepek. Co tyto zkratky znamenají? Zjistíme, že patří jediné organizaci – zásobovací základna TÚSka, kterou všichni pracovníci pošt i telekomunikací znají.
Michal Hauzr se věnuje listovním zásilkám z ghetta příjemcům v protektorátu – uvádění přesné adresy odesílatele. První zásilky z ghetta v Terezíně (rok 1941) mohli vězni psát svým blízkým volně, bez cenzury. Nebyl ani definován počet zásilek. Poté byl vydán úplný zákaz korespondence vězňů (1.12.1941). Později byl zákaz korespondence zrušen a byla vydána pravidla poštovního styku s protektorátem. Podrobnější informace naleznete ve zmiňovaném článku.

V zajímavostech ze světa si přečtete o nejjižnější poštovní schránce světa. Je jím jižní konec Ohňové země (ostrov pod dolním koncem Jižní Ameriky). Je to malá poštovna na mořském břehu s nápisem „Fin del mundo“ (End od The World – Konec světa).
Sedmé pokračování článků o filatelistickém nebi přináší popis cesty do Prahy na veletrh Sběratel, autora Jaroslava Kučery.
Lubor Kunc se věnuje poštovnictví na území Deutschböhmen. Navazuje či reaguje na článek J. Weissensteina z Filatelie 10/2012. Oba mají k této problematice rozdílný přístup, což čtenáře asi nepřekvapí. Diskuze k tomuto tématu tak umožnila najít řešení, jak tento existující filatelistický materiál velice snadno začlenit do našich sbírek.

Chcete sestavit a vystavit tematický exponát? V listárně se dotvíte, jak na to. Protože i tematický exponát má svá pravidla.
V roce 2012 došlo ke zvýšení počtu členů Komise znalců SČF. Ve Filatelii naleznete jejich aktuální přehled spolu s kontaktními adresami a znaleckým oborem.
Josef Šolc se v poznámce na okraj věnuje otázce: Každý máme svého Mauritia. Je mezi vaší sbírkou nějaký „zlatý fond“?
V závěru najdete emisní plán slovenských poštovních známek na rok 2013 a informací o nové emisi 20. výročí vzniku SR: Košice – evropské město kultury 2013.

Filatelie 1/2013


Autor: Ing. Jiří Marko | 29. 1. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář