FDC v tematickém exponátu

Také mě zaujaly články a žádoucí názory na FDC v tematickém exponátu. Přináším svůj osobní názor na věc a budu rád, jestliže se rozproudí k tomuto zajímavému tématu diskuze. Jako ilustraci jsem vybral 3 ruské FDC.
Vycházím z definice o vhodném materiálu (zjednodušujeně: materiál vydaný oficiální poštovní správou za účelem zajištění poštovního provozu). Pod obrázkem uvádím kurzívou příklad popisu obálky v exponátu. Domnívám se, že mnohé lze vyřešit správným tematickým ale také filatelistickým popisem.

1.Ukázka první:
čistá ruská FDC (tedy pouze obálka, připravená pro nalepení známky – poté co je na ni nalepena známka a přidáno razítko prvního dne vydání, stane se z tohoto kompletní obálka prvního dne vydání), důkaz o vhodnosti je na druhé straně, na které je identifikace vydavatele:

FDC v tematickém exponátu

FDC v tematickém exponátu

tematický text: smontovaná raketa Sujuz je přivážena na startovací rampu speciálním železničním podvalníkem
filatelistický text: obálka pro přípravu FDC


Poznámky:
- pro užití v exponátu by zadní strana FDC měla být zmenšena, zde je pro názornost ponechána v plné velikosti,
- obálku bych se nebál použít i přesto, že existují známky - podle mého je na zpracovateli, co použije a nelze nastavovat priority (v tomto tedy nesouhlasím s názory kolegů),
- dalším důvodem tohoto použití by mohl být faktor výskytu
- čistých FDC je s velkou pravděpodobností mnohem méně než „kompletních“ (viz ukázka dále),
- v exponátu bych těmito obálkami nehýřil, v rámci 80 listů bych použil pouze jednu, dalším důvodem by bylo naplnění kritéria rozmanitosti použitého materiálu

2.Ukázka druhá:
ruská FDC – doporučená celistvost
- tedy kompletní FDC zaslaná doporučeně, příchozí (denní) razítko je na druhé straně:

FDC v tematickém exponátu

varianta a) smontovaná raketa Sujuz je přivážena na startovací rampu speciálním železničním podvalníkem
varianta b) konstruktérem motorů pro rakety typu xy byl V.P.Gluško


Poznámky:
- obálku pro ilustraci textu var a) bych se nebál použít i přesto, že existují podobné známky
– podle mého je na zpracovateli, co použije a nelze nastavovat priority (v tomto tedy nesouhlasím s názory kolegů), obrázek na obálce je zdvojen obrazem v razítku, tedy zdůvodněno oprávněné použití také razítkem
- pro ilustraci var. b) se domnívám, že jde jednoznačně o vhodný materiál: textem je pozornost vržena pouze na známku a razítko, ilustrace je potlačena (byť vhodně problematiku doplňuje),
- celistvost (tedy poštou prošlá zásilka – zde prošlá FDC) je pro exponát vždy vhodnější než čistá (tedy neprošlá)
- to postrádám ve shrnutí Z.Topfera.

3.Ukázka třetí:
na obálce „pro výrobu“ FDC jsou vylepeny známky (jiné než na FDC – viz ukázka 2.), použito příležitostné razítko

FDC v tematickém exponátu

varianta a) tematický text: smontovaná raketa Sujuz je přivážena na startovací rampu speciálním železničním podvalníkem
filatelistický text: celistvost, obálka pro přípravu FDC varianta b) konstruktérem motorů pro raketu byl V.P.Gluško


Poznámky:
- obálku pro ilustraci textu var a) bych se opět nebál použít i přesto, že existují podobné známky
– podle mého je na zpracovateli, co použije a nelze nastavovat priority (v tomto tedy nesouhlasím s názory kolegů), použití jako ukázka 1., pouze místo čisté jde o celistvost, důvody k zařazení oproti čisté: celistvost působí „plně“, je „filatelističtější“,
- pro ilustraci var. b) se domnívám, že jde jednoznačně o vhodný materiál: textem je pozornost vržena pouze na razítko, známky jsou vhodné, protože motory byly použity i pro rakety na známkách (o tuto skutečnost by měl být rozšířen text var. b), ilustrace je potlačena (ale vhodně doplňuje).

Platil by-li závěr uvedený Z.Topferem:
„...kresebnou výzdobu FDC lze v exponátu použít tehdy a jen tehdy, pokud je řádně vydána (myslí se tím FDC jako takové) poštovní správou a nelze-li dokladovanou tematickou skutečnost doložit vhodnějším materiálem.“

tak se ptám, proč sbírat FDC, když by se vlastně měly používat, pouze v „nezbytných případech“. Podle mě jde jednoznačně o vhodný materiál, který splňuje výše uvedenou definici vhodného materiálu a to ve všech třech ukázkách. Pozornost je třeba věnovat správnému popisu – tematickému a filatelistickému. Je také nutné připomenout problematiku hodnocení eponátů, ale to už by přesahovalo rámec této problematiky.

Na závěr připojuji svůj názor na obálku J.Tomandla:
Pokud jde o oficiálně vydanou obálku pro přípravu FDC, která na ukázce byla použita jako služební, jde o paralelu s moji ukázkou č.3. Podle mě jde o vhodný materiál a možná jde (třeba z hlediska výskytu) o lepší materiál, než čistá FDC. Je třeba dodat správný popis.
Navrhoval bych následující:
tematický text: ....v letech xy-xz byla doprava z města X do města Y zajišťována lodí Tahiti... filatelistický popis: obálka pro přípravu FDC použitá jako obálka služební

Těším se na Vaše názory!

Autor: Petr Fencl | 22. 1. 2010

Komentáře

směrnice

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223