Evropský pohár mladých filatelistů

Na přelomu června a července letošního roku (26. 6. – 4. 7. 2004) se v Paříži uskuteční Evropská filatelistická výstava pod patronátem FEPA. Její součástí bude Pohár evropských zemí mladých filatelistů. Této soutěže se mohou zúčastnit týmy 3 až 5 mladých filatelistů svými exponáty, přičemž účastníci musí patřit přinejmenším do dvou ze tří věkových kategorií FIP, a každý může vystavit pouze jeden exponát.

Exponáty musí mít odpovídající kvalifikaci a musí splňovat všechny náležitosti požadované výstavním řádem FIP. Do soutěže se bude počítat součet bodů tří nejlepších exponátů v každém týmu a podle těchto součtů bude stanoveno pořadí týmů. V případě rovnosti bodů bude rozhodující nižší průměrný věk členů týmů.

Soutěže se zúčastní také tým mladých českých filatelistů. Přejme jim hodně úspěchů na výstavě.

Autor: Zdeněk Töpfer | 28. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223