Autoři - Július Fedáš

Reklama

merkur-revue.eu

Autor - Július Fedáš

Čierna penyovka - prvá známka sveta v nominálnej hodnote 1 penny vydaná vo Veľkej Británii 6.5. 1840.
Ďalšou dôležitou pomôckou sú katalógy známok. Dnes na trhu sú dostupné katalógy od mnohých vydavateľov napr. POFIS (Slovensko), MICHEL (Nemecko), YVERT (Francúzsko)
Kupón - potlačená alebo nepotlačená plocha papiera súvisiaca so známkou a tvoriaca výplň archu nad stanovený počet známok. Rozmer kupónu môže byť zhodný s rozmerom známky s kupónom alebo odlišný.
Výrobná chyba - vzniká dôsledkom chybného materiálu alebo dôsledkom závad pri vlastnej výrobe známok. Poznáme tieto druhy výrobných chýb
Nijaký skúsený filatelista neberie známku priamo do rúk. Vlhkými alebo špinavými rukami by sme mohli známku ľahko poškodiť. Preto na bezpečnú manipuláciu so známkami sa používa pinzeta.
Letecká známka - poštová známka úradne vydaná predovšetkým k vyplateniu poštových zásielok určených k leteckej preprave alebo k úhrade leteckého príplatku.
Denná poštová pečiatka - pečiatka pošty, ktorá zásielku prijala od odosielateľa a obvykle znehodnotila poštové známky a zásielku vypravila k preprave.
Spôsoby oddeľovania známok - strihaním, zúbkovaním, priesekom, priepichom, výsekom.
  Starší články

Július Fedáš

Email

WWW


Autor o sobě napsal:
Zbieram Veľkú Britaniu, Slovensko a známkové krajiny. Bývam na Slovensku.

Reklama

merkur-revue.eu

Július Fedáš

Email

WWW


Autor o sobě napsal:
Zbieram Veľkú Britaniu, Slovensko a známkové krajiny. Bývam na Slovensku.