Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005 - 200. výročí bitvy u Slavkova

Datum vydání: 17. 5. 2005Název emise: Evropská výstava poštovních známek - 200 výročí bitvy u Slavkova
Datum vydání: 4. 5. 2005
Nominále: 19 Kč
Tiskové listy: á 40 ks známek + 2 kupony polovičních rozměrů, které se střídají ve sloupci pod sebou na obou okrajích archu (česká modifikace)
Rozměr obrazu známky: 40 x23 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Rytina: Jaroslav Tvrdoň
rytinu francouzské známky provedl rytec Claude Jumelet
Způsob tisku známky: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě okrové, modré, růžové a červené
Námět známky: známka k 200. výročí bitvy u Slavkova je určena k propagaci Evropské výstavy poštovních známek BRNO 2005, která se bude konat na Brněnském výstavišti ve dnech 10. – 15. května 2005.
Známka zobrazující Mohylu míru a portrét císaře Napoleona I. vychází společně v České republice a ve Francii a je doplněna textem Slavkov 1805-2005.
Bitva tří císařů – tak bývá nazýván jeden z největších vojenských konfliktů, k jakým na našem území došlo. Dne 2. prosince 1805 se utkala spojenecká vojska ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. s armádou francouzského císaře Napoleona I. na pahorcích a v údolích mezi Brnem a Slavkovem. Proti sobě bojovalo na 90 000 spojeneckých a 70 000 francouzských vojáků. Napoleon sledoval první hodiny bitvy z malé vyvýšeniny zvané Žuráň. Odtud vydal v 8.30 hod. povel k útoku. Skvělou strategií se mu podařilo nepřátelská vojska rozdělit a zahnat na útěk. Z popudu brněnského kněze prof. A. Slováka a podle projektu architekta J. Fanty (1856-1954) byl v letech 1910-1912 vystavěn na Prateckém kopci, v místech rozhodujících a nejtvrdších bojů, kamenný secesní památník obětem bitvy – Mohyla míru. Ostatky padlých nalezené na bojišti byly uloženy v jejím osáriu. Každoročně se ve dnech výročí bitvy konají vzpomínkové akce. Vyvrcholením oslav je rekonstrukce slavkovské bitvy pod kopcem Santonem, které se zúčastň
Námět kuponů: na prvním kuponu je kresba Napoleona na balkoně Místodržitelského paláce (dnes Moravská galerie v Brně), na druhém je kresba šavlové tašky, šavle a pistole.
Katalogové číslo: 0434

Název emise: Evropská výstava poštovních známek - 200 výročí bitvy u Slavkova - aršík
Datum vydání: 4. 5. 2005
Nominále: 30 Kč
Tiskové listy: 140 x 111 mm
Rozměr obrazu známky: 54,5 x 44,5 mm
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler
Rytina: Václav Fajt
Způsob tisku aršíku: jednobarevný ocelotisk z ploché desky v barvě černé kombinovaný barevným ofsetem. Rytina se vyskytuje pouze ve známce
Námět aršíku: aršík je určen k propagaci Evropské výstavy poštovních známek BRNO 2005
Na aršíku je olejomalba francouzského malíře L.-F. Lejeuna z r. 1808 zachycující atmosféru v předvečer bitvy, kdy Napoleon se svými generály vyslýchá moravské sedláky. Obraz se nachází v zámku Versailles. Aršík je doplněn logem a textem EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK BRNO 2005 a dalšími nápisy NAPOLEON PŘED BITVOU U SLAVKOVA, LOUIS-FRAN?OIS LEJEUNE (1775-1848). Katalogové číslo: 0435

Autor: Redakce
infofila@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz