Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 a mládež

Datum vydání: 7. 7. 2004


Brno 2005 bude určitě nejsnáze dostupnou výstavou této kategorie pro všechny mladé filatelisty u nás. V současném stavu příprav výstavy (těsně před uzávěrkou) ještě nemůžeme říct, jaké exponáty uvidíme, protože většina národních komisařů posílá přihlášky „na doraz“ a někdy i po termínu. K 29. červnu bylo přihlášeno celkem 272 exponátů. Z toho ze zahraničí 184 (dalších 31 je avizovaných a z ČR 88 exponátů. Exponátů mládeže je odhadem 31, neboť nejsou jasné avizované exponáty ze zahraničí.

Doufám, že výstava bude zajímavá jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. Uvědomme si, že vyšší kategorií už je jen výstava světová a této vysoké kategorii by měla odpovídat i kvalita exponátů.

Lákadlem pro mladé i ty dospělejší, filatelisty i nefilatelisty, by měly být pozvané exponáty. Přislíbeny jsou ukázky ze sbírky britské královny Alžběty 2. Po dlouhých letech by měl být u nás k vidění červený a modrý „Mauritius“. I v dalších exponátech uvidíme to nejlepší co lze v Evropě a často i ve světě vidět.

Dětský poštovní koutek:
Ten už asi většinu mládežníků nepřekvapí, ale od jeho prvního zřízení (výstava „Jede, jede poštovský panáček“ v Moravském zemském muzeu v Brně v r. 1997) se stal nedílnou součástí domácích filatelistických výstav. Předpokládáme, že v roce 2005 se jeho organizace ujme osvědčený tým z výstavy Brno 2000 (pí. Zumrová za Českou poštu a Standa Dušek se Stanislavem Sýkorou za SČF). K dispozici by měly být originální známky a razítka Dětské pošty. Atraktivní by mělo být umístění dětského poštovního koutku. Pokud celkový záměr vyjde bude na galerii přímo v hlavním výstavním pavilonu a bude z něj pohled na hlavní expozici. Na stejné galerii by měly být i soutěžní exponáty mládeže.

K výzdobě Dětského poštovního koutku by měly přispět i výtvarné práce mládeže, které vzniknou v rámci výtvarné soutěže vypsané k výstavě.

Příležitostná razítka:
Zatím je v plánu pět výstavních razítek. Základní dvě razítka budou používána po celou dobu výstavy. Bude to výstavní razítko používané na výstavě a razítko autopošty. Autopošta bude po celou dobu výstavy umístěna v centru města na Náměstí svobody.

Další razítka budou k jednotlivým dnům výstavy. Jedná se o Den čs. Známky, Den FEPA a Den mládeže. Den mládeže bude neděle 15. května. V tento den se bude konat zasedání Komise mládeže SČF a budou organizovány zatím neupřesněné akce pro mládež.

Medaile:
Ti z mladých filatelistů, kteří budou vystavovat, se mohou těšit na pěknou medaili. Její návrh je už hotov a jeho autorem je Mistr Kolářský autor řady krásných medailí. Na medaili se prolíná řada motivů spjatých s výstavou – město Brno, Česká pošta a motivy související s Bitvou u Slavkova.

S využitím výstavních propozic (proložený text) si řekneme o možnostech mladých filatelistů na Brnu 2005.

Vystavování:

Na výstavě je zřízena výstavní třída mládeže, rozdělená do věkových kategorií:

„B9. Třída mládeže (A: 13-15 let; B: 16-18 let; C: 19-21 let) „

Stejně jako dospělí vystavovatelé, musí i exponáty ve třídě mládeže splňovat kvalifikační předpoklady z národní výstavy:

„8.2. Účast exponátu v soutěžní třídě B9 (mládež) je podmíněna získáním:
- u skupiny A (13-15 let) stříbrné medaile (minimálně 70 bodů) ,
- u skupiny B (16-18 let) a C (19-21 let) nejméně velké stříbrné medaile (minimálně 75 bodů).
Kvalifikace nesmí být starší 3 let.“


To nemusí být vždy jednoduché, protože pokud máme kvalifikaci třeba 2,5 roku starou, tak je téměř jisté, že už bude vystaven v jiné věkové kategorii a může vyvstat nutnost rozšíření.

„ 9.3. Ve třídě mládeže (B9) se počet přidělených ploch řídí kategorií vystavovatele dle věku:
- skupina A : 2 – 4 plochy,
- skupina B : 3 – 5 ploch,
- skupina C : 4 – 5 ploch. „


Mladí filatelisté mají ještě jednu možnost vystavování. Je jí třída literatury. Zde vystavují spolu s dospělými vystavovateli a není zapotřebí kvalifikace. Do této třídy patří i filatelistické počítačové programy, oblast, kde je mládež v řadě případu lepší než dospělí.

„8.3. Účast exponátu v soutěžních třídách B10 – literatura nevyžaduje kvalifikaci. Publikace musejí být vydány po 1.1.2000, ostatní exponáty po 1.1.2003. V této třídě mohou vystavit i vystavovatelé z členských zemí FEPA, které nejsou členy svazů filatelistů a to jak osoby fyzické tak i právnické.“

Jako většina výstav má i Brno 2005 zavedeno výstavní poplatky. Ty se ale neplatí u exponátů ve třídě mládeže. Naopak vztahují se na mládežníky vystavující literaturu (300Kč za exponát).

I když v době vydání bude už po uzávěrce přihlášek. Je možné, zejména ve třídě literatury, i dodatečně zkusit přihlásit exponát.

S pozdravem a přáním mnoha filatelistických úspěchů J. Punčochář, člen org. výboru výstavy Brno 2005

Autor: Jaroslav Punčochář
jpuncochar@fides.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz