Filatelia, záľuba i investícia

Príprava i priebeh VII. valného zhromaždenia ZSF ukázali, že členská základňa vidí prioritu činnosti zväzu v zabezpečování noviniek slovenských poštových známok, vo vytvorení prostredia podporujúceho výmenu, kúpu, predaj, skrátka získavanie filatelistického materiálu v širokom spektre ich záujmu. Môžeme konštatovať, že sa nám dobre darí plniť toto želanie na miestnej, regionálnej i republikovej úrovni. Druhou požiadavkou členov zväzu je dobrá informovanosť o tom čo sa deje v domácom i zahraničnom filatelistickom svete. Potrebujú vedieť čo kedy bude vydané a čo to bude stáť. Očakávajú, že zväz bude vstupovať do emisnej politiky vydavateľa, do výberu tém známok i do ich realizácie. Že bude ovplyvňovať nominálne hodnoty známok či skladbu alebo formu filatelistických produktov.

Hľadáme kompromis medzi tým čo by sme chceli a čo je nám ochotný náš strategický partner poskytnúť. Faktom je, že filatelisti ukladajú značné sumy do poštových cenín a výrobkov z nich zhotovených. Majú teda právo požadovať, aby za svoje peniaze dostali kvalitné produkty. Väčšina zbiera známky bez nároku na poštové služby, ktoré sú podstatnou zložkou ich hodnoty. V tvrhovom hospodárstve má ponuka – dopyt primárnu pozíciu, vo filatelistickom priemysle tiež. Slovenská pošta š. p. je motivovaná ziskom a pokiaľ budú filatelisti kupovoť všetky jej produkty, bude svoju činnosť hodnotiť pozitívne. Ak chcú filatelisti niečo zmeniť musia sa správať trhovo, lebo len tak môžu ovplyvniť čo príde na filatelistický trh.

Valné zhromaždenie vytýčilo program a stanovilo naše priority. Novelizované základné zväzové dokumenty, ktoré vytvárajú mantinely našej činnosti budú postupne publikované v Spravodajcovi ZSF. V časopise máme priestor, aby sme sa vzájomne sa poznávali, konfrontovali svoje názory, ponúkali riešenia našich problémov a spôsoby ako ich realizácie.

Kocky sú hodené, máme dobrý a priťažlivý program, každý kto chce, môže ho napľňať činom.

Lubomír Floch, predseda ZSF

Autor: ZSF | 10. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223