Filatelie 1/2011

Nepřepážkové zoubkování emise Hradčany má druhé pokračování. František Beneš se zabývá dalším zkoumáním soukromého zoubkování této emise. Díky tomu bude nutné upravit katalog POFIS u známky Hradčany 5 h – modrozelená. Více se dočtete ve zmiňovaném článku.

V novinkách České pošty najdete nově vydané známky:

- Kašpar Maria ze Šternberka
- Sčítání lidu.

Vyšla i nová příležitostná razítka, R-nálepky s čarovým kódem a od 1.1.2011 platí změny cen některých služeb České pošty.

Tradičně jsou v prvním čísle časopisu Filatelie nového kalendářního roku vyhlašovány ankety:

- nejkrásnější příležitostné razítko roku 2010
- nejlepší článek časopisu Filatelie v roce 2010
- Výroční ceny časopisu Filatelie za rok 2010

Kupony jsou k dispozici. Nezapomeňte je odeslat do 15.2.2011 na adresu redakce časopisu.

V další části se dozvíte o nových slovenských poštovních známkách a jejich emisním plánu na rok 2011.

František Hamr informuje o zajímavých frankaturách ve II.tarifním období (15.5.1919 – 14.3.1920) – Tři zajímavé poukázky.

Hynek Trnka popisuje letecké dopisy I.emise a věnuje se padělkům a razítkům z ochoty. Vysvětluje celkové padělky (klasifikace F) a druhou skupinu padělků – obálky razítkované z ochoty s padělanými dodacími razítky. Přesto byly některé tyto padělky nabídnuty v aukcích za nemalou částku.

Neznámý čs. poštovní úřad Bánriev na obsazeném území Maďarska v roce 1919. To je název článku Karla Mezery. Nadějnější situace pro badatele je na Slovensku, kde v roce 1918 pracovalo 40 pošt, ale existuje i 20 poštovních úřadů, kde doklad jejich činnosti nebyl zatím předložen. Více ve výše jmenovaném článku.

Fotbal, fanoušci a kultura fandění, to je článek pana Kamenického o známkách, FDC s motivy fotbalu a fanoušků.

Jiřík Bejsta nás informuje o křtu nové známky z emise umění 2010 – JARO podle obrazu Karla Špillara. Křest proběhl v pořadatelství KF 03-001 Domažlice dne 16.11.2010.

Julius Cacka píče o SČF a o poklesu zájmu o filatelii. Má však několik námětů či témat, jak tento stav zlepšovat. Je však nutné tyto nápady dostat z hlav ven a začít je realizovat.

Mikroskop - důležitá pomůcka specializovaných sběratelů a filatelistických znalců. František Beneš popisuje využití digitálního mikroskopu ke zjišťování padělků známek, ale i možnosti obchodníků nabízet či ukázat zajímavé detaily svého zboží.

Byly vydány nové katalogy MICHEL – Severní Amerika 2011, Celiny „Západní“ Evropy 2011 a CEPT 2010/11. Nově v neobvyklém formátu vychází příručka (katalog) MICHEL známkových sešitků Německé říše 2011.

Informace z odborných zpravodajů a novinky EXPONET.

Karel Bláha doplňuje svojí informací a článek Františka Beneše z F11/2010 k poštovním razítkům s junáckou tématikou z let 1947-48.

Usnesení 4.valné hromady SČF, konané dne 4.12.2010 v Praze.

Josef Šolc a jeho diskusní příspěvek na valné hromadě „Co nám dává Svaz českých filatelistů“.

Filatelie 1/2011


Autor: Ing. Jiří Marko | 19. 1. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223