Filatelie 1/2005

Datum vydání: 19. 1. 2005


Lednové číslo časopisu Filatelie již vyšlo a v této recenzi si můžete přečíst, jaké je po obsahové stránce.

Jiří Horák začíná článkem na pokračování Sté výročí motorizace pošty. V čísle je pravidelná rubrika Novinky české pošty. Jozef Tekeľ zveřejnil zajímavost Menová reforma 1953 (známa a neznáma). František Beneš st. již desáté pokračování velmi úspěšného seriálu Malá zastavení na cestě filatelie a čs. poštovní správy.

Aténské olympijské hry a filatelie z pera Jaroslava Petráska. V šesté části je studijní práce autorů F. Graman a Z. Koupal Moskevské vydání 1945/1946. J. Čtvrtečka – Košický aršík (5). Jan Švehla Sárský plebiscit 1935. Jiří Horák článek Promarněná příležitost? Antonín Boháček Sto let argentinské stanice Orcades del Sud.

Ve třináctém pokračování je příspěvek Vladimíra Feldmanna Abeceda filatelisticky, která se tentokrát věnuje písmenu N. V osmém pokračování je Tisk poštovních známek v Poštovní tiskárně cenin od M. Vondřicha.

V rubrice zprávy SČF jsou články Komise znalců SČF, Společnost pro odbornou literaturu a Zamyšlení na prahu roku 2005.

Filatelie 1/2005


Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz