Autor - Július Fedáš

Filatelie - články - Co je co | 1. 4. 2005
Slávne známky

Čierna penyovka - prvá známka sveta v nominálnej hodnote 1 penny vydaná vo Veľkej Británii 6.5. 1840.Filatelie - články - Co je co | 21. 12. 2003
Filatelistické pomôcky II.

Ďalšou dôležitou pomôckou sú katalógy známok. Dnes na trhu sú dostupné katalógy od mnohých vydavateľov napr. POFIS (Slovensko), MICHEL (Nemecko), YVERT (Francúzsko)Filatelie - články - Co je co | 14. 12. 2003
Čo je čo vo filatelii XI. - filatelistické názvy

Kupón - potlačená alebo nepotlačená plocha papiera súvisiaca so známkou a tvoriaca výplň archu nad stanovený počet známok. Rozmer kupónu môže byť zhodný s rozmerom známky s kupónom alebo odlišný.Filatelie - články - Co je co | 16. 11. 2003
Čo je čo vo filatelii X. - výrobné chyby

Výrobná chyba - vzniká dôsledkom chybného materiálu alebo dôsledkom závad pri vlastnej výrobe známok. Poznáme tieto druhy výrobných chýbFilatelie - články - Co je co | 15. 11. 2003
Filatelistické pomôcky I.

Nijaký skúsený filatelista neberie známku priamo do rúk. Vlhkými alebo špinavými rukami by sme mohli známku ľahko poškodiť. Preto na bezpečnú manipuláciu so známkami sa používa pinzeta.Filatelie - články - Co je co | 9. 11. 2003
Čo je čo vo filatelii IX. - aerofilatelia

Letecká známka - poštová známka úradne vydaná predovšetkým k vyplateniu poštových zásielok určených k leteckej preprave alebo k úhrade leteckého príplatku.Filatelie - články - Co je co | 1. 11. 2003
Čo je čo vo filatelii VIII. - pečiatky

Denná poštová pečiatka - pečiatka pošty, ktorá zásielku prijala od odosielateľa a obvykle znehodnotila poštové známky a zásielku vypravila k preprave.Filatelie - články - Co je co | 26. 10. 2003
Čo je čo vo filatelii VII. - oddeĺovanie známok

Spôsoby oddeľovania známok - strihaním, zúbkovaním, priesekom, priepichom, výsekom.  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223