Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Poměrně v krátkém časovém období jsem měl možnost prohlédnout a přezkoumat některé celistvosti v originálu a využít můj známkový i počítačový archív. Musím důrazně varovat všechny sběratele rakouské klasiky na velkou část padělaných celistvostí frankované známkou 50 krejcarů a 25 krejcarů, emise 1867, jemný tisk a popsat s vyobrazením originálních razítek a nejdůležitější poznatky, které vedou k odhalení padělku.

Vždy se jedná o použití originál známky a kompletně padělaná poštovní razítka, převážně Prahy a Písku, případně kompletní padělky celistvosti. Vzhledem k tomu, že se zachovalo ve sbírkách velké množství nepoužitých známek emise 1867, nominální hodnoty 25 Kr. a 50 Kr., ( Feiner Druck ) jemného tisku, katalogových čísel 40.II a 41.II, která byla ještě dlouho po platnosti k prodeji na vídeňském poštovním úřadu a jsou bohatě zastoupeny ve sbírkách, lákají padělatele k obohacení a zhodnocení známky v nepoužitém stavu v hodnotě řádově stokorun ke sto až tisíci-procentnímu zisku.

Na první ukázce je zobrazen kompletní dopis, adresovaný do Londýna a frankovaný pravou známkou 50 Kr. emise 1867, jemný tisk. Má kompletně padělané podací rekomandační razítko PRAG RECOMMND. 1/7 6 N 75, dále všechny ostatní razítka (viz obrázky dole) jsou taktéž padělaná, jakož i celá celistvost s ručně psanými texty. Dole pod známkou je padělána signovaná znalecká značka italského znalce. Vpravo na ukázce dvojpáska známky 10 kr. a pravé rekomandační razítko podacího úřadu Praha. Dole reprodukce razítka z „ Monografie“ č.14 ( Votoček, č.E.255).

Zobrazená falešná celistvost byla prodána v jedné pražské internetové aukci za 15.000,- Kč s aukčními poplatky.

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Falzum razítka

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Originální razítko

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Reprodukce razítka z Monografie díl 14

Celkový vzhled dopisu a dole vyobrazeny čtyři nejdůležitější padělaná razítka

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Na druhé ukázce je výstřižek frankovaný pravými známkami emise 1867, 5Kr.+25Kr.+50Kr., všechny jemný tisk. Výstřižek obsahuje dvě kompletně padělaná rekomandační razítka PRAG – PRAHA RECOMMAND. 5/7 7A 83. Pro srovnání uvádím dole pravé rekomandační razítko podacího úřadu Praha na známce 15 Kr. a dole a reprodukce razítka z „Monografie“ č.14 ( Votoček, č.E.256).

Při srovnání je zřejmý odlišný tvar jednotlivých písmen a nejdůležitější rozdíl v délce příčky písmena H ve slově „PRAHA“ a podobnost použití části razítka z monografie.

Dále je padělána znalecká značka "Klusoň" ( Jaroslav Klusoň  1906-1986, znalec SČF a znalecký obor Rakousko 1850-1918 ), na porovnání originál znalecká značka viz. vyobrazení .
Je potřeba zmínit, že dle mého názoru jde o nejlépe provedený padělek z uvedených a oklamal i významnou aukční firmu. Výstřižek byl prodáván v jedné významné mezinárodní pražské aukci a pravděpodobně k vyšší vyvolávací cenně zůstal neprodán a později byl prodán v jiném filatelistickém obchodě za přijatelných 13.500,- Kč .

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Falzum razítka

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Originální razítko

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Reprodukce razítka z Monografie díl 14

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Originál znalecká značka Klusoň

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Falzum znalecké značky Klusoň

Na třetí ukázce je padělaná celistvost s použitím originální známky 50 Kr. s padělaným razítkem PRAG 21/9 12.M., která byla již nabízena před deseti lety na jedné české aukci, za vyvolávací cenu 100.000,- Kč. Los však zůstal neprodán a potvrdilo se, že bez atestu významnějšího znalce na klasiku Rakouska, není vůbec jednoduché dražší položku prodat. Poté, co byla také nabízena ve švýcarské aukci a zůstala neprodána, byla v letošním roce nabízena k dalšímu přímému prodeji již v tuzemsku navíc s atestem italského znalce a znaleckou značkou na celistvosti.

Reprodukce z aukčního katalogu. Celistvost nebyla ještě odzkoušena a atestována.

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Reprodukce razítka z Monografie díl 14

Padělaná celistvost po odzkoušení a atestování.

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Na poslední čtvrté ukázce je také padělaná celistvost s použitím originální známky 50 Kr., padělaným razítkem PRAG B.H. 26/3 , rekomandační razítko „RECOMMANDIRT“ tištěné do oblouku je rovněž paděláno jakož i příchozí ozdobné razítko PISEK.. Celistvost pocházela se sbírky již zesnulého Pankráce Zajíčka.

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867
Reprodukce razítka z Monografie díl 14

Použitá literatura:
Ing. Emil Votoček : Monografie československých známek,13.díl,14 díl, Praha 1975/78, vč. dodatku I, II.
Dr. Ulrich Ferchenbauer: Österreich 1850-1918, Wien 2000 a 2008
Ing. Dr. Pavel Hirš, Ph.D. : Rakousko 1850-1918, Praha 2007
Jan Pelikán: Soukromý známkový a počítačový archiv

Autor: Jan Pelikán | 23. 7. 2012

Komentáře

Zaujímavé

Bez názvu

Padělky

Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

RE: Falza celistvostí frankovaných známkou 50 Kreuzer rakouské emise z roku 1867

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223