Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku

Před týdnem jsme se vrátili z rakouského Altachu, kde jsme se zúčastnili Evropského setkání mladých filatelistů. Poslední podobné setkání se konalo v roce 2003 v rakouském Grazu. Doprovázela jsem své dvě dcery – jedenáctiletou Sáru a devítiletou Gábinku – které sbírají známky a docházejí do Klubu mladých filatelistů v Plzni již třetím rokem. V nádherném alpském prostředí jsme strávili opravdu krásný týden. Bohatý filatelistický program byl doplněn i výlety do Lichtenštejnska a Švýcarska.

První den jsme dorazili vlakem do rakouského Altachu brzy ráno ještě za svítání. Hustě pršelo a k naší radosti nás čekal na nádraží majitel hotelu, ve kterém jsme byli ubytováni. Protože jsme měli mít slavnostní uvítání až večer, seznámili jsme se zatím s okolím. Městečko Altach se nachází na západě Rakouska poblíž švýcarských hranic a je lemované Alpami. Většina domů je postavená v horském stylu, dřevěné okenice a kouzelně upravené zahrádky jen umocňují dojem z čistého horského prostředí. Většina pozemků není oddělená žádným plotem nebo jen nízkou zídkou. Kola stojí volně opřená o dům či na ulici u obchodu. Nikde na zemi nejsou vidět odpadky, žádné grafiti. Lidé nás zdraví jako kdybychom se znali a srdečně projevují zájem o děti. Každou chvilku se s někým zapovídáme.

Slavnostní večer se konal v jedné z místních restaurací. Dorazili již i ostatní účastníci z Německa, Rakouska, Švédska, Maďarska, Slovinska a Portugalska.

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku

Druhý den byl věnován semináři na téma „Jak sestavit plán k exponátu pro mezinárodní výstavu“. Seminář probíhal v němčině s překladem do angličtiny a francouzštiny.

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku

Večer probíhal volným programem v hotelu. Děti si navzájem vyměňovali dárky od svých národních filatelistických organizací a samozřejmě známky a jiný filatelistický materiál. Třetí den byly děti rozděleny do smíšených mezinárodních skupin a měly si v praxi vyzkoušet teorii z předešlého dne. Dostaly za úkol vytvořit společně plán k exponátu buď na téma „Domácnost“ nebo „Škola“. Sára byla ve skupině se slovinskými dětmi a společně si vybrali a vytvořili plán na téma „Biologie“. Musela se s nimi domlouvat především anglicky. Naproti tomu Gábinka byla ve skupině s německy mluvícími rakouskými dětmi a společně vytvořili plán na téma „Typický školní den“.

Odpoledne jsme jeli do poštovního muzea v hlavním městě Lichtenštejnska ve Vaduzu. Samozřejmě jsme si mohli i toto turisticky zajímavé město prohlédnout.

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku
Naše výprava v poštovním muzeu ve Vaduzu

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku
Vaduzská radnice

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku
Esterka, moje nejmladší dcerka a zároveň nejmladší účastnice setkání, u modelu vaduzského hradu


Čtvrtý den se byl dopolední seminář věnovaný tématu „Jaký filatelistický materiál lze použít do exponátu a jaký ne“. Odpoledne byly děti opět rozděleny do jiných skupin a trochu si zasoutěžily. Všechny čtyři skupiny dostaly k dispozici stejný filatelistický materiál a měly si podle vlastního úsudku z něj vybrat téma svého společného exponátu a vytvořit pak plán a samotný exponát na čtyři listy. Sára s Gábinkou byly ve skupině společně se slovinskými děvčaty. Protože v materiálu, který dostaly k dispozici, našly hodně známek k fotbalu, rozhodly se vytvořit exponát na téma „Fotbalové mužstvo“.

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku

Při večerním programu měla Sára možnost prezentovat svůj exponát „Hudba a lidé“, který již vystavovala v České republice a v Německu. Bylo pro nás velmi cenné vyslechnout názory ostatních filatelistů, v čem by mohla svůj exponát vylepšit.

Pátý den se při dopoledním semináři hodnotili vytvořené exponáty zmíněných čtyř skupin dětí i vytvořené exponáty několika vytvořených mezinárodních skupin dospělých filatelistů. Děti pak měly možnost „obodovat“ jen dětské exponáty a exponát „česko-slovinský“ obsadil krásné třetí místo .

Odpoledne jsme jeli na exkurzi do Kaserei v Bregenzwaldu, kde jsme mohli na vlastní oči vidět postupnou výrobu domácího sýra a také samozřejmě ochutnat něco ze zdejších sýrových pochoutek.

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku

Šestý poslední den jsme se po snídani opět sešli v aule zdejší školy a rozloučili jsme se předáním medailí všem účastníkům.

Evropské setkání mladých filatelistů 30.7.-4.8.2007 v Altachu v Rakousku
Nejenom pro mé děti je týden strávený v Rakousku ve společnosti těchto milých a zajímavých lidí nezapomenutelným zážitkem.

Autor: Gabriela Soukupová | 15. 8. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223