Exponáty mládeže na výstavě Brno 2005

Výstavy Brno 2005 se zúčastnila také řada mladých filatelistů z mnoha zemí Evropy. Celkem bylo hodnoceno 49 exponátů, kterým jury udělila 7 velkých pozlacených, 9 pozlacených, 15 velkých stříbrných, 11 stříbrných, 6 postříbřených a 1 bronzovou medaili. Jako nejlepší byl vyhodnocen exponát Cedrica Grelliera z Francie s názvem „Vánoce – Tradice a pověsti“, který kromě velké pozlacené medaile obdržel i zvláštní cenu. Mezi nejvýše hodnocené patřily dále exponáty Frédérica Gastigera „Francouzské dopisnice 19. století“, Emmy Gruberové „Zvu vás ke svému stolu“, Barbary Kunzové „Můj slintající přítel“, Filotase Paschose „Poštovní úřad mého města Soluň 1912 – 50“ a k naší radosti také exponát Michala Musila „Rakousko 1850 – 1918“, který byl nejúspěšnějším z našich.

Českou republiku na výstavě reprezentovalo 15 mladých sběratelů. Získali 1 velkou pozlacenou, 1 pozlacenou, 7 velkých stříbrných a 6 stříbrných medailí. To je v takovéto silné konkurenci rozhodně úspěch. Přitom některé z našich exponátů byly jen krůček od vyššího hodnocení. Mezi časté nedostatky patří to, že neobsahují dostatečně různorodý a vzácnější materiál, především poštovně použitý. Problémem také bývá ne zcela dostačující nebo někdy chybějící popis v některém světovém jazyce. U tematických exponátů bývá obvyklou chybou nepříliš dobrý plán. Teritoriální a poštovně historické exponáty zase často trpí nedostatečným filatelistickým popisem vystaveného materiálu.

Z našich byl nejlepší již zmíněný Michal Musil s exponátem „Rakousko 1850 – 1918“, za který získal velkou pozlacenou medaili a zvláštní cenu. Velkého úspěchu dosáhl také Zdeněk Kejmar s exponátem „Hradčany“, za který obdržel pozlacenou medaili. Dalších 7 našich vystavovatelů bylo oceněno velkou stříbrnou medailí: Tomáš Jírava za „Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945“, Nikola Mojsl za exponát „Pošta v Turnově“, Milan Truhlář za „Oheň – nebezpečný živel“, Petr Třeštík za exponát „Z historie provozu svitavské pošty“, Jakub Macoun za „Cenné nálepky APOST České pošty“, Pavel Soukup za „Letectví“ a Tomáš Pavelka za „Bezpečnost silničního provozu“.

K úspěchům našich mladých vystavovatelů můžeme ještě připočítat 3 exponáty ve třídě literatury, které byly hodnoceny společně s exponáty dospělých. Jiří Dvořák získal za svůj počítačový „FilTest“ postříbřenou medaili a Zdeněk Jindra za CD „World Philately“ postříbřenou a za časopis „Mladý sběratel“ bronzovou medaili.

Celkově je možno říci, že exponáty mládeže měly v Brně vysokou úroveň a že přispěly k vysokému hodnocení celé výstavy.

Autor: Zdeněk Töpfer | 10. 6. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223