Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 a mládež II.

Čas nám pokročil a výstava je opět o krůček (spíše o pořádný krok) blíž. Řadu informací už jste se mohli dočíst dřív, ale jsou i novinky, které se zatím na veřejnost asi nedostali.

Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 a mládež II.


Informace o souhlasu britské královny s vystavením červeného a modrého „Mauritia“ novinkou není. K tomuto lákadlu se však ještě podařilo sjednat vystavení „hirošimského dopisu“. Ten byl pro nás v poslední době k vidění na výstavě WIPA 2000 ve Vídni. Jeho radioaktivita je odstíněna olověným sklem i rámečkem. Můžeme tedy konstatovat, že pokud se podaří zajistit finanční pokrytí nákladů spojených s vystavením těchto unikátů, budou na výstavě k vidění prvotřídní lákadla.

Ti, kdo sledují domácí známkovou tvorbu ví, že k výstavě už vyšla řada emisí známek i celinových dopisnic. Pro rok 2005 jsou plánovány ještě emise další. K Brnu se bude vztahovat známka věnovaná vile Tugendhat zapsané do seznamu památek UNESCO. Mimo ni vyjde výstavní emise věnovaná 200. výročí bitvy u Slavkova. Pravděpodobně se bude jednat o kombinaci známky a aršíku – oficiální informace zatím nejsou zveřejněny. Mimo známek vyjdou ještě dvě výstavní dopisnice.

Organizační výbor výstavy původně uvažoval ještě o zvl. tiskové úpravě některé ze zmíněných známek, jako o příloze do výstavního katalogu. Bohužel platnou poštovní ceninu nelze vydat v limitovaném množství a s vázaným prodejem, takže příloha bude mít jinou podobu.

Program výstavy už nabývá konkrétní podoby. Jsou stanoveny termíny jednání odborných společností, palmáre a slavnostní večer na zakončení. Dojednávají se akce pro volný čas, fakultativní výlety a exkurze. Právě nabídka těchto akcí by měla tvořit základ připravovaného bulletinu č. 3.

Jednou z akcí bude určitě autogramiáda umělců navrhujících a ryjících známky. Podrobnosti zatím neznám, ale shodou okolností se místopředseda org. výboru doktor Okáč setkal na vernisáži výstavy s Mistrem Bornem, takže o jednom pozvaném umělci víme už teď. Na výstavu zavítá řada významných filatelistických funkcionářů. Určitě nejvýznamnějším filatelistickým návštěvníkem bude i úřadující předseda Mezinárodní filatelistické federace (FIP) Koh Seow Chuan ze Singapuru, který přijal pozvání na výstavu. Kongres Evropské federace filatelistických svazů, který se v Brně uskuteční 13.5. bude řídit přímo jeho president Pedro Vaz Pereira ze Španělska. Doufáme ale, že na výstavu zavítají i další významné osobnosti, zejména z řady těch, kteří výstavu v přípravách podpořili.

Stanoveno je také vstupné na výstavu. Z pohledu mládeže je důležitý fakt, že mládež do 18 let má na výstavu vstup zdarma. Základní vstupné je pak stanoveno na 90Kč a zlevněné vstupné činí 40Kč.

Jak už se stalo tradicí, bude na výstavě zřízen dětský poštovní koutek. Oproti předchozím výstavám však v Brně určité novum bude. Slovy ředitele brněnských pošt p. Jakubce: „nebude se už jednat o historickou poštu z 50. let minulého století, ale záměrem naopak bude přiblížit poštu současnou“. V podstatě se jedná o dva důvody. Jedním je seznámit mládež z funkcí současné pošty, která se od té historické výrazně liší. Druhým je fakt, že vybavení historické pošty častým stěhováním značně trpělo a již by dlouho nevydrželo. Teď už je z něj muzejní exponát. Děti se tak mohou tentokrát těšit spíš na počítače než na starou decimálku. Co zůstává stejné, to je poštovní razítko. To bývalo na poště historické a je i na současné.

A razítka budou i k vlastní výstavě. Jedná se tentokrát o razítka příležitostná používaná na výstavní poště. Jednak to bude výstavní razítko používané po všechny dny, dále se jedná o razítko autopošty ( také všechny dny), razítko ke dnu FEPA, ke dni čs. známky a ke dni mládeže. Používán bude také výplatní otisk s příležitostným štočkem a příležitostné strojové razítko. Den mládeže bude v poslední den výstavy, tedy v neděli 15. května.

Mírně pesimistická úvaha o mládežnické filatelii

Komise mládeže SČF se rozhodla využít výstavy Brno 2005 a uspořádat současně v Brně i celostátní kolo filatelistické olympiády mládeže. Sjedou se sem tedy vítězové oblastních kol v jednotlivých kategoriích a mimo soutěžení se mohou pokochat i výstavou.

Jako zástupce Oblastní komise mládeže Jižní Moravy mohu jen doufat, že naši mládežníci uspějí alespoň tak jak v minulých letech – tedy na výbornou.

Situace však není jednoduchá. Mládežnická filatelie nemá dnes na růžích ustláno. Mládež má širokou paletu možností jak strávit volný čas. To snižuje počty mladých filatelistů. Navíc, stejně jako ostatní zájmové činnosti, je i mládežnická filatelie finanční zátěží pro rodiče. Kromě již uvedených překážek na straně mládeže je i velká překážka na straně dospělých. Je jí absence dobrých vedoucích kroužků mladých filatelistů (KMF). Dnešní vytížení pracujících je velkou překážkou samo o sobě. I přístup klubů filatelistů k mládeži bývá často krátkozrace nevstřícný. Bez cílené výchovy filatelistický dorost nebude a to za čas pocítí i samotné kluby. Kde je rovnovážný stav, na němž se ustálí členská základna SČF, to se dovíme nejspíš tak za deset let a možná i později. Do té doby bude nás filatelistů ubývat. U mládeže, kde byly počty vždy nižší (vždyť mládežníkem může být filatelista jen cca 10 let) se pokles členů KMF projevuje celkem výrazně a zaniká i řada KMF (nemluvě o tom, že řada KMF existuje před svým zánikem jen papírově (bez dětí) a statistiku ještě vylepšuje). Na Jižní Moravě se počet KMF za posledních 10 let snížil výrazně. Nicméně jsou tu aktivní vedoucí a tak např. oblastní kolo filatelistické olympiády není v žádném případě formalitou.

Podle mého mínění jsou schopnosti vedoucího KMF základním kritériem fungování KMF. Dnes se jedná prakticky o manažerskou funkci v malém. Musí si organizovat nábor, vymyslet program, který zaujme, propagovat činnost kroužku, sehnat sponzora (nebo získat dotaci) a mít vztah k mládeži. Takových lidí není mnoho. Proto je důležitá i podpora z mateřských klubů.

V Brně aktivně pracují snad dva, tři KMF. Na tak velké město to není mnoho. Přitom ve velkém městě jsou podmínky poměrně dobré. Je zde větší koncentrace dětí, Magistrát města Brna podporuje mládežnické aktivity. Prostřednictvím klubu má náš KMF (vedený úspěšně řadu let Josefem Sobotkou) již několik let každoročně k dispozici několikatisícovou dotaci. Ta je účelová, a lze ji využít na zájezdy na výstavy, nákup pomůcek apod.

Mládež je také zapojena do těch aktivit klubu, kde je to možné. V rámci spolupráce s BSV St. Pölten (filatelistický klub z hlavního města Dolního Rakouska) se účastní společných akcí a setkání s rakouskými mládežníky.

Když bereme v potaz výstavní činnost, pak jsou naši mladí filatelisté široko daleko nejlepšími vystavovateli. Vždyť úspěšně vystavovali na mnoha zahraničních výstavách včetně výstav světových. Nicméně ani takto úspěšný kroužek nemá nic jisté. Úspěšní mládežníci odrůstají a noví členové zatím chybějí. Také nástupce již několik let odcházejícího (a zatím vždy úspěšně ukecaného) vedoucího KMF není na obzoru. A tak je tento KMF potvrzením, že otázka filatelistického dorostu je složitá a výhledy jsou spíše pesimistické. To nejmenší, co lze v současné situaci dělat, je soustavná péče věnovaná existujícím KMF a snaha o získání nových mladých filatelistů.

Autor: Jaroslav Punčochář | 28. 11. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223